Emin Pazarcı
Rusya’daki Liberal Demokrat Parti Lideri Vladimir Jirinovski, ırkçı bir
kafa yapısına sahiptir. Aklına geleni, düşündüğünü söylemekle ünlüdür.
Geçmişte, Türkiye’ye sempati ile baktığı da söylenemez.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise, Türkiye’ye gülücükler gönderiyor.
Olumlu mesajlar veriyor.

Çünkü…

15 Temmuz’un bir “Amerika Operasyonu” olduğunu düşünüyor!

Sonunda bunu da net bir dille söyledi. “Türkiye’deki darbe girişiminin
arkasında ABD var” dedi:

-Amerikalılar, bir defa daha Türkiye’yi kendi çizgilerine çekmek istediler.
Daha önceki darbe girişimlerinde de böyle olmuştu.

Jirinovski, Türkiye’de yaşayan büyük çoğunluğun düşüncelerine tercüman
oldu. Çünkü, bu ülkede yaşayan insanların büyük bölümü de kendisi gibi
düşünüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında öyle ya da böyle ABD’nin
yer aldığı konusunda geniş kitlelerde tereddüt yok.

Haksız da değiller…

Amerika’nın darbe öncesi ve sonrası izlediği politika çelişkilerle dolu.
Darbe girişimine karşı yapılan açıklamalar, izlenen politika ile taban
tabana zıt.

***

Darbe girişiminin mimarı Fethullah Gülen, Pensilvanya’da. ABD tarafından
korunup kollanıyor.

Gülen’in FETÖ adıyla bir terör örgütü oluşturduğunu ve 15 Temmuz’da bir
darbe girişiminde bulunduğunu Sağır Sultan bile duymuş durumda. Amerika
ise, kabul etmemekte direniyor.

“Verin bize” diyoruz. Önlerine suçluların iadesi ile ilgili anlaşmayı
koyuyoruz. Attıkları imzaya sahip çıkmalarını istiyoruz. Onlar da bin
dereden bin su getirmeye devam ediyorlar. Tedbiren tutuklanmasını
istiyoruz. Yine aynı muamele ile karşılaşıyoruz. Amerika, Gülen’i koruma
konusunda kararlı görünüyor. O da Pensilvanya’da ABD’ye sırtını dayayarak,
Türkiye’ye yönelik atışlarını sürdürüyor.

Bu ülkede kan döken FETÖ’cülerin büyük bölümü, bugün Amerika’da. Hepsi de
“Biz, Amerikan Anayasası’nın koruması altındayız” deyip, ellerini kullarını
sallayarak gezmeye devam ediyor.

Bu kadarla kalsa iyi…

Üstüne bir de Türkiye’de FETÖ’nün dinleme faaliyetlerini organize eden ve
aranan bir adamı Temsilciler Meclisi’ne götürüyorlar. Konuşma yaptırıp,
Türkiye’yi suçluyorlar. Sonra da elleri patlayıncaya kadar alkışlıyorlar.

Sadece Fethullah Gülen değil mesele. Bizde terörist faaliyetlerden dolayı
kaçan ne kadar FETÖ’cü varsa, oraya sığınıyor. Amerikalılar da hepsine kol
kanat geriyor.

Sonra da karşımıza geçip, “Biz Türkiye’nin yanındayız” açıklamaları
yapıyorlar:

-Darbelere de karşıyız.

Koskoca bir milleti kör, sersem ve aptal yerine koyuyorlar.

***

Yetmiyor, bir de zeytinyağı gibi su üstüne çıkmaya çabalıyorlar. Yavuz
Hırsız misali, bizi bastırmaya çalışıyorlar. Türkiye’deki kendilerine
yönelik kamuoyu tepkisinden dert yanıyorlar…

Biliyorsunuz, Obama, Çin’deki G 20 Zirvesi’nde konuyu Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a açmıştı. Türkiye’deki Amerikan aleyhtarlığının dalga dalga
yayılmasından rahatsızlık duyduğunu söylemişti.

Erdoğan da “Şikayet etme, FETÖ’ye sahip çıkma, önlemek için gereğini yap”
anlamına gelecek güzel bir cevap vermişti. Obama’ya bir cevap da Rus Lider
Jirinovski’den geldi. Jirinovski, Amerika’yı ağır bir dille suçladı. 15
Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterdi. Türkiye’ye şekil vermek
için gerçekleştirilen geçmiş darbelerin arkasında da ABD bulunduğunu bir
defa daha hatırlattı.

İşte böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD’ye gidiyor. New
York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılacak.
Obama ile bir görüşme daha yapacak.

Doğal olarak 190 civarında üyesi bulunan BM’nin 170 ülkesinde faaliyet
gösteren FETÖ, o görüşmede de gündeme gelecek. Çok doğaldır ki, Erdoğan bir
kere daha bastıracak. Amerika’dan Gülen ve diğer teröristleri Türkiye’ye
iade etmesini isteyecek.

Önlerine konulan onca delile rağmen Obama aynı tavrı sürdürürse eğer,
Türkiye’de ABD’ye duyulan tepki daha da artacak. Amerika’nın FETÖ ve PYD
sevdası, Anadolu insanını bu ülkeden iyice soğutacak. “Böyle dostumuz
oldukça bizim düşmana ihtiyacımız yok” diyenlere yenileri eklenecek.


-- 

Salih ARIKAN

 skaype: saliharikan2

 facebook:  *https://www.facebook.com/saliharikan4
<https://register.facebook.com/saliharikan4>*

GSM. 0506 514 96 93

www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap