Dear Hendro,
Anda bisa menggunakan "Loop" method
TerimaKasih. 

  Pada Selasa, 29 November 2016 17:45, "Hendro Arifin hendro_ari...@yahoo.com 
[belajar-excel]" <belajar-excel@yahoogroups.com> menulis:
 

    
selamat sore mr.kid dan rekan2..mohon bantuan untuk solusi berikut.saya 
bermaksud memindahkan data dari sheet list_ho ke sheet dt_ print dimana list_ho 
adalahhasil dari advance filter yang jumlah baris nya akan selalu berubah tiap 
kali tonbol print di tekan tetapi jumlah 
tidak lebih dari 10 baris dan dengan jumlah kolom tetap yaitu 3 kolom.saya 
mempunyai kode macro tetapisaya merasa kode saya tersebut terlalu 
panjang.bisakah kode saya tersebut di persingkat?atokah ada kode 
lain untuk menggantikan kode macro saya tersebut?mohon petunjukanyaterima kasih.

salam hendro   #yiv4553733650 #yiv4553733650 -- #yiv4553733650ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-mkp #yiv4553733650hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-mkp #yiv4553733650ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-mkp .yiv4553733650ad 
{padding:0 0;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-mkp .yiv4553733650ad p 
{margin:0;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-mkp .yiv4553733650ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-sponsor 
#yiv4553733650ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-sponsor #yiv4553733650ygrp-lc #yiv4553733650hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-sponsor #yiv4553733650ygrp-lc .yiv4553733650ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv4553733650 #yiv4553733650actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv4553733650
 #yiv4553733650activity span {font-weight:700;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv4553733650 #yiv4553733650activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv4553733650 #yiv4553733650activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv4553733650 #yiv4553733650activity span 
.yiv4553733650underline {text-decoration:underline;}#yiv4553733650 
.yiv4553733650attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv4553733650 .yiv4553733650attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv4553733650 .yiv4553733650attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv4553733650 .yiv4553733650attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv4553733650 .yiv4553733650attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv4553733650 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv4553733650 .yiv4553733650bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv4553733650 
.yiv4553733650bold a {text-decoration:none;}#yiv4553733650 dd.yiv4553733650last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4553733650 dd.yiv4553733650last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv4553733650 
dd.yiv4553733650last p span.yiv4553733650yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv4553733650 div.yiv4553733650attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv4553733650 div.yiv4553733650attach-table 
{width:400px;}#yiv4553733650 div.yiv4553733650file-title a, #yiv4553733650 
div.yiv4553733650file-title a:active, #yiv4553733650 
div.yiv4553733650file-title a:hover, #yiv4553733650 div.yiv4553733650file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv4553733650 div.yiv4553733650photo-title a, 
#yiv4553733650 div.yiv4553733650photo-title a:active, #yiv4553733650 
div.yiv4553733650photo-title a:hover, #yiv4553733650 
div.yiv4553733650photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv4553733650 
div#yiv4553733650ygrp-mlmsg #yiv4553733650ygrp-msg p a 
span.yiv4553733650yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv4553733650 
.yiv4553733650green {color:#628c2a;}#yiv4553733650 .yiv4553733650MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv4553733650 o {font-size:0;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650photos div {float:left;width:72px;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650photos div div {border:1px solid 
#666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv4553733650
 #yiv4553733650reco-category {font-size:77%;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650reco-desc {font-size:77%;}#yiv4553733650 .yiv4553733650replbq 
{margin:4px;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-mlmsg select, #yiv4553733650 input, #yiv4553733650 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-mlmsg pre, #yiv4553733650 code {font:115% 
monospace;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-mlmsg #yiv4553733650logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-msg 
p#yiv4553733650attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-reco #yiv4553733650reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-sponsor 
#yiv4553733650ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-sponsor #yiv4553733650ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-sponsor #yiv4553733650ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv4553733650 #yiv4553733650ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv4553733650 
#yiv4553733650ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv4553733650 

  
 • [belajar-excel... Hendro Arifin hendro_ari...@yahoo.com [belajar-excel]
  • Bls: [bel... Toby kenzo tobyke...@yahoo.co.id [belajar-excel]
   • Re: [... Sony Ario sony.ar...@gmail.com [belajar-excel]
   • Re: [... 'Hendro@daya-motor' hendro_ari...@yahoo.com [belajar-excel]
    • B... Toby kenzo tobyke...@yahoo.co.id [belajar-excel]
     • ... dwint ruswanto dwint.ruswa...@gmail.com [belajar-excel]

Kirim email ke