Atenció! Molt important!

La batlessa Cirer ha avançat per sorpresa l'hora d'inauguració de la "Feria 
de Abril" per tal d'evitar coincidir amb la protesta organitzada pel Lobby.L'hora d'inauguració serà ara a les 20 hores en comptes de les 21'30 
previstes, per la qual cosa el Lobby convoca els assistents a les 19'30 al 
lloc ja indicat devora l'Hipòdrom de Son Pardo.Feis córrer la veu!
Passau el missatge per mòbil!Gràcies!http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a