Dear Pa Zainul,

Terima Kasih atas bantuannya, walaupun belum 100% mendekati hasil yang 
diinginkan, tapi ini sudah sangat membantu sekali, tapi mohon dijelaskan Pak, 
maksud dari formula dibawah ini, biar saya & anggota grup bisa memahami 
maksudnya.

=REPT(LOOKUP("ZZZzz";$A$4:$A4);D4>0)


Terima Kasih,Kamirin
  Pada Minggu, 27 Oktober 2019 13.37.44 WIB, Zainul Ulum 
zainul_u...@yahoo.com [belajar-excel] <belajar-excel@yahoogroups.com> menulis:

  


File terlampir menggunakan 2 cara:

  - Dengan formula excel
  - Deangan power query.

Semoga sesuai dengan yang diinginkan.

Wassalam

-zainul

  

Sent from Mail for Windows 10

  

From: Kamirin Faqoth kamiri...@yahoo.co.id [belajar-excel]
Sent: Saturday, October 26, 2019 7:42 PM
To: belajar-excel@yahoogroups.com
Subject: [belajar-excel] Rumus Mengambil Nilai dengan mengabaikan kriteria 
tertentu [1 Attachment]

  

 

Dear All Member Be-Exceller

  

Mohon bantuannya, saya ingin mengambil suatu nilai dari tabel tertentu, tapi 
dengan mengabaikan baris yang saya tandai warna biru & merah.

Berikut saya kirimkan Contoh Filenya

  

  

  

Terima Kasih

Kamirin  
 #yiv0924233682 #yiv0924233682 -- #yiv0924233682ygrp-mkp {border:1px solid 
#d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0 10px;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-mkp hr {border:1px solid #d8d8d8;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-mkp #yiv0924233682hd 
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px 
0;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-mkp #yiv0924233682ads 
{margin-bottom:10px;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-mkp .yiv0924233682ad 
{padding:0 0;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-mkp .yiv0924233682ad p 
{margin:0;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-mkp .yiv0924233682ad a 
{color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-sponsor 
#yiv0924233682ygrp-lc {font-family:Arial;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-sponsor #yiv0924233682ygrp-lc #yiv0924233682hd {margin:10px 
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-sponsor #yiv0924233682ygrp-lc .yiv0924233682ad 
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv0924233682 #yiv0924233682actions 
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682activity 
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv0924233682
 #yiv0924233682activity span {font-weight:700;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682activity span:first-child 
{text-transform:uppercase;}#yiv0924233682 #yiv0924233682activity span a 
{color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv0924233682 #yiv0924233682activity span 
span {color:#ff7900;}#yiv0924233682 #yiv0924233682activity span 
.yiv0924233682underline {text-decoration:underline;}#yiv0924233682 
.yiv0924233682attach 
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px 
0;width:400px;}#yiv0924233682 .yiv0924233682attach div a 
{text-decoration:none;}#yiv0924233682 .yiv0924233682attach img 
{border:none;padding-right:5px;}#yiv0924233682 .yiv0924233682attach label 
{display:block;margin-bottom:5px;}#yiv0924233682 .yiv0924233682attach label a 
{text-decoration:none;}#yiv0924233682 blockquote {margin:0 0 0 
4px;}#yiv0924233682 .yiv0924233682bold 
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv0924233682 
.yiv0924233682bold a {text-decoration:none;}#yiv0924233682 dd.yiv0924233682last 
p a {font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0924233682 dd.yiv0924233682last p 
span {margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv0924233682 
dd.yiv0924233682last p span.yiv0924233682yshortcuts 
{margin-right:0;}#yiv0924233682 div.yiv0924233682attach-table div div a 
{text-decoration:none;}#yiv0924233682 div.yiv0924233682attach-table 
{width:400px;}#yiv0924233682 div.yiv0924233682file-title a, #yiv0924233682 
div.yiv0924233682file-title a:active, #yiv0924233682 
div.yiv0924233682file-title a:hover, #yiv0924233682 div.yiv0924233682file-title 
a:visited {text-decoration:none;}#yiv0924233682 div.yiv0924233682photo-title a, 
#yiv0924233682 div.yiv0924233682photo-title a:active, #yiv0924233682 
div.yiv0924233682photo-title a:hover, #yiv0924233682 
div.yiv0924233682photo-title a:visited {text-decoration:none;}#yiv0924233682 
div#yiv0924233682ygrp-mlmsg #yiv0924233682ygrp-msg p a 
span.yiv0924233682yshortcuts 
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv0924233682 
.yiv0924233682green {color:#628c2a;}#yiv0924233682 .yiv0924233682MsoNormal 
{margin:0 0 0 0;}#yiv0924233682 o {font-size:0;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682photos div {float:left;width:72px;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682photos div div {border:1px solid 
#666666;min-height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682photos div label 
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv0924233682
 #yiv0924233682reco-category {font-size:77%;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682reco-desc {font-size:77%;}#yiv0924233682 .yiv0924233682replbq 
{margin:4px;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-actbar div a:first-child 
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-mlmsg 
{font-size:13px;font-family:Arial, helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-mlmsg table {font-size:inherit;font:100%;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-mlmsg select, #yiv0924233682 input, #yiv0924233682 textarea 
{font:99% Arial, Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-mlmsg pre, #yiv0924233682 code {font:115% 
monospace;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-mlmsg * 
{line-height:1.22em;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-mlmsg #yiv0924233682logo 
{padding-bottom:10px;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-msg p a 
{font-family:Verdana;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-msg 
p#yiv0924233682attach-count span {color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-reco #yiv0924233682reco-head 
{color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-reco 
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-sponsor 
#yiv0924233682ov li a {font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-sponsor #yiv0924233682ov li 
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-sponsor #yiv0924233682ov ul {margin:0;padding:0 0 0 
8px;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-text 
{font-family:Georgia;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-text p {margin:0 0 1em 
0;}#yiv0924233682 #yiv0924233682ygrp-text tt {font-size:120%;}#yiv0924233682 
#yiv0924233682ygrp-vital ul li:last-child {border-right:none 
!important;}#yiv0924233682  
 • [belajar-excel] R... Kamirin Faqoth kamiri...@yahoo.co.id [belajar-excel]
  • Re: [belajar... ghozi alkatiri ghozialkat...@yahoo.co.id [belajar-excel]
   • Re: [bel... Kamirin Faqoth kamiri...@yahoo.co.id [belajar-excel]
  • RE: [belajar... Zainul Ulum zainul_u...@yahoo.com [belajar-excel]
  • Re: [belajar... Kamirin Faqoth kamiri...@yahoo.co.id [belajar-excel]

Kirim email ke