VASAROS STOVYKLOS

JAS STOVYKLA DAINAVOJE
Informacija: http://www.ateitis.org/jas
j...@ateitis.org...
• kovo 1 d.- JAS stovyklos registracija prasidėjo (JAS ateitininkų kuopų
nariams)
• kovo 15 d. – JAS stovyklos vadovų, mokytojų ir štabo prašymų priėmimo
terminas
• balandžio 14 d. JAS 2018 m. stovyklos Dainavoje vadovų, štabo kursai
• balandžio 14 d. prasideda bendra registracija JAS stovyklai
• liepos 15-22 dienomis—JAS stovykla Dainavoje

MAS STOVYKLA DAINAVOJE
Informacija: http://www.mesmas.org/
• Dabar: MAS centro valdyba ieško studentų ir jaunų sendraugių kurie domisi
savo talentus bei krikščionišką dvasią dalintis su moksleiviais! Šios
vasaros MAS stovykloja vyks liepos 8-15 d. Dainavoje. Anketa:
https://goo.gl/forms/u3dO5iy7cybsZXap2
• gegužės 1 d. : prasides MAS stovyklos registracija
• liepos 8-15 dienomis: MAS stovykla Dainavoje

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ STOVYKLA II DAINAVOJE
• liepos 22 iki 29 d.d.

KENNEBUNKPORT, MAINE
• rugp. 4-11 d.—Ateitininkų Sendraugių Studijų ir Poilsio savaitė
(tėvų pranciškonų sodyboje. Kennebunkport, Maine)
Informacija bus istatyta:
https://www.facebook.com/Ateitininku-Sendraugiu-Savaite-Ke…/
<https://www.facebook.com/Ateitininku-Sendraugiu-Savaite-Kennebunkporte-Maine-487594224721199/>

Laukiama informacijos, ar 2018 bus rengiamos stovyklos, savaitgalis:
• Ateitininkų Sendraugių Stovkyla II Dainavoje
• Kalifornijos JAS stovykla
* Studijų savaitgalis Dainavoje

Kalendorius: http://www.dainava.org/camp-directory/
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti