On February 2nd 2022 the oVirt project released an async update of oVirt
Node (4.4.10.1) delivering fixes for the following issues:

Bug 2048888 <https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2048888> - Bad
repositories on fresh install of oVirt Node

Bug 2046038 <https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2046038> -
CVE-2021-4034 <https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2021-4034>
polkit: Local privilege escalation in pkexec due to incorrect handling of
argument vector [ovirt-4.4]

Several bug fixes and improvements from CentOS Stream.

Here’s the full list of changes:

                    ovirt-node-ng-4.4.10
  ovirt-node-ng-4.4.10.1

NetworkManager             1.36.0-0.3.el8
  1.36.0-0.4.el8

NetworkManager-config-server      1.36.0-0.3.el8
  1.36.0-0.4.el8

NetworkManager-libnm          1.36.0-0.3.el8
  1.36.0-0.4.el8

NetworkManager-ovs           1.36.0-0.3.el8
  1.36.0-0.4.el8

NetworkManager-team           1.36.0-0.3.el8
  1.36.0-0.4.el8

NetworkManager-tui           1.36.0-0.3.el8
  1.36.0-0.4.el8

audispd-plugins             3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
  3.0.7-1.el8

audit                  3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
  3.0.7-1.el8

audit-libs               3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
  3.0.7-1.el8

bind-export-libs            9.11.26-6.el8
  9.11.36-2.el8

bind-libs                9.11.26-6.el8
  9.11.36-2.el8

bind-libs-lite             9.11.26-6.el8
  9.11.36-2.el8

bind-license              9.11.26-6.el8
  9.11.36-2.el8

bind-utils               9.11.26-6.el8
  9.11.36-2.el8

binutils                2.30-112.el8
  2.30-113.el8

centos-gpg-keys             8-3.el8
  8-4.el8

centos-stream-repos           8-3.el8
  8-4.el8

clevis                 15-6.el8
  15-8.el8

clevis-dracut              15-6.el8
  15-8.el8

clevis-luks               15-6.el8
  15-8.el8

clevis-systemd             15-6.el8
  15-8.el8

cockpit                 260-1.el8
  261-1.el8

cockpit-bridge             260-1.el8
  261-1.el8

cockpit-storaged            259-1.el8
  261-1.el8

cockpit-system             260-1.el8
  261-1.el8

cockpit-ws               260-1.el8
  261-1.el8

collectd                5.11.0-2.el8
  5.12.0-7.el8s

collectd-disk              5.11.0-2.el8
  5.12.0-7.el8s

collectd-netlink            5.11.0-2.el8
  5.12.0-7.el8s

collectd-virt              5.11.0-2.el8
  5.12.0-7.el8s

collectd-write_http           5.11.0-2.el8
  5.12.0-7.el8s

collectd-write_syslog          5.11.0-2.el8
  5.12.0-7.el8s

cups-libs                2.2.6-41.el8
  2.2.6-42.el8

device-mapper-multipath         0.8.4-20.el8
  0.8.4-21.el8

device-mapper-multipath-libs      0.8.4-20.el8
  0.8.4-21.el8

dhcp-client               4.3.6-45.el8
  4.3.6-47.el8.0.1

dhcp-common               4.3.6-45.el8
  4.3.6-47.el8.0.1

dhcp-libs                4.3.6-45.el8
  4.3.6-47.el8.0.1

dnf-plugins-core            4.0.21-7.el8
  4.0.21-8.el8

fence-agents-all            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-amt-ws           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-apc            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-apc-snmp          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-bladecenter        4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-brocade          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-cisco-mds         4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-cisco-ucs         4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-common           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-compute          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-drac5           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-eaton-snmp         4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-emerson          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-eps            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-heuristics-ping      4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-hpblade          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ibm-powervs
4.2.1-83.el8

