Date: Sunday, April 1, 2018 @ 02:59:44
 Author: heftig
Revision: 313693

archrelease: copy trunk to community-staging-x86_64

Added:
 virtualbox-modules-arch/repos/community-staging-x86_64/
 virtualbox-modules-arch/repos/community-staging-x86_64/PKGBUILD
  (from rev 313692, virtualbox-modules-arch/trunk/PKGBUILD)

----------+
 PKGBUILD |  66 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 66 insertions(+)

Copied: virtualbox-modules-arch/repos/community-staging-x86_64/PKGBUILD (from 
rev 313692, virtualbox-modules-arch/trunk/PKGBUILD)
===================================================================
--- community-staging-x86_64/PKGBUILD              (rev 0)
+++ community-staging-x86_64/PKGBUILD  2018-04-01 02:59:44 UTC (rev 313693)
@@ -0,0 +1,66 @@
+# $Id$
+# Maintainer: S├ębastien Luttringer
+# Contributor: Ionut Biru <ib...@archlinux.org>
+
+pkgbase=virtualbox-modules-arch
+pkgname=('virtualbox-host-modules-arch' 'virtualbox-guest-modules-arch')
+pkgver=5.2.8
+pkgrel=11
+_linux_major=4
+_linux_minor=15
+arch=('x86_64')
+url='http://virtualbox.org'
+license=('GPL')
+makedepends=("linux>=${_linux_major}.${_linux_minor}"
+       "linux<${_linux_major}.$((_linux_minor+1))"
+       "linux-headers>=${_linux_major}.${_linux_minor}"
+       "linux-headers<${_linux_major}.$((_linux_minor+1))"
+       "virtualbox-host-dkms>=$pkgver"
+       "virtualbox-guest-dkms>=$pkgver")
+
+_extramodules=extramodules-${_linux_major}.${_linux_minor}-ARCH
+
+package_virtualbox-host-modules-arch(){
+ _kernver="$(cat /usr/lib/modules/$_extramodules/version)"
+ pkgdesc='Virtualbox host kernel modules for Arch Kernel'
+ depends=("linux>=${_linux_major}.${_linux_minor}"
+      "linux<${_linux_major}.$((_linux_minor+1))")
+ replaces=('virtualbox-modules' 'virtualbox-host-modules')
+ conflicts=('virtualbox-modules' 'virtualbox-host-modules'
+            'virtualbox-host-dkms')
+ provides=('VIRTUALBOX-HOST-MODULES')
+
+ cd "/var/lib/dkms/vboxhost/${pkgver}_OSE/$_kernver/$CARCH/module"
+ install -Dt "$pkgdir/usr/lib/modules/$_extramodules" -m644 *
+
+ # compress each module individually
+ find "$pkgdir" -name '*.ko' -exec xz -T1 {} +
+
+ # systemd module loading
+ printf "vboxdrv\nvboxpci\nvboxnetadp\nvboxnetflt\n" |
+  install -Dm644 /dev/stdin "$pkgdir/usr/lib/modules-load.d/$pkgname.conf"
+}
+
+package_virtualbox-guest-modules-arch(){
+ _kernver="$(cat /usr/lib/modules/$_extramodules/version)"
+ pkgdesc='Virtualbox guest kernel modules for Arch Kernel'
+ license=('GPL')
+ depends=("linux>=${_linux_major}.${_linux_minor}"
+      "linux<${_linux_major}.$((_linux_minor+1))")
+ replaces=('virtualbox-archlinux-modules' 'virtualbox-guest-modules')
+ conflicts=('virtualbox-archlinux-modules' 'virtualbox-guest-modules'
+       'virtualbox-guest-dkms')
+ provides=('VIRTUALBOX-GUEST-MODULES')
+
+ cd "/var/lib/dkms/vboxguest/${pkgver}_OSE/$_kernver/$CARCH/module"
+ install -Dt "$pkgdir/usr/lib/modules/$_extramodules" -m644 *
+
+ # compress each module individually
+ find "$pkgdir" -name '*.ko' -exec xz -T1 {} +
+
+ # systemd module loading
+ printf "vboxguest\nvboxsf\nvboxvideo\n" |
+  install -Dm644 /dev/stdin "$pkgdir/usr/lib/modules-load.d/$pkgname.conf"
+}
+
+# vim:set ts=2 sw=2 et:

Reply via email to