"Değerli arkadaşlar ben Manisa Akhisar'ın Koca Kağan Köyündenim burası bir
dağ köyü ve Akhisar’a 40 kilometre uzaklıkta Körler okulunda okudum. Beş
yılım İzmir Bornovadaki şimdiki adı Aşık Veysel olan körler okulu. İlkokul
Öğretmenimiz Ramazan Sözal bize çok şey öğretti. Küçük yaşta Aileden
koparılıp bir yatılı okula gelmek çok zor ve tamiri imkânsız acılar bıraktı
yüreğimizde bu bir mecburiyettir. Ateşten sıcaktır Ana kucağı şarkısını
duyunca bir hoş olur yüreğim. Orta Liseyi görenlerle birlikte Cumhuriyet
Lisesinde okudum. Kaynaştırma Eğitime alışmam bir iki yılımızı
aldı.Fakülteyi Uşakta Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okudum. Şu an Kamu
görevlisiyim Türkiye Beyazay Derneğinin İzmir şube Başkanıyım. İkinci
Üniversitemi Sosyolojiyi okuyorum. Ben bir köylü çocuğuyum. Körler Okulu
olmasaydı bu günlere gelmem imkânsızdı. Önce bir Temel Eğitim almam ve
Kabartma yazıyı öğrenmem gerekiyordu. Bu günlerde kulağımıza hoş olmayan
haberler geliyor. Körler Okullarının bir kısmının Yatılı kısımları
kapanıyor. Peki, köylerdeki görmeyen çocuklar ne olacak. Körler okulu
olmayan şehirlerdeki çocuklar ne olacak. Bir körler okulu da tamamen
kapanıyor. İç İşleri Bakanlığı tüm Ülkede bir çalışma  yürütüp
görmeyenlerin sayısını bulup okullara kaydetmesi iyi olmaz mı  İlköğretim
zorunlu ve temel haklardan değil mi ben kaynaştırma eğitiminin önemine
inanıyorum yalnız gerekli çalışmalar yapılmadan eksikleri giderilmeden
körler okulları kapatılır ve öğrenciler heder olursa bir kayıp nesil
oluşturmuş oluruz. Kaynaştırma eğitimin  kaynatmaya dönüştüğü bu günlerde
görmeyen çocuklarımıza yazık olur. Kaç tane okulda kaynak odası var kaç
görmeyen çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim planı yapılıyor. Kaç tane
görmeyen çocuğumuz sağlıklı bir matematik eğitimi alıyor. Kaç görmeyen
çocuk güzel sanatlar eğitimi alıyor. Kaynaştırma eğitimindeki görmeyen
çocuklar takip ediliyor mu kaynaştırma eğitimine giden görmeyenlerle ilgili
bir araştırma Akademik çalışma var mı kaynaştırma eğitimine giden
çocukların öğretmenleriyle ilgili bir eğitim çalışması var mı kaynaştırma
eğitimine katılan görmeyen çocukların akran ilişkileri ne durumda bununla
ilgili bir araştırma var mı kaynaştırma eğitimine giden çocukların
sosyalleşmeleriyle ilgili  rehberlik servisleri çalışma yürütüyor mu
kaynaştırma eğitimine giden görmeyenler resim müzik beden eğitimi gibi
derslerde ne yapıyor. Ve bu derslerdeki başarı grafiği nedir. Kaynaştırma
eğitimi bir zorunluluktur. Ben görmeyen çocukların toplumdan soyutlanmasına
karşıyım. Kaynaştırma eğitimi tam olarak  başarıya ulaşırsa körler
okullarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Kapatılabilir demiyorum
körler okulları eskiden sanat okullarıydı körler okullarından mezun olan
herkes iyi derecede bir müzik aleti çalardı bir meslek sahibi olurdu.
Dilerse Akademik eğitime devam edebilirdi. Tekrar körler okulları sanat
okulları olmalı. Körler okullarında iyi derecede bilgisayar eğitimleri ve
bağımsız hareket eğitimleri ve beyaz baston eğitimleri verilmeli.
Kaynaştırma eğitimini sadece körler okulundan diğer okullara öğrenciyi
göndermek olmamalı. Körler okuluna da gören öğrenciler gönderilebilir yani
tersine kaynaştırma olabilir. Körler okulları hiç bir zaman kapatılmamalı.
Körler iyileştirme merkezleri yaygınlaşmalı ben körler okullarının yatılı
kısımlarının kapatılmasına karşıyım. Gerekirse herkes görmeyen öğrencilerin
bulunmasında katkı koysun. Birde daha önce yapılan engellik araştırması
tekrar yapılsın kimin neye ihtiyacı belli olsun. Adrese dayalı nüfus
sisteminde herkes kayıtlı değil mi engellilerin yaş cinsiyet eğitim durumu
raporlansın körler okuluna gidecek çocuklar belirlensin körler okullarının
kapatılmaması için yapılacak kamuoyu ve diğer hukuki çalışmaların içinde
olmak istiyorum. Tüm kamuoyunu da bu konuda desteğe çağırıyorum.Salih
Arıkan” Tel: 0506 514 96 93


TRT Kent Radyo İzmir'de Gün Başlıyor Programındayız

https://www.youtube.com/watch?v=21xkq2KQrAo&t=162s

-- 

Salih Arıkan İletişim

Tel: 0506 514 96 93

Skaype: saliharikan2

Face: https://www.facebook.com/saliharikan4

Twitter: www.twitter.com/saliharikan77

İnsragam:  https://www.instagram.com/izmirliengelliler

TRT Kent Radyo İzmir programımız

https://www.youtube.com/watch?v=NvIqLtO81Gc&t=746s

Kıraç - Aşmak İçin Hareket

https://www.youtube.com/watch?v=dRlIgRJS9mQ

Bolvadin Gazi orta okulu seminerleri

https://www.youtube.com/watch?v=pEhNaUxbXmI&t=8s

Beyazay İzmir Çalışmalarımız

https://www.youtube.com/watch?v=DaQCle9YNVw&t=369s

Türkiye Beyazay Derneği İzmir şube başkanı Salih Arıkanın Demokrasi
Nöbetleri

https://www.youtube.com/watch?v=TNcvjPdyMbA&t=77s

Engelsiz İzmir hatıraları

https://www.youtube.com/watch?v=GMtHDCggLUQ&t=16s

*Kitabımı Sesli İstiyorum!*

https://www.change.org/p/kitabımı-sesli-istiyorum-tcmeb
"Toplu,Ulaşımda,sesli,uyarı,sistemi,istiyoruz
https://www.change.org/p/izmir-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediyesi-toplu-ula%C5%9F%C4%B1mda-sesli-uyar%C4%B1-sistemi-istiyoruz


İmza kampanyamız kaldırınları geri istiyoruz

https://www.change.org/p/belediyeler-emniyet-müdürlükleri-valilikler-iç-işleri-bakanlığı-esnaf-odaları-ve-tüm-halkımız-kaldırımlarımızı-istiyoruz


Blogger

https://beyazayizmirhaberler.blogspot.com.tr

Web. www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap