=  The Document Foundation viert zijn eerste verjaardag  =

  - LibreOffice is zojuist bekroond met de InfoWorld BOSSIE Award 2011
en de OWF Experiment Awards 2011 voor de beste Open Source software -


The Internet, 28 september 2011 -
The Document Foundation viert zijn eerste verjaardag, één jaar na de start van het project en de vrijgave van de eerste beta van LibreOffice. "Het is ongelooflijk wat we in slechts twaalf maanden hebben bereikt”, zegt Charles Schulz, lid van de Stuurgroep van The Document Foundation. "Kijk maar naar de getallen: we tellen 136 leden, die door hun grote bijdragen aan het project zijn aangemeld; we hebben 273 ontwikkelaars en 270 vertalers (hoewel we er nog veel meer willen aantrekken), meer dan 100 mail-lijsten met meer dan 15.000 ontvangers, duizenden artikelen in media over de hele wereld."

LibreOffice is het resultaat van de gezamenlijke activiteiten van 330 medewerkers, inclusief die van Oracle, die meer dan 25.000 bijdragen hebben geleverd, door het toevoegen, verwijderen of veranderen van ongeveer vijf miljoen regels code. De gemeenschap van ontwikkelaars is goed verdeeld over bedrijven, die ontwikkelaars sponsoren, en onafhankelijke vrijwilligers. SUSE en de onafhankelijke ontwikkelaars, die nieuw zijn bij het project, hebben elk ongeveer 25% van de bijdragen gerealiseerd, 20% wordt gerealiseerd door RedHat en 20 % is afkomstig van de veranderingen van de OpenOffice.org code basis. De resterende bijdragen zijn van ontwikkelaars van vóór de start van TDF, zoals Canonical ontwikkelaars, organisaties als Bobiciel, CodeThink, Lanedo, SIL en Tata Consultancy Services.

"Dankzij een heel open houding naar nieuwkomers, de copyleft licentie, en dankzij het feit dat niet wordt gevraagd om een overdracht te doen van het auteursrecht, heeft The Document Foundation in het eerste jaar meer ontwikkelaars met bijdragen aangetrokken dan het OpenOffice-project in zijn eerste decennium", zegt Norbert Thiebaud, één van de hackers van het eerste uur, die op 29 september 2010 in de LibreOffice code is gedoken en nu lid is van het TDF Engineering Steering Committee.

Het aantal downloads sinds 25 januari 2011, de dag waarop de eerste stabiele versie beschikbaar kwam, bedraagt meer dan 6 miljoen, gedistribueerd via 81 TDF mirrors. Als daarbij de downloads via externe websites (zoals Softpedia), die hetzelfde pakket aanbieden, worden opgeteld, stijgt het aantal tot 7,5 miljoen. Daarnaast zijn er veel meer gebruikers die LibreOffice installeren vanaf een CD, die als ISO-image kan worden gedownload of met veel tijdschriften wordt verspreid. TDF schat dat er wereldwijd 10 miljoen gebruikers zijn die LibreOffice geïnstalleerd hebben van downloads en CD's. Meer dan 90% van deze draaien onder het besturingssysteem Windows, en zo'n 5% met MacOS.

Merk op dat wanneer TDF gebruik had gemaakt van dezelfde meetwijze als gehanteerd door OpenOffice.org, waarbij alle hits op het mirror-systeem werden geteld, het aantal downloads meer dan 22 miljoen zou bedragen.

In tegenstelling tot Windows-gebruikers, krijgen gebruikers van Linux LibreOffice geleverd uit de repository van hun distributie. Gebaseerd op de IDC cijfers voor nieuwe en bijgewerkte Linux-installaties in 2011, schat TDF het aantal Linux gebruikers op 15 miljoen, omdat LibreOffice met alle distributies als standaard office suite wordt meegeleverd.

TDF rekent dat er wereldwijd een totaal van 25 miljoen LibreOffice gebruikers zijn. Dat komt overeen met de verwachtingen en is een goede stap in de richting van het doel van 200 miljoen gebruikers over de hele wereld, voor het einde van dit decennium.

"Toen de gemeenschap rond OpenOffice besloot om zich af te splitsen in een onafhankelijk, door de gemeenschap geleid project, werd ik enthousiast en wilde het een succes zien worden. De beste manier om daarvoor te zorgen, was door mee te werken. Ik wilde dan ook vanaf de eerste dag lid zijn van het team. Ik werk mee aan LibreOffice documentatie en de inhoud van de website, beheer een Alfresco platform, en ondersteun de marketing groep. LibreOffice is inderdaad een levend, vitaal en actief project, en we zijn allen vastbesloten om te zorgen dat het een succes zal blijven," zegt David Nelson, een andere vrijwilliger van het eerste uur en vanwege zijn bijdragen lid van The Document Foundation.

De gemeenschap rond TDF zal van 12 tot en met 15 oktober bijeenkomen in Parijs, voor de eerste LibreOffice Conferentie (http://conference.libreoffice.org/). Geïnteresseerden moeten zich registeren op http://conference.libreoffice.org/conference-registration/.

LibreOffice kan worden gedownload van  http://www.libreoffice.org/.


--
 http://nl.libreoffice.org
 The Document Foundation - Founding member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to announce+h...@nl.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/announce/

Antwoord per e-mail aan