ŠAAK vyko Toronte bal. 6-8 d.d. Rengėjai: Šiaurės Amerikos sendraugiai
ateitininkai. Darbus atliko specialiai sudarytas ruošos komitetas.

ŠAAKALBOS - TAI UNIKALUS "TED TALKS" TIPO RENGINYS, KURIO METU KALBĖJO BEI
SAVO PATIRTIMI DALINOSI ŽAVINGI, NEPAKARTOJAMI MŪSŲ BENDRUOMENĖS NARIAI...

Sendraugių ateitininkų sąjungos dvasios vadovas, tėvas Lukas Laniauskas,
SJ, negalėjo atvykti į Torontą ir atsiuntė sveikinimus.

++++++++++

Garbe Kristui!

Mielieji ŠAAK dakyviai, sveikinu visus dalyvaujančius šiame susirinkime.
Esu begalo dėkingas tiems kurie tiek laiko ir pastangų įdėjo suruosti šį
savaitgalį. Tuo pačiu esu dėkingas paskaitininkams kurie pasidalino išmintį
iš įvairių sričių. Pasižiūrėjęs į programą yra nuostabu pamatyti kiek
įvairovės ir talento turėjote šį savaitgalį. Tai parodo koks yra nuostabus
Dievas! Jis sukurdamas kiekviena iš mūsų, suteikia mums talentus, gabumus,
ir tuo mus pašaukia eiti į pasaulį ir jais dalintis su visais. Labai dažnai
jaunimas manęs klausia kaip atpažinti savo pašaukimą? Bažnyčios
atsiliepimas toks: kur kryžiuojasi tavo talentai ir gabumai su sritimi kuri
tave ves prisidėti prie pasaulio gerovės. Tai buvo mintis ir tikslas šio
pabuvimo. Atpažinti asmenis kurie gyvena savo pašaukimus ir moka dalintis
jais su kitais. Ateitininkai ypač yra kviečiami irtis į įvairovę ir semtis
žinių iš įvairiausių sričių kad taptume geresni inteligentai ir tuo vestume
pasaulį arčiau prie Dievo. Mes matome koks mūsų pasaulis yra: susiskaldytas
nesantaika ir blogio. Todėl šiandien yra ypač svarbu turėti šitokius
pabuvimus ir išgirsti tokią įvairovę minčių. Nes gyvendami pagal mūsų šūkį,
visa atnaujinti Kristuje mes esame šaukiami tai daryti savo kasdienybėje,
savo įvairovėje, savo gyvenimuose. Tai nors ir negalėjau dalyvauti kartu su
jumis, jaučiu kad mūsų bendras ateitininkiškas tikslas mus jungia ir
vienija tobulinti pasaulį savo pašaukimo ir vesti visus arčiau prie
Kristaus. Dar kartą didelis ačiū rengėjams, paskaitininkams ir visiems
dalyviams. Kokia dovana atpažinti Dievo veikimą! Kokia dovana išgyventi
savo pašaukimus! Kokia dovana visa atnaujinti Kristuje!


Dievo palaimos! T. Lukas

A.M.D.G.

/Sendraugių ateitininkų sąjungos dvasios vadovas, tėvas Lukas Laniauskas,
SJ, negalėjo atvykti į Torontą ir atsiuntė sveikinimus/
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti