Saliha Erdim
“Saliha Hanım, bizim ailede kayınvalidem ne derse o olur. Her sabah
kahvaltıda beraberiz. Evlendiğimiz ilk günden beri kayınvalidem; ‘Aileni
sileceksin, bize bağlanacaksın. Artık senin evin burası. Ailen sana fazla
gelip gitmesinler. Buraya ısınamazsın. Sen gelinsin, büyüklerine saygılı
olmalısın. Gelinler az konuşur, hizmette kusur etmez. Senin eşin benim
oğlum. Ben onu büyütmek için ömrümü verdim. Bizim rızamızı almadan beliniz
doğrulmaz. Sizin en büyük göreviniz bize hizmet etmek.’ ve daha nicelerini
sayabileceğim cümlelerle, oğullarını ve biz gelinlerini kendilerine kul
köle yaptılar. Asla memnun olmazlar, her yaptığımıza mutlaka bir kulp
bulurlar.

Şimdiye kadar eşim ve çocuklarımla özel bir hayatımız olmadı. Baş başa ne
bir yemeğe çıkabiliriz ne de bir ziyarete gidebiliriz. Hemen kayınvalidem,
‘Ne gereği var, onlar size gelsinler, fazla gezmek iyi değildir.’ der.
Hepimiz o kadar çok bunaldık ki, benim vücudumu hastalık bağlamaya başladı.
Ona da lâf ediyor,’ Sen zaten sen hasta geldin diyor.’ Eşime diyorum ki
buna bir sınır getirelim, eşim ‘Annem kırılırsa, işim ters giderse’ diye
korkuyor. Annesi gücenirse günlerce küser, herkese abartarak anlatır ve
insanı zor durumda bırakır. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. Adeta
boğuluyor gibiyim, nefes alamıyorum. Dört tane çocuğum var, hepsi de isyan
ediyor. Annem gelip bizde iki gün kalamaz. Kayınvalidem bir lâf söyler,
annem hemen kalkıp gider. Ben babamın evine gidip bir iki gün kalamam.
Hemen telefonu alıp bir güzel azarlar ve ‘Hemen gel.’ der. Bu arada kızına,
asla bana davrandığı gibi davranılmasına müsaade etmez. Benim artık iyice
sinirlerin bozuldu, ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.”

Annemiz babamız bizim başımızın tacıdır. Onları memnun etmekle, Rabbimizi
(cc) memnun etmek arasında yakın bir ilişki olduğunu biliyoruz. Onlar bizim
dünyaya gelme vesilelerimiz, saygıda kusur etmemeye çalışmak, onlara karşı
şefkatli davranmak ve gönüllerini hoş tutmak, evlât olmanın en gerekli
özelliklerindendir. Fakat; eğer sözler maksadı aşmaya başlar, insanların
Allah’ın helâl saydığı alanları daraltılır, ‘Ben ne dersem o olmalı.’
şeklindeki dayatmaları hayatı gerçekten yaşanılamaz hale getirirse, burada
önce oturup bir düşünmek lâzım.

Bu tabloda anneden ziyade, annenin bu tavrına kesintisiz itaat eden ve
devamını sağlayan bir çevre ve anlayıştan söz etmek gerekir diye
düşünüyorum. Biz ancak Allah’a kesintisiz ve şartsız itaat ederiz. Eğer
insanların mutlu olma ve dengede kalmak için gerekli hareket alanı
daraltılırsa, ‘İhtiyacı giderilmeyen organizma sıkıntı üretir.’ gerçeği
hayat buluyor demektir.  Anne yetiştiği çevrede ne yaşamışsa, ne görmüşse,
onu sürdürmek istiyor olabilir. Fakat bugün okuyup yazmanın ve her türlü
bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu ve danışma imkânlarının çok olduğu
günümüzde, ‘Allah ne der?’ düşüncesiyle değil de, ‘Annem babam ne der?’
diye hareket ettiğimizde, bazen kullara zulüm edilmesi söz konusu
olabiliyor.

Doğru davranışın ne olduğu, yeni evli çiftin kendi yuvasında sağlam bir
ilişki zemini oluşturabilmek için nelere ihtiyacı olduğu, tecrübeli
büyükleri tarafından organize edilip telkin edilmeli. Eğer bu olmuyorsa, o
zaman annesini ve taleplerinin ne olduğunu bilen oğullar, baba ve diğer
yakınların da yardımı ile, yeni bir tarza yavaş yavaş ısındırılmalı ve
alıştırılmalı. Tabi ki sistem değiştikçe bazı sıkıntılar yaşanabilir, bazı
krizler çıkabilir. Burada da, gerekirse danışmanlık alarak, anne babasını
nazik ve şefkatli sözlerle gönlünü hoş tutmaya çalışıp, yeni duruma adapte
olmalarını kolaylaştırmak gerekir. Bu uzun da sürse, memnun olmasalar da;
şefkatli ve sakin-saygılı tutum sürdürülerek, yine ziyarete gidip,
gerektiği kadar hizmetlerini yapmak ama yeni ailenin dengelerini de korumak
tercih edilmeli. Anne babanın sözleri ayet değildir. Başkalarına zulüm
anlamına gelecek dayatmalar, onların değil, onlarla birlikte yaşayanların
şartları iyi yönetememe meselesidir. Bu mutlaka, Allah’ın (cc) razı olacağı
bir dengeye kavuşturulmalı.


-- 

Arkadaşlar Youtube kanalımıza abone olmanızı ve Çalışmalarımızı İzleyerek
Çevrenizle Paylaşıp Tanıtmanızı rica ederiz.

https://www.youtube.com/channel/UC6e_zHfBdXzVrSu3PmdJiOg/playlists

Salih Arıkan İletişim


Tel: 0506 514 96 93


Skaype: saliharikan2

Face: https://www.facebook.com/saliharikan4


Twitter: www.twitter.com/saliharikan77


İnsragam:  https://www.instagram.com/izmirliengelliler


Bağımsız Hareket kursumuz

https://www.youtube.com/watch?v=BsxdDJMTwLY&list=PLxl9hJG-_A9y1GarC8cDkGa1Wgy2XwcxT&index=1&t=5s

Blogger

https://saliharikanyazilar.blogspot.com/

Web. www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap