= Kracht, eenvoud, privacy en uitwisseling – van desktop tot cloud =

Berlijn, 31 januari 2018 - The Document Foundation kondigt LibreOffice
6.0 aan, een belangrijke uitgave van een flink verbeterd opensource
officepakket, precies 7 jaar na de release van de allereerste
LibreOffice-versie. LibreOffice is nu krachtiger, eenvoudiger en
veiliger, en biedt een superieure compatibiliteit met Microsoft
Office-documenten.

LibreOffice 6.0 is per direct beschikbaar voor Windows, Mac OS en Linux,
en voor de cloud. Deze nieuwe hoofdversie voegt een flink aantal nieuwe
functies toe aan de kern van het programma en aan elke individuele
module: Writer, Calc, Draw/Impress met als doel de gebruikers het best
mogelijke te geven als het gaat om office-productiviteit.
Een video die de belangrijkste nieuwe functies van LibreOffice 6.0 toont
is beschikbaar op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YHBve8v13VY.

= Kracht =
De Nootbookbalk, hoewel nog steeds een experimentele optie, is
uitgebreid met twee nieuwe varianten: Groepen Volledig en Tabbladen
Compact. De Nootbookbalk is stabiel en volledig functioneel, maar wordt
op details nog uitgebreid. Het venster Speciale tekens is flink
onderhanden genomen. Er zijn lijsten toegevoegd voor recent gekozen en
favoriete tekens en er is nu ook een zoekfunctie. Het venster Aanpassen
is eveneens opnieuw ontworpen en is nu moderner en intuïtiever.

Er is een menu-ingang Formulieren toegevoegd aan Writer waardoor het
makkelijker wordt om gebruik te maken van een niet zo bekende maar
krachtige optie van LibreOffice: het ontwerpen van formulieren en
pdf-formulieren die voldoend aan de standaarden. Er is een keuze-lijst
toegevoegd aan de zoekbalk met daarin elementen van het bestand waarop
kan worden gezocht, om daarmee het navigeren te versnellen. De standaard
stijl voor tabellen is vernieuwd en er zijn nieuwe tabelstijlen
toegevoegd die de veranderende visuele trends volgen.

De Standaardbrief-functie is verbeterd. Het is nu ook mogelijk om ook
Writer documenten of een XLSX-bestanden te gebruiken als gegevensbron.
In Calc zijn de in ODF 1.2 gedefinieerde functies ZOEKENB, VINDENB en
VERVANGENB toegevoegd. Dit verbetert de ondersteuning voor het ISO
standaardformaat. Tevens kan nu ook een bereik van cellen, of een
geselecteerde groep vormen, naar PNG of JPG-formaat worden geëxporteerd.
In Impress, is de standaardverhouding van dia's nu 16:9, zodat je nieuwe
presentaties direct werken met de nieuwste schermen en projectoren. Mede
daarom zijn er 10 nieuwe sjablonen toegevoegd en bestaande sjablonen
vernieuwd.

= Eenvoud =
De oude WikiHelp is vervangen door het nieuwe Help Online systeem, met
aantrekkelijke webpagina's, die ook op mobiele apparaten goed worden
weergegeven. De LibreOffice Helpfunctie is bijgewerkt: zowel de inhoud
als de code, waaraan al langer behoefte bestond.
Aangepaste woordenlijsten kunnen nu gebruik maken van automatische
toevoeging en samenvoeging. Dit is een generieke verbetering van de
spellingcontrole in LibreOffice, die het werk van gebruikers van Writer
zal versnellen. In plaats van het handmatig nalopen van verschillende
vormen van een nieuw woord, in talen met een rijke morfologie of
samenstelling, kan de Hunspell spellingchecker een nieuw woord
automatisch herkennen met toevoegingen of samenstellingen, gebaseerd op
een Grammatica Met-model.

= Veiligheid en privacy =
OpenPGP sleutels kunnen worden gebruikt voor het digitaal te tekenen van
ODF bestanden op alle desktop besturingssystemen. Er is experimentele
ondersteuning voor OpenPGP-gebaseerde encryptie. Om deze functie te
activeren, moeten gebruikers de specifieke GPG software voor hun
besturingssysteem installeren.

Document-rubricering is verbeterd. Het is nu mogelijk om meerdere
policies te gebruiken bij het classificeren van documenten. Bij
rubricering worden zowel ODF als Microsoft OOXML-bestanden ondersteund.
In tekstdocumenten kan rubricering nu op paragraaf-niveau worden
toegepast. Ook kan per paragraaf digitaal worden ondertekend.

= Interoperabiliteit =
De OOXML-interoperabiliteit is op meerdere plaatsen verbeterd: de import
van SmartArt en import/export van ActiveX besturingselementen,
ondersteuning van ingesloten tekstdocumenten en werkbladen, de export
van ingesloten video's naar PPTX, export van kruisverwijzingen naar
DOCX, export van Standaardbrief-velden naar DOCX, en verbeteringen aan
het PPTX filter om het ontstaan van beschadigde bestanden te voorkomen.
Nieuwe filters voor het exporteren van Writer documenten naar ePub en
het importeren van QuarkXPress-bestanden zijn ook toegevoegd. Er is ook
een verbeterd filter voor het importeren van EMF+ (Enhanced Metafile
Format Plus) bestanden, zoals die worden gebruikt in Microsoft Office
documenten. Ook het ODF exportfilter kent diverse verbeteringen, om het
voor andere programma's die ODF ondersteunen, makkelijker te maken om
visuele elementen te tonen.

