Reproduït de www.lobbyperlaindepenencia.org
Fotografia: El titular de la Sala Segona de l'Audiència, Joan Catany 
Mut.El titular de la sala Segona de l'Audiència, el llucmajorer Joan 
Catany Mut, ha augurat en l'escrit de resolució en el qual accepta el 
recurs de Pedro J. Ramírez per imputar el portaveu del Lobby, 
Jaume Sastre, per un presumpte delicte d'amenaces i coaccions, 
que  "possiblemente sea un juicio tenso y polémico".Doncs per part del Lobby per la independència, procurarem no 
decebre les expectatives que ha sembrat el jutge Catany i els seus 
companys forasters magistrats de la Sala Segona, Juan Pedro 
Yllanes Suárez i Diego Jesús Gómez-Reino Delgado. Per part nostra ja avançam que farem tot el que estigui en les 
nostres mans humils perquè aquest judici sigui ...

Si voleu continuar llegint l'article, visitau

www.lobbyperlaindependencia.org


http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a