fence-agents-ibm-vpc
4.2.1-83.el8

fence-agents-ibmblade          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ifmib           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ilo-moonshot        4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ilo-mp           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ilo-ssh          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ilo2            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-intelmodular        4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ipdu            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-ipmilan          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-kdump           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-mpath           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-redfish          4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-rhevm           4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-rsa            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-rsb            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-sbd            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-scsi            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-vmware-rest        4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-vmware-soap        4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

fence-agents-wti            4.2.1-83.el8
  4.2.1-85.el8

glibc                  2.28-181.el8
  2.28-184.el8

glibc-common              2.28-181.el8
  2.28-184.el8

glibc-langpack-en            2.28-181.el8
  2.28-184.el8

glusterfs                8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

glusterfs-cli              8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

glusterfs-client-xlators        8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

glusterfs-events            8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

glusterfs-fuse             8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

glusterfs-geo-replication        8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

glusterfs-selinux            2.0.1-1.el8
  2.0.1-1.el8s

glusterfs-server            8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

iproute                 5.15.0-1.el8
  5.15.0-2.el8

iproute-tc               5.15.0-1.el8
  5.15.0-2.el8

kexec-tools               2.0.20-67.el8
  2.0.20-68.el8

kpartx                 0.8.4-20.el8
  0.8.4-21.el8

libarchive               3.3.3-1.el8
  3.3.3-3.el8_5

libblkid                2.32.1-28.el8
  2.32.1-32.el8

libbpf                 0.4.0-2.el8
  0.4.0-3.el8

libfdisk                2.32.1-28.el8
  2.32.1-32.el8

libgcc                 8.5.0-7.el8
  8.5.0-10.el8

libgfapi0                8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

libgfchangelog0             8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

libgfrpc0                8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

libgfxdr0                8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

libglusterd0              8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

libglusterfs0              8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

libgomp                 8.5.0-7.el8
  8.5.0-10.el8

libmount                2.32.1-28.el8
  2.32.1-32.el8

libnftnl                1.1.5-4.el8
  1.1.5-5.el8

libsmartcols              2.32.1-28.el8
  2.32.1-32.el8

libstdc++                8.5.0-7.el8
  8.5.0-10.el8

libsysfs                2.1.0-24.el8
  2.1.0-25.el8

libuuid                 2.32.1-28.el8
  2.32.1-32.el8

libwbclient               4.15.3-0.el8
  4.15.4-0.el8

llvm-compat-libs
12.0.1-4.module_el8.6.0+1041+0c503ac4

llvm-libs
  13.0.0-3.module_el8.6.0+1029+6594c364

mdevctl                 0.81-1.el8
  1.1.0-2.el8

mesa-dri-drivers            21.3.0-1.el8
  21.3.4-1.el8

mesa-filesystem             21.3.0-1.el8
  21.3.4-1.el8

mesa-libEGL               21.3.0-1.el8
  21.3.4-1.el8

mesa-libGL               21.3.0-1.el8
  21.3.4-1.el8

mesa-libgbm               21.3.0-1.el8
  21.3.4-1.el8

mesa-libglapi              21.3.0-1.el8
  21.3.4-1.el8

nispor                 1.2.2-1.el8
  1.2.3-1.el8

nmstate                 1.2.0-1.el8
  1.2.1-0.2.alpha2.el8

nmstate-plugin-ovsdb          1.2.0-1.el8
  1.2.1-0.2.alpha2.el8

ovirt-node-ng-image-update-placeholder 4.4.10-1.el8
  4.4.10.1-1.el8

ovirt-release-host-node         4.4.10-1.el8
  4.4.10.1-1.el8

ovirt-release44             4.4.10-1.el8
  4.4.10.1-1.el8

pacemaker-cluster-libs         2.1.2-2.el8
  2.1.2-4.el8

pacemaker-libs             2.1.2-2.el8
  2.1.2-4.el8

pacemaker-schemas            2.1.2-2.el8
  2.1.2-4.el8

platform-python             3.6.8-44.el8
  3.6.8-45.el8

policycoreutils             2.9-17.el8
  2.9-18.el8

policycoreutils-python-utils      2.9-17.el8
  2.9-18.el8

polkit                 0.115-12.el8
  0.115-13.el8_5.1

polkit-libs               0.115-12.el8
  0.115-13.el8_5.1

postfix                 3.5.8-2.el8
  3.5.8-3.el8

python3-audit              3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8
  3.0.7-1.el8

