dear pak cik lukman,oiya yaa pembulatannya kenapa tidak memakai int 
yaa.berhasil pak. terima kasih untuk bantuannya. heheeterima kasih.fahmi 

  Pada Jumat, 2 Februari 2018 11:33, "Pak Cik Lukman pakcikluk...@gmail.com 
[belajar-excel]" <belajar-excel@yahoogroups.com> menulis:
 

    dear pak Fahmi,

coba formula ROUNDnya di ganti jad INT
spt : 
=IFERROR(IF(EOMONTH($A8;$D8)>=$F$4;E8*INT(($F$4-(EOMONTH($A8;-1)+1))/30);E8*D8);"")

salam,

Pada 2 Februari 2018 10.29, Fahmi Syaifullah fahmisyaifulla...@yahoo.com 
[belajar-excel] <belajar-excel@yahoogroups.com> menulis:

    assalamu'alaikum wr.wbselamat pagi BeExceller.maaf mengganggu, mau tanya 
saya mempunyai permasalahan seperti terlampir.saya sudah membuat formula agar 
merujuk ke selisih bulan.karna saya menggunakan formula biasa yaitu tanggal 
hari ini - tanggal peminjaman (lalu) dibagi 30 .jadi untuk Jngka waktu yang 36 
akan melebihi jumlah bulan yang seharusnya.mungkin ada beexceller yang berbaik 
hati memberikan penjelasan mengenai ini. hehewassalamu'alaikum wr.wbterima 
kasih fahmi  

 #yiv9953704313 #yiv9953704313 -- #yiv9953704313ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-mkp #yiv9953704313hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-mkp #yiv9953704313ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-mkp .yiv9953704313ad 
{padding:0 0;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-mkp .yiv9953704313ad p 
{margin:0;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-mkp .yiv9953704313ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-sponsor 
#yiv9953704313ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-sponsor #yiv9953704313ygrp-lc #yiv9953704313hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-sponsor #yiv9953704313ygrp-lc .yiv9953704313ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv9953704313 #yiv9953704313actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv9953704313
 #yiv9953704313activity span {font-weight:700;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv9953704313 #yiv9953704313activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv9953704313 #yiv9953704313activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv9953704313 #yiv9953704313activity span 
.yiv9953704313underline {text-decoration:underline;}#yiv9953704313 
.yiv9953704313attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv9953704313 .yiv9953704313attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv9953704313 .yiv9953704313attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv9953704313 .yiv9953704313attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv9953704313 .yiv9953704313attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv9953704313 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv9953704313 .yiv9953704313bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv9953704313 
.yiv9953704313bold a {text-decoration:none;}#yiv9953704313 dd.yiv9953704313last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv9953704313 dd.yiv9953704313last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv9953704313 
dd.yiv9953704313last p span.yiv9953704313yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv9953704313 div.yiv9953704313attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv9953704313 div.yiv9953704313attach-table 
{width:400px;}#yiv9953704313 div.yiv9953704313file-title a, #yiv9953704313 
div.yiv9953704313file-title a:active, #yiv9953704313 
div.yiv9953704313file-title a:hover, #yiv9953704313 div.yiv9953704313file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv9953704313 div.yiv9953704313photo-title a, 
#yiv9953704313 div.yiv9953704313photo-title a:active, #yiv9953704313 
div.yiv9953704313photo-title a:hover, #yiv9953704313 
div.yiv9953704313photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv9953704313 
div#yiv9953704313ygrp-mlmsg #yiv9953704313ygrp-msg p a 
span.yiv9953704313yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv9953704313 
.yiv9953704313green {color:#628c2a;}#yiv9953704313 .yiv9953704313MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv9953704313 o {font-size:0;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313photos div {float:left;width:72px;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv9953704313
 #yiv9953704313reco-category {font-size:77%;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313reco-desc {font-size:77%;}#yiv9953704313 .yiv9953704313replbq 
{margin:4px;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-mlmsg select, #yiv9953704313 input, #yiv9953704313 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-mlmsg pre, #yiv9953704313 code {font:115% 
monospace;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-mlmsg #yiv9953704313logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-msg 
p#yiv9953704313attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-reco #yiv9953704313reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-sponsor 
#yiv9953704313ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-sponsor #yiv9953704313ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-sponsor #yiv9953704313ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv9953704313 #yiv9953704313ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv9953704313 
#yiv9953704313ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv9953704313 

  
 • [belajar-exce... Fahmi Syaifullah fahmisyaifulla...@yahoo.com [belajar-excel]
  • Re: [bel... Pak Cik Lukman pakcikluk...@gmail.com [belajar-excel]
   • Bls:... Fahmi Syaifullah fahmisyaifulla...@yahoo.com [belajar-excel]

Kirim email ke