Ara senten una veu
que me'n dona amb cullereta!
Vos alçau damunt la pleta
i us senten de tot arreu!

No sé si sou glosador
o glosadora valenta
però vos hi trob l'empremta
del glosat de l'avior.

Feis voltar ferma la fona
i arriau pedrada forta
contra la branca que, torta,
deis que és podrida fa estona.

I amb la vostra punteria
podríeu ferir la gent
que té molta més talent
que els de sa Indioteria.

No cantaríeu, d'exemple,
la grava de na Munara
o les torres de Gumara,
altrament dites del Temple?

No fregaríeu tomàtigues
de l'hort de ca la padrina
que li fessin de gomina
al president Jaume Màtigues?

O què en deis, de l'hospital
que faran a Son Espases?
No jugau aquestes vases
per por que no us facin mal?

No doneu per acabada
una cosa quan comenci
ni calleu perquè el silenci
fa venir mal de ventrada.

[Jaume de can Curt]

> www.lobbyperlaindependencia.org
>
> Per la xarxa circula aquest glosat anònim dedicat a les virtuts morals,
> cíviques i patriòtiques de la Sagrada Família. Diuen que, a ells, els
> agrada
> molt la literatura popular.
>>
>>   Devers s'Indioteria
>>   hi ha un molí fariner
>>   i allà es de can Janer
>>   han montat sa factoria.
>>
>>   Es Janers sou glosadors
>>   que no feis retxa condreta,
>>   i darrere sa pesseta
>>   vos heu fet uns traïdors.
>>
>>   Vés a escriure una novel.la,
>>   millor si és en foraster,
>>   i així si fas es primer
>>   gonyaràs molta de pela.
>>
>>   I que n'heu fetes de mudes,
>>   com ses serps, tots es Janers!
>>   Vet aquí trenta dobbers:
>>   sou de sa raça de Judas.
>>
>>   I saps que en teniu de manya
>>   per fotre es nostro país.
>>   Tot ho feis tan estantís
>>   que val més sigueu d'Espanya.
>>
>>   L'amo en Lara està content
>>   i ja ha fet sa pardalada
>>   de donar una millonada
>>   an aquesta puta gent.
>>
>>   A Llubí una taperera
>>   va donar un fruit sorprenent:
>>   un llibre que, de dolent,
>>   pareix de madò Janera.
>>
>>   Noltros teníem un mul
>>   que li deien en Bandera;
>>   des llibres de na Janera
>>   mos hi torcarem es cul.
>>
>>   I en Marsé, que és foraster,
>>   diuen que li ha agradat
>>   desjectar es gran desbarat
>>   que ha firmat na Pau Janer.
>>
>>   En Biel, que és pedagog,
>>   té sa fia col·locada,
>>   i ara que l'han premiada
>>   podrà comprar a Mercagroc.
>>
>>   Na Janera escriu de Roma
>>   i el papa Benet ha dit
>>   que aquest llibrot avorrit
>>   el se fiqui dins sa poma.
>>
>>   I aquesta ja és sa darrera,
>>   sa darrera i no en cant pus,
>>   perdonau-me, Bon Jesús,
>>   perdonau madò Janera!
>
>
>
> http://www.araisempre.org
> http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org
>


http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a