Bon dia,

Donís Seguí, que fa contribucions al parell espanyol-català, m'envia
aquesta qüestió sobre noms propis. Copie el missatge més avall. ¿Algú pot
explicar com està tot això ara mateix? Quins criteris s'han de seguir, què
està pendent de fer, etc. Ni tan sols estic segur del significat de totes
les etiquetes que es fan servir.

També tinc altres dubtes sobre noms propis. Tenen relació amb els que
queden pendents en el testvoc spa-cat.[1] ¿Quins criteris convé seguir?
Entenc que els noms de persones en general no els traduïm, siga Pedro,
Juan... o Pere, Joan... Però hi ha molts casos problemàtics o dubtosos. Els
noms propis de persona poden coincidir amb topònims o amb noms comuns o
altres coses: Nuria, Victoria, Gracia, Olimpia, Penedés... ¿Es poden
establir unes orientacions generals o simplement hem de posar el que
intuïtivament tinga més sentit en cada cas?

Salutacions,
Jaume Ortolà

[1] https://github.com/apertium/apertium-spa-cat/
blob/master/dev/testvoc.spa-cat.txt


---------- Missatge reenviat ----------
De: Donís <segui_...@gva.es>
Data: 13 d’abril de 2018 a les 13:11
Assumpte: Noms propis
Per a: Jaume Ortolà i Font <jaumeort...@gmail.com>


Bon dia, Jaume, estem preparant una bona llista de noms propis, i hem vist
que hi ha divergència de criteris. Mira estos casos

*En estos antropònims:*
<e>    <i>Adoración<s n="*np*"/></i></e>
<e>    <i>Albentosa<s n="*np*"/></i></e>
<e>    <i>Afrodita<s n="*np"/><s n="ant"*/></i></e>
<e>    <i>Al<b/>Capone<s n=*"np"/><s n="ant"*/></i></e>


*Ens estos topònims, en un posa que és "np" i en l'altre que és "ant" o
"top"*
<e>    <i>Albalat<b/>dels<b/>Tarongers<s n="*np*"/></i></e>
<e>    <i>Albalat<s n="np"/><s n="*ant*"/></i></e>
<e>    <i>Daimús<s n="np"/></i></e>
<e>    <i>Dajla<s n="np"/><s n="*loc*"/></i></e>

*En noms propis diversos:*
<e a="GVA">
<i>Ciutat<b/>de<b/>les<b/>Arts<b/>i<b/>les<b/>Ciencies<s *n="np"/><s
n="al"*/></i></e>
<e><p><l>Govern<b/>Valencià<s n="np"/></l><r>Govern<b/>Valencià<s
n=*"np"/>*</r></p></e>
------------------------------------------------------------------------------
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
_______________________________________________
Apertium-catala mailing list
Apertium-catala@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/apertium-catala

Reply via email to