Sekelumit array formula sambil menunggu jadual makan siang.....
Berikut adalah contoh kecil proses pemahaman Array Formula (buat yang ingin 
kenalan),1. Membandingkan antara formula biasa dengan Array Formula yang 
ditulis sekaligus.2. Mengurutkan data yang memenuhi kriteria tertentu.
Contoh 1 (membandingkan formula biasa dengan Array Formula):
Formula biasa (ditulis satu persatu)Pada sel B1 ditulis =SMALL($A$1:$A$4,1)Pada 
sel B2 ditulis =SMALL($A$1:$A$4,2)
Pada sel B3 ditulis =SMALL($A$1:$A$4,3)Pada sel B4 ditulis =SMALL($A$1:$A$4,4)

Array Formula (ditulis sekaligus pada sel C1 s/d C4),dengan cara:1. Sorot sel 
C1 s/d sel C42. Pada formula bar, ketik =SMALL(A1:A4,ROW(1:4))3. Akhiri dengan 
menekan tombol Ctrl Shift Enter (CSE) sekaligus, sehingga formula menjadi : 
{=SMALL(A1:A4,ROW(1:4))}
Contoh 2 (mengurutkan data dengan kriteria tetentu)


 • [belajar-excel] A... hendrik karnadi hendrikkarn...@yahoo.com [belajar-excel]
  • [belajar-exc... hendrik karnadi hendrikkarn...@yahoo.com [belajar-excel]
   • Re: [bel... Stephen Saputro stephensapu...@gmail.com [belajar-excel]
    • Re: ... hendrik karnadi hendrikkarn...@yahoo.com [belajar-excel]
     • ... Purnomo Sidi pysa2...@gmail.com [belajar-excel]
      • ... hendrik karnadi hendrikkarn...@yahoo.com [belajar-excel]

Kirim email ke