El de Xisca Vives, el de Jaume Corbera, el de Rafel Crespí i el de Tomeu Martí. Un exemplar per a guardar-lo!
 
Francesca Vives. Per un feix de seny i de respecte, en els debats del PSM . Diari de Balears. 22 d'abril. http://www.diaridebalears.cat/opinio.shtml?-1+6+160155  Rafel Crespí. Pere, Sebastià, Mateu... . Diari de Balears. 22 d'abril. http://www.diaridebalears.cat/opinio.shtml?-1+6+160172  Jaume Corbera. Des de fora . Diari de Balears. 22 d'abril. http://www.diaridebalears.cat/opinio.shtml?-1+6+160178 
Tomeu Martí. Contra la immundícia. Diari de Balears. 22 d'abril. http://www.diaridebalears.com/opinio.shtml?-1+6+160175
 
Que s'afegeixen als tres ja ressenyats:
 Sebastià Verd. L'Unione. Diari de Mallorca. 17 d'abril. http://www.diariodemallorca.es/secciones/opinion/noticia.jsp?pIdNoticia=179561  Sebastià Alzamora. L'esquerra de les Balears busca bloc a la gallega.  Diari Avui. 17 d'abril. http://www.avui.cat/avui/diari/docs/edicio.php?pagina=http://www.avui.cat/avui/diari/06/abr/17/183048.htm  Miquel Àngel Maria. Creure en el PSM . Diari de Balears. 18 d'abril. http://www.diaridebalears.cat/opinio.shtml?2773+6+159950 LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.com
http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a