Programadores del món, aquesta iniciativa està feta per a vosaltres:

Women's Summer Outreach Program 2006
http://www.gnome.org/projects/wsop/

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: Això és una part d'un missatge, signada digitalment

Respondre per correu electrònic a