----- Original Message -----
From: "Josep Juárez" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <Undisclosed-Recipient:;>
Sent: Friday, 5 / May / 2006 15:23 PM
Subject: La unitat sense bases programàtiques no és la solució per a
l'esquerra


> Companys i companyes de la CGT:
> Us reenvio, pel seu interés, les reflexions del nostre company Llorenç
> Buades, al voltant de la situació política de l'esquerra a les Illes
> Balears, i de les alternatives que caldrien en aquests moments.
> Salut per a tothom.
> Josep Juárez
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "IXENT" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: "jjuarez" <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: Friday, May 05, 2006 10:35 AM
> Subject: La unitat sense bases programàtiques no és la solució per a
> l'esquerra
>
>
> La unitat sense bases programàtiques no és la solució per a l'esquerra.
>
> www.ixent.org
>
> MÉS ENLLÀ DEL NOM, ÉS NECESSARI UN BLOC PROGRESSISTA DE VERITAT.
>
>
>
> Llorenç Buades.
>
>  tornar
>
> Les presses són males conselleres. La necessitat de llevar-se el PP del
> govern i dels ajuntaments condueix a fer propostes poc pensades. He vist
el
> manifest d'alguns independents que demanen amb urgència la formació d'un
> bloc progressista o en tot cas d'una coalició electoral. En el document hi
> veig molt poc de programàtic.
>
> La destrucció ambiental no és només responsabilitat del PP. El PSOE hi té
> bastant a veure, i també UM, que va formar part del govern del Pacte de
> Progrés.
>
> Algunes forces sindicals com ara UGT i USO ja han mostrat el llautó a
> Eivissa en el cas de la lluita contra l'autovia. Si el que es proposa és
que
> governi el PSOE en comptes de fer-ho el PP, hauriem de saber si ho farà
amb
> UM, i de quina manera. Si el bloc progressista ha de participar del govern
o
> avalar la seva política hauria de ser en condicions que no es reflexen al
> document. Si l'exemple és La Unione del dretà Prodi, que no m'hi apuntin.
L'
> esquerra ha de fer d'esquerra, i no liberalisme, com es proposa amb La
> Unione.
>
> Respecte de la llengua, les polítiques del Pacte es destinaren més als
> lletraferits i als que ja en saben que a la gent del carrer, que a la gent
> assalariada.
>
> Si s'ha de parlar dels serveis públics, convendria veure quines forces
s'han
> oposat realment al model neoliberal europeu que s'expressà en el Tractat
de
> Maastricht, o en el projecte Constitucional Europeu. De les sindicals cap,
> llevat de la CGT. De les polítiques vaig veure més la negativa en altres
> raons (lingüístiques o nacionals)  que en aquestes de caràcter social.
Seria
> útil saber quines propostes es fan per al desenvolupament del sector
públic
> i de l'economia social, i si un govern del PSIB, o del PSIB amb UM les
> sostendrien.
>
> En relació a la precarietat laboral, allò que em consta és que algunes
> forces polítiques i sindicals volen vendre una reforma laboral que minva
les
> condicions de l'acomiadament injustificat com el camí contra la
precarietat.
>
> Precisament allò que fa la reforma laboral és donar naturalesa de
contracte
> fixe a la precarietat i fer-la extensiva al conjunt de la població
> assalariada. Les garanties de seguretat en el treball només poden venir de
l
> 'increment en la penalització de les baixes no justificades. Els altres
> camins ja són prou coneguts. Els contractes precaris s'han arrelat a
partir
> d'un consens i dels pactes sindicals amb la dreta econòmica i també amb l'
> esquerra política que fa feina per la dreta econòmica.
>
> Si s'ha de bastir un bloc ha de ser per a canviar de política i no només
de
> polítics.
>
>
>
> Ciutat, 5 de maig de 2006.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Jaume Escales i Tous" <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <ais@araisempre.org>
> Sent: Thursday, 4 / May / 2006 23:48 PM
> Subject: [AIS] Plataforma progressistes
>
>
> > Una plataforma d'independents identificats amb les diverses opcions de
> > l'esquerra nacionalista i alternativa fa una crida a PSM-Entesa,
> Alternativa
> > EU-Els verds i Esquerra Republicana perquè es plantegin una unitat de
les
> > forces progressistes, sobiranistes i ecologistes que faci possible un
> canvi
> > polític a Mallorca.
> >
> > Podeu consultar el manifest en aquest mateix missatge o bé a
> > http://www.plataformaprogressistes.com/
> >
> > També si voleu donar el vostre suport a aquesta iniciativa, vos hi podeu
> > adherir a la web indicada.
> >
> > Salut !
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
> --------------------------------------------------------------------------
--
> ----
>
>
> http://www.araisempre.org
> http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org
>

Attachment: Manifest_Bloc_Progressista.pdf
Description: Adobe PDF document

http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a