*Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas 2017 m. pavasario
semestre*


Visi, trokštantys akademinio lygio žinių apie krikščionybę ir krikščionišką
gyvenimą, nuo sausio mėnesio kviečiami į studijas Mažojoje akademijoje. *Galima
registruotis į 8 kursus (registracija vyksta puslapyje *www.lkma.lt*
Mažosios akademijos skyrelyje).**Krikščionybės* *pagrindai*. Kasdieniame gyvenime apie religiją ir tikėjimą
klausimų kyla visiems – tikintiems ir netikintiems. Ir ne visada išsamų ir
pagrįstą atsakymą galime surasti per interneto paiešką ar wikipedijoje. Dėl
to visus mokslo metus pirmadieniais vykstis įvadinis kursas „Krikščionybės
pagrindai“ apima plačiausią krikščioniškų temų ratą. Klausytojai sužinos,
koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, kodėl tikintiesiems reikalinga
religinė bendruomenė, kokią vietą Bažnyčioje užima pasauliečiai, kas slypi
po *New* *Age* pavadinimu ir t. t. Kiekvieną paskaitą klausytojai susitinka
su nauju dėstytoju, būtent tos srities geriausiu žinovu, pabaigoje
paliekame laiko Jūsų klausimams, abejonėms ir pastebėjimams.

Klausytojus, trokštančius „Šventąjį Raštą“ skaityti originalo kalba,
kviečiame į kursą *Naujojo Testamento graikų kalba: Evangelija pagal
Morkų*. Kursas
skirtas anksčiau nestudijavusiems senovės graikų kalbos. Pradėsime nuo
abėcėlės, vėliau skaitysime ir analizuosime „Evangeliją pagal Morkų“ bei
paprastesnius kitų evangelijų fragmentus. Dėstyt. D. Andziulytė.

Antradieniais kviečiame į paskaitas apie literatūrą *Nuodėmė
literatūroje*. Sugretinus
literatūros teorijos ir katalikiško mokymo sąvokas, galėtume sakyti, kad
galbūt literatūra visada pasakoja apie mūsų nuodėmingumą ir todėl gali būti
parankus būdas išskleisti tai, kas keblaus, migloto ir neaiškaus slypi po
glaustomis Katekizmo ištarmėmis. Dėstyt. dr. G. Gailiūtė-Bernotienė.

Doc. dr. N. Kardelis per antardieninį kursą *ST pasaulis ir jo atspindžiai
kalboje* gilinsis į hebrajų kalbos ir kitų senųjų kalbų – aramėjų, šumerų,
akadų, senovės egiptiečių – leksikos klodus ir atskleis, ką apie Senojo
Testamento pasaulį byloja kalbiniai jo atspindžiai, išblunkantys skaitant
Šv. Raštą iš vertimų.

Kard. A. J. Bačkis trečiadienių kurso *Vatikano II Susirinkimo vaisiai *metu
klaus, ką Susirinkimas sunokino Bažnyčiai, ką davė mums? Trumpai
pristatydamas dokumentus ir nuolat užklausdamas, „kas naujo?“, kard. A. J.
Bačkis didžiausią dėmesį kreips į Bažnyčios savivokoje bei santykyje su
pasauliu įvykusius pokyčius.

Trečiadieniais taip pat vyks dėstyt. dr. I. Gudauskienės kursas *Šv.
Raštas. Pradžios knygos 1-4 sk.: tekstas ir jo prasmė*. Šis paskaitų ciklas
siūlo atidžiau pažvelgti į keturis pirmuosius šio daugeliu požiūrių
įstabaus ir nenuspėjamo tekstinio bloko skyrius, keliant klausimus apie
Dievo, žmogaus ir pasaulio tikroves bei čia deklaruojamus jų tarpusavio
saitus.

Prof. D. Serapinas ketvirtadieninių paskaitų *Sveikatos apsaugos
genetiniai, psichologiniai ir dvasiniai aspektai *metu pasakos apie
genetinius, psichologinius bei dvasinius veiksnius, lemiančius žmogaus
sveikatą.

Vasario 25 d., šeštadienį kviečiame į intensyvų kursą *Dogmų dovana 2*. Jau
pirmoje šio kurso dalyje įsitikinome, kad žodžiai „dogma“, „dogmatiškas“
nekelia snaudulio. Per keturių paskaitų maratoną nuobodulio dulkes nuo
katekizminių formulių ir vėl nubrauks doc. dr. B. Ulevičius, kuris kalbės
apie Jėzų Kristų – Amžinąjį ir Įsikūnijusį Žodį, Jėzaus asmenį ir misiją,
atvers žmogaus pašaukimo svarbą šiame pasaulyje.*Paskaitų tvarkaraštis*

*Krikščionybės pagrindai*

*sausio 16 d. – gegužės 9 d., pirmadieniais, 18.00*

*Naujojo Testamento graikų kalba: Evangelija pagal Morkų*

*sausio 16 – gegužės 11 d., pirmadieniais ir ketvirtadieniais, 18.00 *

*Nuodėmė literatūroje*

sausio 17 d. – kovo 7 d., antradieniais, 18.00

*Senojo Testamento pasaulis ir jo atspindžiai kalboje*

kovo 14 d. – gegužės 2 d., antradieniais, 19.00

*Vatikano II Susirinkimo vaisiai *

vasario 15 d. – kovo 22 d., trečiadieniais, 18.00

*Šv. Raštas. Pradžios knygos 1-4 sk.: tekstas ir jo prasmė*

kovo 29 d. – gegužės 10 d., trečiadieniais, 18.00

*Sveikatos apsaugos genetiniai, psichologiniai ir dvasiniai aspektai *

vasario 23 d. – balandžio 21 d., ketvirtadieniais, 18.30

*Dogmų dovana 2*

vasario 25 d., 13.00–19.00*Registracija* *privaloma**.** Paskaitos **vyksta* *Lietuvių* *katalikų*
*mokslo* *akademijoje,* *Pilies* *g.* *8,* *Vilnius.* *Kursų* *anotacijos,*
*dėstytojų* *sąrašas* *ir* *kita* *naudinga* *informacija** www.*lkma.lt*.*
*Tel.* *+370* *683* *39* *868.*

Agnė Markauskaitė

Ateitininkų federacijos projektų vadovė
Mob.: 8 615 74 264

http://www.ateitis.lt/
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti