Un interessant article d'Eduard Riudavets:
 
_________________________
 
 
Els tres sil·logismes perversos del Conseller Fiol.
>
>
>
>El discurs del Conseller d’Educació i Cultura és sovint un discurs
retòric
>que utilitza un llenguatge equívoc de defensa de l’educació, de la
>importància de l’atenció a la diversitat, del suport a l’escola
pública.
>Però si s’analitzen a fons les seves paraules, i sobre tot les seves
>actuacions, podem observar un “discurs ocult” que res s’adiu amb la
versió
>oficial. Per això consider important desemmascarar aquest doble
llenguatge
>amb el que he anomenat, i perdoneu-me  la gosadia de mal emprar la
fórmula
>escolàstica, els tres sil·logismes perversos del Sr. Fiol.
>
>
>
>Enunciem, llavors, el primer raonament pervers que fa així:
>
>
>
>El Partit Popular va prometre l'anomenada lliure  elecció de centres.
>
>El Partit Popular ha augmentat el número d'alumnes que aconsegueixen
la
>primera opció en el procés d'escolarització.
>
>Ergo, el Partit Popular ha aconseguit la lliure elecció de centres.
>
>
>
>Un sil·logisme pervers perquè parteix de falses premisses per arribar
a una
>conclusió més falsa encara. Premisses falses perquè lliure elecció de
>centres ni ha hagut sempre. Mai s'ha adjudicat plaça obligatòria des
de
>l'administració. Premisses falses perquè les xifres d'alumnes
escolaritzats
>en primera opció són similars als des anys dels Pacte, i això després
>d'augmentar ratios, d'obrir il·legalment noves aules a centres
concertats,
>d'anul·lar la reserva de places per atenció a la diversitat.... Però,
és
>clar, alhora gran campanya de premsa i manipulació de les xifres per
així
>embotir a tothom la idea que acompleixen això de la "lliure elecció de
>centres". I simplement aquesta afirmació no és veritat. No és veritat.
>
>
>
>Però anem a la segona perversitat. Al segon sil·logisme pervers. Fa
així.
>
>
>
>Els pares demanden més l'escola concertada.
>
>L'escola concertada té més demanda perquè té més qualitat.
>
>Ergo, el Govern ha d'augmentar les places a la concertada perquè
tothom té
>dret a una escola de qualitat.
>
>
>
>I amb això hem arribat al cúmul de la poca vergonya. Des de
l'administració
>es desprestigia l'ensenyament públic. Des de l'administració que
hauria de
>fer mans i mànigues per assegurar la qualitat de l'ensenyament públic
se'l
>deixa com un ensenyament de segona classe. Des de l'administració
>s'afavoreix la demanda d’alguns centres concertats en detriment dels
>centres
>públics. I això es tradueix en mesures concretes: autorització de
noves
>aules als centres concertats sense acomplir la normativa al respecte,
>concentració de l'alumnat immigrant als centres públics, i, als
darrers
>pressupostos una partida per obres d'ampliació als centres concertats,
i
>ara
>una ordre de subvencions, vulnerant el reglament estatal que només ho
>preveu
>per cooperatives d'ensenyants.
>
>
>
>
>
>Però bé, passem al tercer sil·logisme pervers del Sr. Fiol.  Aquest
referit
>a política lingüística es planteja així.
>
>
>
>
>
>El Partit Popular estima la llengua catalana.
>
>La llengua catalana gaudeix de bona salut.
>
>Ergo, el Partit Popular no ha de fer res per defensar la llengua
catalana.
>
>
>
>No calen massa comentaris, la fal·làcia és evident. Però vull que
s'observi
>el maquiavelisme del canvi de discurs del Partit Popular. Abans es
>denigrava
>la llengua catalana, abans es defensava la primacia del castellà. Ara,
si
>bé
>de portes endins el PP fa el mateix, de portes a fóra diu  estimar la
>nostra
>llengua, però no fa res per defensar-la perquè "no cal".
>
>
>
>I així, mentre tant posa en marxa, des del seu "amor per la llengua",
una
>estratègia planificada i fredament executada per arraconar la nostra
>llengua.
>
>
>
>             *  Es redueix la seva importància social rebaixant els
>requisits
>del seu coneixement per accedir a la funció pública.
>
>             *  Es paralitzen i eliminen les polítiques de foment del
seu
>ús
>social (als comerços, a l'esport, etc.)
>
>             *   Es posa en marxa una televisió autonòmica
majoritàriament
>en
>castellà, i amb el "prime time" exclusivament en castellà.
>
>             * Es va demolint poc a poc, mesura rere mesura, l'edifici
on
>la
>normalització lingüística més havia avançat: l'ensenyament.
>
>
>
>En definitiva, conèixer la realitat, conèixer el rerafons de les grans
>declaracions és necessari. Just i necessari per actuar en
conseqüència.
>Som-hi.
>
>
>
>
>
>Eduard Riudavets i Florit
>
>Diputat pel PSM-Entesa Nacionalista
>LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com
http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a