Maaşımı Alabilecekmiyim? Değerli arkadaşlar.Ben kamu çalışanıyım.Görme
engelliyim. Aynı zamanda Kamu yararına hizmetler veren Türkiye Beyazay
Derneği İzmir şube Başkanıyım Maaş aldığımız Banka değişti. Daha önce Halk
Bankasıyla Kredi çekerken sorunlar yaşamıştım. Ve en son kendi personelini
şahit göstermişler ve kredi almıştım. Bu olaylar basında geniş yer
aldı.Daha sonra Yapı Krediyle anlaşılacak denildiğinde epey
üzülmüştüm.Çünkü Yapı Krediyle birçok Görme engelinin sorun yaşadığını
biliyoruz. Genelde neler yaşıyoruz.Bizden bazıları Mühür istiyor. Yâda
imzalar birbirini tutmadığı gerekçesiyle iki şahit isteniyor. Bazıları da
Noterden belge istiyor. Bu sefer Noterde şahit istiyor. Birde hem
Bankalarda hem Noterlerde yaşanan bir sorun var. Oda okudum ve anladım
deyip kendi adımızı da mürekkep yazıyla yazmamızı istiyorlar. Bizde bu
konuda yazı yazamıyoruz. Bizi fakülteli cahiller olarak görüyorlar. Biz
kendi yazımızla okur ve yazarız.Şimdi gelelim esasa. Bizim Kurum en son Ak
Bankla anlaştılar. Salı günü Memurlar geldiler ve arkadaşlarımız formlarını
doldurdu. Ben şahitsiz işlem yapmak istediğim için benim işlemim yapılmadı.
Neymiş soracaklarmış. Birinci hatalarını yaptılar. Bana farklı muamele
yaparak ayrı davrandılar. Daha önce derslerini çalışıp gelmiş ve benim
formlarımı da arkadaşlarımla doldurmuş olmaları gerekir. Bu hareketle benim
kendimi kötü hissetmemi sağladılar. Biz soracağız dediler ben bekliyorum.
Gerekirse Maaşımı geç alır ama asla şahitle işlem yapmam. Bankaya mail
attım.Yazımda Bankalar düzenleme ve denetleme kurumunun yönetmeliğini Türk
ticaret borçlar kanunlarını okumalarını ve şahit istemeden de işlem
yapabileceğimizi kanunların belirttiğini yazdım. Herkes Bankamatik
kartlarını aldı ben alamadım. Ayrıca yazımda ATM'lerin engelliler için
erişilebilir olması sesli ATM hizmetlerinin gerekli olduğunu ve internet
sitelerinin ve mobil uygulamaların görme engellilerinde hizmetlerden
faydalanabilecekleri şekilde düzenlenmesi gerektiğini yazdım. Çağrı
merkezini aradım şubeye yönlendirdiler. Bekliyorum. Akbank dersine
çalışsın. Kanunlara uymazsa yazılı olarak gerekçelerini isteyeceğim sonra
aldığım yazıyla önce kamu denetçiliğine sonrada mahkemeye vereceğim Basına
ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Salih Arıkan,Tel: 0506 514 96 93
-- 

Beyazay İzmir Faaliyetlerimiz

https://www.youtube.com/watch?v=HD58JVgFRRU&t=4s

Arkadaşlar Youtube kanalımıza abone olmanızı ve Çalışmalarımızı İzleyerek
Çevrenizle Paylaşıp Tanıtmanızı rica ederiz.

https://www.youtube.com/channel/UC6e_zHfBdXzVrSu3PmdJiOg/playlists

Salih Arıkan İletişim


Tel: 0506 514 96 93


Skaype: saliharikan2

Face: https://www.facebook.com/saliharikan4


Twitter: www.twitter.com/saliharikan77


İnsragam:  https://www.instagram.com/izmirliengelliler


Bağımsız Hareket kursumuz

https://www.youtube.com/watch?v=BsxdDJMTwLY&list=PLxl9hJG-_A9y1GarC8cDkGa1Wgy2XwcxT&index=1&t=5s

Blogger

https://saliharikanyazilar.blogspot.com/

Web. www.beyazay.org.tr

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"asr_isaadet" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to asr_isaadet+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send email to asr_isaadet@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/asr_isaadet.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Cevap