python3-bind              9.11.26-6.el8
  9.11.36-2.el8

python3-cloud-what           1.28.24-1.el8
  1.28.25-1.el8

python3-dnf-plugin-versionlock     4.0.21-7.el8
  4.0.21-8.el8

python3-dnf-plugins-core        4.0.21-7.el8
  4.0.21-8.el8

python3-ethtool             0.14-3.el8
  0.14-4.el8

python3-gluster             8.6-2.el8
  8.6-2.el8s

python3-libnmstate           1.2.0-1.el8
  1.2.1-0.2.alpha2.el8

python3-libs              3.6.8-44.el8
  3.6.8-45.el8

python3-lxml              4.2.3-3.el8
  4.2.3-4.el8

python3-nispor             1.2.2-1.el8
  1.2.3-1.el8

python3-policycoreutils         2.9-17.el8
  2.9-18.el8

python3-subscription-manager-rhsm    1.28.24-1.el8
  1.28.25-1.el8

python3-syspurpose           1.28.24-1.el8
  1.28.25-1.el8

rsyslog                 8.2102.0-6.el8
  8.2102.0-7.el8

rsyslog-elasticsearch          8.2102.0-6.el8
  8.2102.0-7.el8

rsyslog-mmjsonparse           8.2102.0-6.el8
  8.2102.0-7.el8

rsyslog-mmnormalize           8.2102.0-6.el8
  8.2102.0-7.el8

rsyslog-openssl             8.2102.0-6.el8
  8.2102.0-7.el8

samba-client-libs            4.15.3-0.el8
  4.15.4-0.el8

samba-common              4.15.3-0.el8
  4.15.4-0.el8

samba-common-libs            4.15.3-0.el8
  4.15.4-0.el8

selinux-policy             3.14.3-86.el8
  3.14.3-89.el8

selinux-policy-targeted         3.14.3-86.el8
  3.14.3-89.el8

sos                   4.2-11.el8
  4.2-13.el8

subscription-manager-rhsm-certificates 1.28.24-1.el8
  1.28.25-1.el8

sysfsutils               2.1.0-24.el8
  2.1.0-25.el8

systemd                 239-51.el8_5.2
  239-56.el8

systemd-container            239-51.el8_5.2
  239-56.el8

systemd-libs              239-51.el8_5.2
  239-56.el8

systemd-pam               239-51.el8_5.2
  239-56.el8

systemd-udev              239-51.el8_5.2
  239-56.el8

unzip                  6.0-45.el8
  6.0-46.el8

util-linux               2.32.1-28.el8
  2.32.1-32.el8

vim-minimal               8.0.1763-16.el8_5.3
  8.0.1763-16.el8_5.4

virt-install              3.2.0-2.el8
  3.2.0-3.el8

virt-manager-common           3.2.0-2.el8
  3.2.0-3.el8


An updated ovirt-appliance will be released soon as well.

Thanks in advance,
-- 

Lev Veyde

Senior Software Engineer, RHCE | RHCVA | MCITP

Red Hat Israel

<https://www.redhat.com>

l...@redhat.com | lve...@redhat.com
<https://red.ht/sig>
TRIED. TESTED. TRUSTED. <https://redhat.com/trusted>
_______________________________________________
Announce mailing list -- announce@ovirt.org
To unsubscribe send an email to announce-le...@ovirt.org
Privacy Statement: https://www.ovirt.org/privacy-policy.html
oVirt Code of Conduct: 
https://www.ovirt.org/community/about/community-guidelines/
List Archives: 
https://lists.ovirt.org/archives/list/announce@ovirt.org/message/UGMNIG5T5KSN6DA7URIZLF35Y6ZVNJV5/

Reply via email to