Bon dia!
Mirant de rentar el testvoc de arg-cat veig hi ha tres formes alternatives a la 2a persona del sing de l'imperatiu del verb endur.

<e>       <p><l>us</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/></r></p></e> <e>       <p><l>uu</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/></r></p></e> <e>       <p><l>uus</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/></r></p></e> <e>       <p><l>uu</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/><j/></r></p><par n="S__aclareix"/></e>

Anava a fer això per deixar "enduu" que crec que és la preferent:

<e r=LR>       <p><l>us</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/></r></p></e> <e>       <p><l>uu</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/></r></p></e> <e r=LR>       <p><l>uus</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/></r></p></e> <e>       <p><l>uu</l> <r>ur<s n="vblex"/><s n="imp"/><s n="p2"/><s n="sg"/><j/></r></p><par n="S__aclareix"/></e>

pero veig a la GLC que a València es fan servir les formes acabades en -s, però no se si s'hauria d'etiqutar alguna d'elles per a generar en valencià.

També he posat les etiquetes de cat vs val al pronom   la seva/seua les seves/seues. Feu-li una ullada i feu el merge si està bé.

Aquí és el pull request: https://github.com/apertium/apertium-cat/pull/1/files

salut,
Juan Pablo------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Apertium-catala mailing list
Apertium-catala@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala

Reply via email to