Kvietimas:

Ieškoma prisiminimų apie a.a. Kun. Stasį Ylą


Šiuo metu renkama medžiaga knygai apie a.a. Kun. Stasį Ylą (buvusį
Ateitininkų federacijos vyriausiąjį dvasios vadą) bei jo giminaitę a.a.
Ses. Mariją Augustą (buvusią Putnamo vienuolyno provincijolę). Knygą rašo
Ses. Albina Pajarskaitė, Rita Šlaitaitė ir Elvydas Jačėnas. Ją numatoma
spausdinti Lietuvoje, leidykla „Naujas lankas“.

Autoriai ieško prisiminimų apie a.a. Stasį Ylą, ypač iš tų, kurie lankė jo
vadovaujamus Ateitininkų žiemos kursus Dainavos stovykloje. Pavyzdžiui,
autoriai norėtų žinoti kokį ispūdį kun. Yla paliko kursantams, kaip jis
tuos kursus vedė, ką jaunimas iš tų kursų gavo.

Norintys pasidalinti prisiminimais kviečiami juos pateikti iki š.m.
balandžio 1 d. Viktorui Nakui. Adresas: vana...@gmail.com . Autoriai
pageidauja kad ir trumpus prisiminimus – net vieną ar du paragrafus.
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti