Date: Sunday, October 16, 2016 @ 21:49:37
 Author: bgyorgy
Revision: 192380

upgpkg: atril-gtk3 1.16.0-2

Remove unused mate-desktop-gtk3 dependency

Modified:
 atril-gtk3/trunk/PKGBUILD

----------+
 PKGBUILD |  4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

Modified: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD  2016-10-16 21:46:31 UTC (rev 192379)
+++ PKGBUILD  2016-10-16 21:49:37 UTC (rev 192380)
@@ -4,12 +4,12 @@
 _pkgbase=atril
 pkgname=(${_pkgbase}-gtk3)
 pkgver=${_ver}.0
-pkgrel=1
+pkgrel=2
 pkgdesc="MATE document viewer (GTK3 version)"
 url="http://mate-desktop.org";
 arch=('i686' 'x86_64')
 license=('GPL')
-depends=('mate-desktop-gtk3' 'djvulibre' 'libspectre' 'libgxps' 'mathjax' 
'poppler-glib' 'webkit2gtk')
+depends=('djvulibre' 'libspectre' 'libgxps' 'mathjax' 'poppler-glib' 
'webkit2gtk')
 makedepends=('caja-gtk3' 'gobject-introspection' 'intltool' 'itstool' 
'texlive-bin')
 optdepends=('caja-gtk3: Document Properties extension'
       'texlive-bin: DVI support')

Reply via email to