El dg 11 de 06 del 2006 a les 17:35 +0200, en/na Oscar Castell i Marcos
va escriure:

Noi, quin missatge més interessant i agradable de llegir. Moltes
gràcies!

> De totes formes no és imcompatible GNU/Linux amb empresa sempre que  
> la empresa segueixi o intenti seguir al màxim els estàndards de GNU.

I tant.

Hi ha empreses que agafen aigua d'un rierot de muntanya que qualsevol
pot beure lliure i gratuïtament, la fiquen en ampolles, la transporten
lluny, la venen a preus de benzina i la gent els hi treu de les mans.

Tot és qüestió de dissenyar models de negoci sostenibles. Ni el
programari lliure té perquè ser un obstacle per a la sostenibilitat de
les empreses, de la mateixa manera que el programari propietari no és en
si cap garantia de sostenibilitat per a cap empresa.

-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: Això és una part d'un missatge, signada digitalment

Respondre per correu electrònic a