REFORMA LABORAL 2006.
 “Govern, Empresaris, CC.OO i UGT consoliden el model flexible i precari de relacions laborals: subvenció dels contractes i menys quotes empresarials"
.
Des de 1997, data de l'última Reforma Laboral pactada entre els mateixos actors, en la qual es crea el contracte de foment d'ocupació amb una disminució de drets en origen (33 dies d'indemnització), fins a aquesta nova reforma pactada en el 2006, el mercat de treball s'ha mostrat com una eina de flexibilització i de retrocés en els drets laborals. A partir de les diferents reformes laborals de 1980, 1994, 1997 i 2002, i fins a l'actualitat, milions de persones es veuen abocades a un macabre sistema de relacions laborals: les empreses externalitzen les seves activitats, es desprenen de treballadors i treballadores directes per mecanismes com acomiadaments individuals i expedients de regulació. Aquests mateixos treballadors, o el seu relleu per milions de joves, tornen i ingressen al mercat de treball, amb contractes d'obra o servei o per circumstàncies de la producció i jurídicament depenents de contractes i/o subcontractes.
La nova Reforma pactada en el 2006 no dóna cap resposta real als contractes d'obra i servei i manté la il·legalitat massiva institucional i empresarial. Els empresaris podran realitzar els contractes que desitgin per mitjà de contractes i subcontractes. Es manté l'actual model de subcontractació, consagrant el mateix que s'ha fet fins ara i renunciant a intervenir sobre una realitat que manté a una gran part dels i les treballadores subcontractades en la temporalitat, amb pitjors condicions laborals i amb menors drets socials.
La mesura de convertir en fixos als que duen més de dos contractes temporals en un mateix lloc de treball i en una mateixa empresa, durant 24 mesos en un període de 30, no suposa cap fre real a la temporalitat perquè, a més de la seva incidència parcial, els empresaris seguiran disposant d'un acomiadament que és lliure i nomes hauran de pagar un preu ínfim.
S'avança en la subvenció de la contractació als empresaris, tant en les cotitzacions a l'atur (0,25 ara i fins a 0,50 per al 2008) i en les cotitzacions al FOGASA (0,2).
S'estableix un període de subvencions a la conversió de contractes temporals en indefinits de foment de l'ocupació per a aquelles conversions fins al 31 de desembre de 2006, sense que la presumpta afirmació que no hi haurà altre període subvencionat no pugui canviar en futures reformes laborals. A més, es permetrà aquesta conversió fins a l'any 2008, convertint-los en indefinits de foment de l'ocupació, sembla que sense subvenció, encara que amb la possibilitat d'adaptar-se a la indemnització de 33 dies.
S'amplien algunes prestacions per atur i es milloren algunes quanties del FOGASA com una mínima contraprestació que permeti defensar aquesta reforma als sindicats que han renunciat a la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores i a una lluita real contra la subcontractació i la temporalitat en l'ocupació.
Quedem a l'espera del text definitiu del pacte, que sembla que se signarà el dia 9 de Maig de 2006, per a posteriorment ser aprovat pel govern mitjançant la figura del decret-llei.
Davant aquesta situació, des de CGT fem una crida a continuar en la fermesa de la mobilització, la lluita contra la precarietat i un rotund No a la Reforma Laboral, que es materialitzarà, entre altres accions, en la Manifestació que convoca CGT el 10 de juny a Madrid.
 MANIFESTACIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL, LA DIRECTIVA BOLKESTEIN, PEL REPARTIMENT DE LA RIQUESA I ELS DRETS SOCIALS.
10 DE JUNY DE 2006 , MADRID
http://www.araisempre.org
http://araisempre.org/mailman/listinfo/ais_araisempre.org

Responder a