Garbė Kristui!

Su džiaugsmu noriu pasidalinti, kad šiais metais leidykla „Odilė“ išleido
kun. Stasio Ylos Štuthofo pamokslų, paskaitų bei maldų rinkinį. Knygoje
sudėti tekstai, kuriuos autorius 1943-1944 metais skaitė nacių
koncentracijos stovykloje kalėjusiems lietuviams. Graži dovana mums,
ateitininkams, Lietuvos šimtmečio proga!

Mirties akivaizdoje Yla rašo*: Mirtis lietuviui niekad nebuvo tamsi. Ir
dabar kapinės jam, kaip Čiurlionio paveiksle, bus spindinčios paslaptinga
šviesa. – Amžinoji šviesa čia, amžinoji šviesa ten! Gyventi ar mirti jam
vis tiek!*

Knygą pavartyti, įsigyti bei apie ją pakalbėti galite šį savaitgalį
vyksiančioje knygų mugėje. Knygos pristatymas vyks šeštadienį 20h
konferencijų salėje 5.2.

Pagarbiai
Karolina Sadauskaitė


​
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti