1264 Sokak No: 2 Adresinde Kutucular iş Merkezinin Altında bir Otopark var
sürekli Otopark girişi olan Kaldırıma Araba koyuyorlar ben oradan gelip
geçerken zorlanıyorum.Bu gün yine Adamlarla tartışdık. bazende araba
koyuyorlar ve ben gelirken çekiyorlar. birde Otoparkın hemen yanında
Vitamin Fesbut Dükanı var. daha önce kaldırıma Araba koymuşlar ve ben
sürekli elime ayağıma takıldığı için devirmek istemişdim. sonrada benim
ellerimden kollarımdan tutarak dövmüşlerdi. buda yetmemiş gibi beni Salih
Arıkan dövdü diye 3 kişi birden Savcılığa suç duyurusunda bulundular. bende
savcılığa giden ifademde onlardan şikayetci oldum ve başıma bir şey gelirse
onlardan bildiğimi ifademde belirttim. benim sağlığım için Dua etsinler
yolda bir araba çarpmasın yada başka bir şey olmasın yoksa sorumlusu onlar
olur. Vitamin Fesbut sürekli kaldırıma Masa Sandalye koyuyor bende her
defasında Şikayet ediyorum. Vitamin Fesbutu ve Otoparkı şikayet etmekten
yoruldum bu gün yine Masalarını devirdim. sürekli Otoparka Araba koyarlarsa
ve Vitamin Fesbut sürekli Masa Sandalye koymaya devam ederse yine Şikayet
edeceğim. amacımız tüm kaldırımların Masalardan Sandalyelerden iş yeri
işgallerinden Arabalardan Tabelalardan arınmasını sağlamak.

Tel: 0506 514 96 93-- 

Salih ARIKAN

 skaype: saliharikan2

 facebook:  *https://www.facebook.com/saliharikan4
<https://register.facebook.com/saliharikan4>*

GSM. 0506 514 96 93

www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap