Podle mě obyčejný.

On 12.4.2018 11:39, M. wrote:
> Brm možná bych hajzl sehnal ale poteeboval bych vědět jaky tip neco co 
> očekáváme
> jestli geberit nebo obyčejný hajlz ?
> 
> 
> _______________________________________________
> Brmlab mailing list
> Brmlab@brmlab.cz
> https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab
> 

-- 
Jan Hrach | https://jenda.hrach.eu/
GPG CD98 5440 4372 0C6D 164D A24D F019 2F8E 6527 282E

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Brmlab mailing list
Brmlab@brmlab.cz
https://brmlab.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/brmlab

Odpovedet emailem