Dear,

Mình thông báo thông tin đặt áo.

Giá áo: 185k (với khoảng 40 áo, vì không biết số lượng đăng ký chính thức
nên nêu ít hơn thì mình xin phép các bạn bổ sung, còn nhiều hơn thì lấy
tiền dư offline một bữa)

Mô tả: Áo thun có cổ 4D. Logo THÊU (mình chọn thêu cho bền, chỉ nhỉnh hơn
áo in 15k). Logo như hình.
=====
Các bạn nào muốn đặt áo vui lòng điền thông tin vào form theo đường dẫn
[1], sau đó các bạn vui lòng chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp (chắc
hôm nào tổ chức offline cho tiện các ban):

[1] http://goo.gl/forms/Odq4iZ6t3e
=====
Thông tin chuyển khoản:
CTK: Lương Văn Doan
STK: 0441000671793
Chi nhánh: Vietcombank TP HCM
=====
Hạn chót đăng ký: 23/12

Chú ý: Với các bạn ở xa, các bạn vui lòng chịu tiền vận chuyển, lần trước
chúng ta có nhà tài trợ, nay nhà tài trợ chạy rồi ha ha.

Thân.
-- 
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd
(technical things, diy stuffs, drone, etc).
Page: https://redlotus.github.io <https://redlotus.github.io/nerd>
Mobile: 0972097776
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPoC%2BSW03tH4myQw%3DggH8yNq-qv0-pH-z1AkfObZEdCHgHbLeQ%40mail.gmail.com.

Trả lời cho