Ukhamawa jilata aka jakha jakenaru wali yatechañawa!
Jichuru yakha jakenakaja apaniwa yakha chiqt toque markanakata jiwasatakiw 
sasina, Siwasaja janiw uksa markankirinatanxti. Yakha jakhenakaja janiw 
yatipkiti kunjamasa jiwasan utjawisa, Jiwasan utjistuwa Tatitusaja jacha ajayu 
Wirajocha, ukhamaraki wali sartasiña pachamamanpi.

Responder a