Labas,

Artėja Dainų šventė. Gal muzikos gerbėjams įdomu ar aktualu...

Muzikalieji Kęstutis Daugirdas ir Darius Polikaitis kuria ir
diriguoja...Jei kam įdomi išgirsti jų kūrybą, arba pamatyti jų vedamus
chorus, štai keli pavyzdžiai...

*Darius Polikaitis*
Jo "Dainų dainelės" (Maironio žodžiai) bus dainuojama per Dainų šventę
Jo jau 30 m. vadavaujamas LMA ansamblis "Dainava" pasirodys

  - *birželio 30 d*- Dainų šventės" atidaryme Kauno Dainų slėnyje
  - *liepos 2 d*.-koncerte su Šiaulių "Dagilėliu" Vilniaus šv Kazimiero
  bažnyčioje
  - *liepos 6 d*. Prieš Dainų šventės eiseną, su "Ugnele" giedos Lietuvos
  himną priešais Prezidentūrą
  - *liepos 6d*. Jo vadovaujami chorai, Pal Jurgio Matulaičio misijos
  vaikų choras "Vyturys" ir "LMA Dainava" dalyvaus Dainų šventėje


LMA Dainava tinklavietė: www.dainava.us

*Kęstutis Daugirdas*

  - *Liepos 3 d* vakare Lietuvos nacionalinėje filarmonijoje
  Vilniuje--Naujam Dainų šventės savaitės renginyje, Vokalinių ansamblių
  šventės koncerte dainuos jo vadovaujamas vyrų vienetas, "Tolimi aidai"
  (vienintelis iš išeivijos dalyvaujantis choras; iš viso dalyvaus 22 chorai)
  (Mokamas renginys)

<
http://www.dainusvente.lt/wp-content/uploads/Vokalini%C5%B3-ansambli%C5%B3-koncerto-programa-internetui.pdf
>

  - *Liepos 5d.* "Tolimi aidai" giedos per 5:30 v.v. šv Mišias Vilniaus
  archikatedroje
  - Po Dainų šventės, *liepos 7 d.*, 2 val p.p.--Išeivijos
  projektuoto/finansavimo kryžiaus šventinimo apeigose Kryžių kalne
  Šiauliuose, ir po to šv Mišiose giedos "Tolimi aidai"


"Tolimi aidai" FB: https://www.facebook.com/tolimiaidai/

2015 m. Dainų šventėje 2015 m. Chicago buvo dainuojama jo "Dainuojanti
revoliucija" (Rugilės Kazlauskaitės žodžiai)...
<
https://www.tevzib.com/pokalbis-su-k-daugirdu-ir-r-kazlauskaite-apie-ju-kurini-dainuojanti-revoliucija-x-dainu-sventei/
>
Bet, ne tik ten bet ir Madison, WI 2018 m. geg.
<http://dainava.us/498/atkurtai-lietuvai-dainuojanti-revoliucija>
_______________________________________________
Konferencija Ateitis
Norėdami atsisakyti, rašykite adresu ateitis-unsubscr...@konferencijos.lt
https://www.konferencijos.lt/mailman/listinfo/ateitis

Atrašyti