En Güzeli İletişim Kurmak.Yapılan araştırmalara göre toplum engelliyi
tanımıyor. Nasıl davranacağını da bilmiyor. Acaba bir iletişim köprüsü
kurabilir miyiz? Moda deyimle bir farkındalık oluşturabilir miyiz? Ama bu
farkındalık gözlerini beş dakika kapatıp sonra ne kadar zormuş tekerlekli
sandalyede yürümeye çalışarak ne kadar zormuş demek şeklindeki bir
farkındalık olmamalı. Bu farkındalık birlikte yaşama kültürüyle olmalı.
Sanat spor ve farklı Faaliyetlerle içi doldurulan bir farkındalık olmalı.
Birlikte film seyretme geziler yürüyüşler piknik kitap okuma tartışmaları
gibi somut örnekler sunabilirim.Tabiî ki farklı çalışmalarda olabilir. Ama
bu çalışmalar biz olmadan bizim için asla fikrinden yola çıkarak. Engelsiz
yani engellilerin olmadığı engelsiz programları olmamalı. Biz yollarda
toplu taşıma araçlarında ve hayatın içine dâhil olmaya çalıştığımızda
farklı sorunlar yaşıyoruz. Yolda karşılaştığımız herkese dert anlatmak
zorunda olmak bazen sıkıcı olabiliyor. Sesli sinyalizasyon sistemleri
olmadığı için karşıdan karşıya geçerken birinden yardım alıyoruz. Başlıyor
sorular. Sağa mı gideceksiniz sola mı siz niye tek başınıza yola çıktınız
sizin kimseniz yok mu yâda böyle zor olmuyor mu buna benzer birçok sorunu
görmeyen arkadaşlar yaşıyor. Toplu taşıma araçlarında sesli sinyalizasyon
sistemleri çalışmıyor. Nereye geldiğimizi ve geleceğimizi başkalarına
soruyoruz. Şoförlere söylüyoruz oda bazen unutuyor. Oturduğum zaman şoföre
anlattım. Durumu biri oradan daha senin ineceğin yere çok dedi. Sonra yola
devam ettik. Biri oradan senin durağa geldik diyor. Diğeri henüz gelmedik
diyor. Biz böyle saçma sapan olayları yaşamak zorunda mıyız? Karşıyakada
Tramvay halkın arasından geçiyor. Tramvay geldiği zaman kırmızı ışık
yanıyor peki görmeyen o ışığı nasıl görecek. Yolda yürüyoruz kaldırımlar
arabalar masalar sandalyeler iş yeri işgallerinden yürünmez durumda. Lütfen
kaldırımların hepimizin olduğunu unutmayalım. Yaşlılar engelliler hamileler
ve bebek arabalıların hayatını zora soktuğunuzu unutmayalım.  Yolda yürüyen
bir görmeyenle karşılaştığımızda kendimize göre değilde görmeyene göre yön
tarifi yapınız aslında sizden bir şey istemediyse ve tehlikeli bir durumda
yoksa lütfen en güzeli müdahale etmeyelim. Yâda kendisine yardım isteyip
istemediğini sesli olarak söyleyelim. Kolundan asılmayalım bir bavul gibi
çekiştirmeyelim. Görmeyenle birlikte yemeğe gittiniz lütfen izinsiz su ve
ayranını açmayalım. Halka açık tüm binaları engellilerinde girip
çıkabileceği hale getirelim. Ama bize bir engelli gelmez ki gibi bahanelere
sığınmayalım. En güzeli iletişim kurmak. Engellilerle ilgili Faaliyet
yapacak Kurum ve kuruluşlar engellilere Ailelerine ve derneklerine
danışarak Faaliyetler yapsınlar.Salih Arıkan,Tel: 0506 514 96 93
0Et M)

-- 

Arkadaşlar Youtube kanalımıza abone olmanızı ve Çalışmalarımızı İzleyerek
Çevrenizle Paylaşıp Tanıtmanızı rica ederiz.

https://www.youtube.com/channel/UC6e_zHfBdXzVrSu3PmdJiOg/playlists

Salih Arıkan İletişim


Tel: 0506 514 96 93


Skaype: saliharikan2

Face: https://www.facebook.com/saliharikan4


Twitter: www.twitter.com/saliharikan77


İnsragam:  https://www.instagram.com/izmirliengelliler


Bağımsız Hareket kursumuz

https://www.youtube.com/watch?v=BsxdDJMTwLY&list=PLxl9hJG-_A9y1GarC8cDkGa1Wgy2XwcxT&index=1&t=5s

Blogger

https://saliharikanyazilar.blogspot.com/

Web. www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap