El dia 5 d’abril de 2018 a les 6:02, Hèctor Alòs i Font <
hectora...@gmail.com> ha escrit:

>
> El problema són els SELECT en CG. Les regles que tenies suposaven una
> dicotomia entre nom i verb, com si no es triés entre res més. Arriba
> "Granada" i entra a la regla perquè es pot analitzar també com un nom comú
> i com un verb... i tria que és un nom comú. Si poses (0C a OR b) obligues
> que en la posició 0 hi hagi una cosa que només sigui "a" o "b" (atenció:
> pot ser només a o només b, diria).
>
> Per això és més segur utilitzar REMOVE: elimines una possibilitat que saps
> que no és pot donar en un context donat.
>
> La regla que dius és ben lògica. L'afegiré dins d'una estona... amb un
> remove (i no eliminant el verb, sinó la forma conjugada del verb, és a dir
> aquelles formes que tinguin p1, p2 o p3: un infinitiu sí que podria
> donar-se i no s'ha d'eliminar a priori).
>
>
Per a acabar de completar el raonament, la regla seria exactament:

Si darrere de preposició (o preposició + article) hi ha un verb conjugat
(p1, p2, p3) que al mateix temps és una altra cosa que no és p1, p2, p3 (un
nom, adjectiu, participi, infinitiu, etc.), llavors cal eliminar (REMOVE)
el verb conjugat.

No veig clar l'ús del OR (encara que siga amb el "només a o només b"). La
lògica és de AND (una cosa *i *l'altra), i simplement té la funció de no
deixar sense cap etiqueta una paraula, cosa que pot passar quan hi ha un
error (prep + verb: "a cantaba").

Salutacions,
Jaume Ortolà
------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Apertium-catala mailing list
Apertium-catala@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala

Reply via email to