= LibreOffice Online =
LibreOffice Online is in basis een server service, die moet worden
geïnstalleerd en geconfigureerd samen met de benodigde cloudopslag en
een SSL certificaat. Het kan worden gezien als een technologie die
clouddiensten mogelijk maakt voor ISPs of voor de privécloud van
ondernemingen en grote organisaties.

Nieuwe functies die met LibreOffice 6.0 zijn geïntroduceerd, zijn erop
gericht om de functies op de desktop en in de cloud op een lijn te
brengen. In het bijzonder waar gebruikers eenzelfde gedrag verwachten.
Zo is de functie Opslaan Als geïntroduceerd en kan Calc nu een half
miljoen rijen aan. Een venster Zoeken en Vervangen, en een
Spellingcontrole venster zijn toegevoegd aan Writer, Calc en Impress.
Gecompileerde versies van de recentste LibreOffice Online broncode zijn
beschikbaar als Docker images:
https://hub.docker.com/r/libreoffice/online/. Achtergrondinformatie over
LibreOffice Online:
https://nextcloud.documentfoundation.org/s/scDjtQPATAzpeyE.

= LibreOffice Viewer voor Android =
In de komende uitgave van LibreOffice Viewer voor Android is het
mogelijk om nieuwe documenten te maken, is er een tab-gebaseerde
werkbalk met opmaakmogelijkheden, en kunnen gebruikers foto's invoegen,
van camera, opslag of de cloud. De interface van Calc wordt verbeterd
met kolom-aanduidingen. Impress zal een presentatie-modus bieden. De
uitgave is gepland voor het eerste kwartaal van 2018.
Enterprise deployments

LibreOffice 6.0 is het allernieuwste in termen van functies voor open
source officepakketten. Daarom is de release gericht op
technologie-enthousiasten, vroege overstappers en gevorderde gebruikers.
Voor gebruik in ondernemingen onderhoudt TDF de meer volwassen
5.4-serie, nu op versie 5.4.4, die ook altijd ondersteund zou moeten
worden door gecertificeerde professionals
(http://www.libreoffice.org/get-help/professional-support/ ).

Meerdere bedrijven die in het TDF Advisory Board zitten
(http://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/ ) leveren
ofwel Long Term Support versies van LibreOffice met toegevoegde waarde,
of consultancy diensten voor migraties en trainingen, gebaseerd op de
best practices die zijn verzameld door The Document Foundation.

LibreOffice wordt gebruikt door grote organisaties op ieder continent.
Een lijst met de interessante migraties, die in de media zijn
aangekondigd, is beschikbaar op de TDF wiki:
https://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Migrations .

= Beschikbaarheid van LibreOffice 6.0 =

LibreOffice 6.0 is per direct beschikbaar op de volgende pagina
http://nl.libreoffice.org/download/ .
De minimale eisen voor propriëtaire besturingssystemen zijn Microsoft
Windows 7 SP1 en Apple Mac OS 10.9.

LibreOffice gebruikers, supporters van vrije software en leden van de
community kunnen The Document Foundation steunen met een donatie op
http://www.libreoffice.org/donate .
LibreOffice 6.0 wordt gebouwd met de document-conversie bibliotheken van
het Document Liberation Project: http://www.documentliberation.org .

= Pers-map =
De pers-map, met achtergrond-documenten en hoge resolutie afbeeldingen,
kan gedownload worden van
https://nextcloud.documentfoundation.org/s/0hAzrnp6ecLJwbe.

 = Over The Document Foundation (TDF) =
The Document Foundation is een open, onafhankelijke en zelfsturende
meritocratische organisatie, gebaseerd op de ethiek van vrije software
en gevestigd in Duitsland als een not for profit-organisatie. TDF richt
zich op de ontwikkeling van LibreOffice – het beste vrije officepakket
ooit – door de wereldwijde gemeenschap gekozen als de legitieme opvolger
van OOo en als zodanig gekozen door een groeiend aantal overheden,
ondernemingen en bedrijven in het MKB / KMO voor desktop-productiviteit.

The Document Foundation staat open voor individuen en organisaties die
achter haar doelstellingen staan en die bijdragen aan haar activiteiten.
Eind maart 2015 had de stichting 204 leden en meer dan 3000
vrijwilligers over de hele wereld.

– Volledige contact gegevens: http://www.documentfoundation.org/contact/
– TDF juridische details: http://www.documentfoundation.org/imprint


Media Contacts Netherlands / Perscontacten Nederland en Vlaanderen
Cor Nouws
    Mobiel: 06 25 20 7001
    E-mail: cor.no...@documentfoundation.org
Luc Castermans
    E-mail: libreoffic...@gmail.com


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to announce+unsubscr...@nl.libreoffice.org
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/announce/

Antwoord per e-mail aan