Saliha Erdim
“Farkında mısın, konuştuğumuz şu bir saat içinde sadece şikâyet ettin. Ve
bu şikâyetin sadece eşin ile ilgiliydi arkadaşım. Bu senin biraz da hayata
nasıl baktığınla ilgili diye düşünüyorum. Eğer eşin de seninle ilgili
olumsuz ve eksik yönlerine odaklandıysa, onu da dinlesem herhalde bir
kamyon dolusu şikâyet çıkar. Peki, insan sadece karşısındakine odaklanır ve
hep kusur ararsa, bunu da dile getirirse, bunu yaptığı insan kendisini
nasıl hisseder? Kendisini önemsiz, değersiz, eşi tarafından beğenilmeyen ve
sürekli açıkları kollanan bir eş olarak hissetmek ve bunu sürekli yaşamak,
bunu yapana ve muhatabına ne kazandırır? Aile huzuruna, ikili iletişim
kalitesine ve hayatı daha düzgün yaşamasına nasıl bir katkısı olur? Hangi
olumlu ve gidişatı daha iyiye götürecek yolları açar? Hangi stratejileri
öğretir ve insanın kendisine ve eşine olan inancını güçlendirip
pekiştirecek bir etki yapar? Yani, bu tutum ne işe yarar?”

Aklımız, zihnimizin arayışına göre yönelir, yöneldiğimiz yerden malzeme
toplar. Eğer bu malzemeler, öfkemizi, tepkimizi besleyen ve bizi o
istikamette ilerleten cinsten ise, bu arada kendi haklılığımız ilgili de
malzeme toplayarak, konuştuğumuz zemini güçlendiririz. İnsan aradığı
vadinin özlemini duyar. Oradan gelecek her malzeme ile beslenir. Ve oraya
sırtını dayayarak konuşur. Bu inanç değişinceye kadar böyledir.

İnanç, insanın en derindeki onu hareket ettiren dinamiğidir ve her insanda
farklı bileşenlerle oluşabilir. İşte tam da burada, neye inandığımızdan
ziyade, onun hakikatle ilişkisidir. Allah’a dokunan her şey değerlenir ve
yeni bir istikamet kazanır. İnandığımız doğrunun Allah ile irtibatı var mı?
Peygamber Efendimiz (sav) bu sorulara ne derdi? O bu durumda olsaydı nasıl
davranırdı? Hepsinden önce, gerektiğinde benim hatalı olabileceğimi kabule
hazır mıyım? Yanlış yaptıysam onu kabul etmeye müsait bir zihinsel altyapım
var mı? Kendime odaklanarak ve kendimi görerek daha iyisini yapabilmem
konusunda, arayışım ve çabam var mı? İşte her şey bu arayışla başlar.

- Daha iyiye götürmeyecekse, yanlış konuşarak şikâyet etmek niye?

- Eşimi suçlayınca o kendisini kötü hissedecek, hem halini düzeltmeye hali
kalmayacak ve hem de aramız bozulacak. Durum böyleyken, aynı tavrı
sürdürmek niye?

- Bir tutumun fayda vermediğini gördüğümüzde, daha doğrusunu aramadan aynı
tavrı sürdürmek niye?

- Kendimizi görsek belki de eşimizin yanlışının altında bize bağlı sebepler
bulacağız. Allah (cc) benden ne bekliyor diye düşünmeden, eşimizden
beklentiyi gitgide artırmak ve olmadığında sürekli başa kakmak niye?

Daha doğru bir hayatın mimarı, önce ve sonra, insanın sadece kendisidir.
‘Rabbimiz (cc), bildikleri ile amel edenlere biz bilmediğini öğretiriz.’
buyuruyor. Biz, bir şey yapmakla bir etki ediyoruz ve karşılığında bir
tepki alıyoruz. İşte asıl mesele, ne tepki aldığımıza bakmadan, ‘Bana
yakışan, Allah (cc) ve Rasulü’nün ( sav) benden beklediği bu.’ diyerek,
doğruyu yapmaya devam etmektir. Allah’ın izni ve dilemesi ile daha iyi
sonuçlar, ancak bu tutumun meyveleridir. Hayat hiçbir zaman alışveriş
değildir ve fakat daima veriş ve alıştır.


-- 

Beyazay İzmir Faaliyetlerimiz

https://www.youtube.com/watch?v=HD58JVgFRRU&t=4s

Arkadaşlar Youtube kanalımıza abone olmanızı ve Çalışmalarımızı İzleyerek
Çevrenizle Paylaşıp Tanıtmanızı rica ederiz.

https://www.youtube.com/channel/UC6e_zHfBdXzVrSu3PmdJiOg/playlists

Salih Arıkan İletişim


Tel: 0506 514 96 93


Skaype: saliharikan2

Face: https://www.facebook.com/saliharikan4


Twitter: www.twitter.com/saliharikan77


İnsragam:  https://www.instagram.com/izmirliengelliler


Bağımsız Hareket kursumuz

https://www.youtube.com/watch?v=BsxdDJMTwLY&list=PLxl9hJG-_A9y1GarC8cDkGa1Wgy2XwcxT&index=1&t=5s

Blogger

https://saliharikanyazilar.blogspot.com/

Web. www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap