Kviečiame dalyvauti konferencijoje "Ateities kūrėjai Lietuvoje ir
išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės"
2018-06-08

Konferencija skiriama žymių ateitininkų organizacijos vadovų – *Adolfo
Damušio, Antano Maceinos ir Stasio Ylos* 110 metų jubiliejinėms sukaktims
paminėti.

Konferencijos tikslas: pristatyti viename svarbiausių XX a. lietuvių
intelektualinių sąjūdžių – ateitininkijoje brendusias idėjas ir asmenybes,
o taip pat išryškinti A. Damušio, A. Maceinos, ir S. Ylos vaidmenį
ateitininkų organizacijos gyvenime bei platesniame lietuvių kultūrinės,
mokslo, politinės ir visuomeninės veiklos kontekste.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti istorikai, filosofai, teologai,
literatūrologai bei kitų mokslo sričių atstovai.


Konferencijoje siūlome rengti pranešimus ir aktualizuoti šias tematikas bei
jų aspektus:

-    Intelektualinės įtampos išeivijoje ir Lietuvoje

-    Asmenybės vaidmuo organizacijoje;

-    Asmuo lūžiniais valstybei ir visuomenei etapais;

-    Išeivijoje subrandintos idėjos ir jų likimas Lietuvoje;

-    A. Damušio, A. Maceinos ir S. Ylos patirtys, paveldas ir aktualumas
šiandien.Pranešimų pavadinimus ir santraukas (iki 500 spaudos ženklų) iki gegužės 25
d. siųskite el. pašto adresu ilona.strumicki...@vdu.lt

Daugiau informacijos telefonu 861594220 arba ilona.strumicki...@vdu.ltTINKL:
http://www.iseivijosinstitutas.lt/naujienos/kvieciame-
dalyvauti-konferencijoje-ateities-kurejai-lietuvoje-ir-
iseivijoje-tarp-viziju-ir-tikroves

FB:
*https://tinyurl.com/ycdqqamm <https://tinyurl.com/ycdqqamm>*

_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti