Date: Sunday, December 4, 2011 @ 13:16:44
 Author: remy
Revision: 144329

upgpkg: texlive-langcjk 2011.24689-1

Texlive update.

Modified:
 texlive-langcjk/trunk/Changelog
 texlive-langcjk/trunk/PKGBUILD

-----------+
 Changelog |  7 +++++++
 PKGBUILD |  4 ++--
 2 files changed, 9 insertions(+), 2 deletions(-)

Modified: Changelog
===================================================================
--- Changelog  2011-12-04 18:10:56 UTC (rev 144328)
+++ Changelog  2011-12-04 18:16:44 UTC (rev 144329)
@@ -1,3 +1,10 @@
+texlive-langcjk 2011.24689
+
+- new package ipaex
+- new package japanese
+- new package japanese-otf
+- upgrade package ptex 23118 -> 24627
+
 texlive-langcjk 2011.23118
 
 - upgrade package cjkutils 21345 -> 23089

Modified: PKGBUILD
===================================================================
--- PKGBUILD  2011-12-04 18:10:56 UTC (rev 144328)
+++ PKGBUILD  2011-12-04 18:16:44 UTC (rev 144329)
@@ -2,7 +2,7 @@
 # Maintainer: Rémy Oudompheng <r...@archlinux.org>
 
 pkgname=texlive-langcjk
-pkgver=2011.23118
+pkgver=2011.24689
 _revnr=${pkgver#2011.}
 pkgrel=1
 pkgdesc="TeX Live - CJK (Chinese, Japanese, Korean) macros and fonts"
@@ -15,7 +15,7 @@
 options=('!emptydirs')
 options=(!strip)
 install=texlive.install
-md5sums=('5ec642d1bddfd67543ef8e500a5b9037'
+md5sums=('170938e68b63fab60ab3de02bce929b2'
     'a4c50faea47494bad836b83391eb720e')
 
 build() {

Reply via email to