www.lobbyperlaindependencia.org

Per la xarxa circula aquest glosat anònim dedicat a les virtuts morals,
cíviques i patriòtiques de la Sagrada Família. Diuen que, a ells, els agrada
molt la literatura popular.
>
>   Devers s'Indioteria
>   hi ha un molí fariner
>   i allà es de can Janer
>   han montat sa factoria.
>
>   Es Janers sou glosadors
>   que no feis retxa condreta,
>   i darrere sa pesseta
>   vos heu fet uns traïdors.
>
>   Vés a escriure una novel.la,
>   millor si és en foraster,
>   i així si fas es primer
>   gonyaràs molta de pela.
>
>   I que n'heu fetes de mudes,
>   com ses serps, tots es Janers!
>   Vet aquí trenta dobbers:
>   sou de sa raça de Judas.
>
>   I saps que en teniu de manya
>   per fotre es nostro país.
>   Tot ho feis tan estantís
>   que val més sigueu d'Espanya.
>
>   L'amo en Lara està content
>   i ja ha fet sa pardalada
>   de donar una millonada
>   an aquesta puta gent.
>
>   A Llubí una taperera
>   va donar un fruit sorprenent:
>   un llibre que, de dolent,
>   pareix de madò Janera.
>
>   Noltros teníem un mul
>   que li deien en Bandera;
>   des llibres de na Janera
>   mos hi torcarem es cul.
>
>   I en Marsé, que és foraster,
>   diuen que li ha agradat
>   desjectar es gran desbarat
>   que ha firmat na Pau Janer.
>
>   En Biel, que és pedagog,
>   té sa fia col·locada,
>   i ara que l'han premiada
>   podrà comprar a Mercagroc.
>
>   Na Janera escriu de Roma
>   i el papa Benet ha dit
>   que aquest llibrot avorrit
>   el se fiqui dins sa poma.
>
>   I aquesta ja és sa darrera,
>   sa darrera i no en cant pus,
>   perdonau-me, Bon Jesús,
>   perdonau madò Janera!http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a