Hi,

I'm wondering why different date models exist for different record types in 
ArchivesSpace:


 *  Accessions + Resources/Archival Objects:
   *  Date Certainty: general certainty qualifier: "Approximate", 
"Inferred", "Questionable"
 *  Agents:
   *  Date Certainty: general certainty qualifier: "Approximate", 
"Inferred", "Questionable"
   *  Standardized Date Type: specific qualifier for both Begin and End 
date: "Standard", "Not Before", "Not After"

The extra field Standardized Date Type is occurring consistently for all date 
fields in the Agents module.

This raises some questions:


 *  What's the motivation for this difference? Is it standards-based, and 
does EAC-CPF allow for more detail than EAD? Or is is because the Agents module 
has been reworked more recently?
 *  In the latter case, is any harmonization foreseen for the date fields in 
Accessions and Resources/Archival Objects? If so, is there a time frame?

Many thanks for your thoughts!

Best,

Ron

Ron Van den Branden | functioneel analist - applicatiebeheerder Letterenhuis
Stad Antwerpen | Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving | Musea en Erfgoed
Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
gsm +32 0485 02 80 50 | tel. +32 3 222 93 30
letterenhuis.be<http://www.letterenhuis.be/> | 
instagram<https://www.instagram.com/letterenhuis/> | 
facebook<https://www.facebook.com/Letterenhuis>

Proclaimer
Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen, niet 
voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de afzender. 
Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten van de stad 
Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als 
stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een goede huisvader waken 
over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit bericht per vergissing hebt 
ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo eerlijk om het meteen te 
verwijderen en het niet verder te verspreiden of te kopiëren.


_______________________________________________
Archivesspace_Users_Group mailing list
Archivesspace_Users_Group@lyralists.lyrasis.org
http://lyralists.lyrasis.org/mailman/listinfo/archivesspace_users_group

Reply via email to