Date: Wednesday, October 12, 2016 @ 12:52:23
 Author: bgyorgy
Revision: 192057

upgpkg: caja-gtk3 1.16.0-3

Remove D-Bus activation file to avoid conflict with nautilus-desktop

Modified:
 caja-gtk3/trunk/PKGBUILD

----------+
 PKGBUILD |  5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

Modified: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD  2016-10-12 12:47:16 UTC (rev 192056)
+++ PKGBUILD  2016-10-12 12:52:23 UTC (rev 192057)
@@ -4,7 +4,7 @@
 _pkgbase=caja
 pkgname=${_pkgbase}-gtk3
 pkgver=${_ver}.0
-pkgrel=2
+pkgrel=3
 pkgdesc="File manager for the MATE desktop (GTK3 version)"
 url="http://mate-desktop.org";
 arch=('i686' 'x86_64')
@@ -35,4 +35,7 @@
 package() {
   cd "${srcdir}/${_pkgbase}-${pkgver}"
   make DESTDIR="${pkgdir}" install
+
+  # Remove D-Bus activation file to avoid conflict with nautilus-desktop
+  rm -r "$pkgdir/usr/share/dbus-1/"
 }

Reply via email to