Este o confirmare a repetatelor mele atentionari privind ONG-urile "de curte" ale diversilor politicieni si grupuri de interese, precum si a "cartitelor" infiltrate in multe altele...! Chiar si unii din semnatarii petitiei nu sunt non-profit, fiind salariati pe diverse state de plata... De-asta subiectele noastre "fug" spre cazuri particulare, nesemnificative...spre derizoriu...nu exista solidaritate, fiecare tinand-o cu ale lui...Mai ales cand subiectele luptei Societatii Civile devin populare si bune teme de promovare... Chiar si politicienii au ajuns sa "cadelniteze" pe teme civice... pe fond, tocmai ei fiind cei mai nocivi...
DG


On 7/27/2010 10:26 AM, Vali wrote:


  ------------------------------------------------------------------------
  *From:* Koreck Maria
  *Sent:* Thursday, July 22, 2010 2:05 AM
  *Subject:* ONG controlat de partidul de guvernare - infiltrat
  printre reprezentantii societatii civile în CESE

  Stimati colegi, in cazul in care sunteti de acord cu textul
  petitiei, va rog sa-l semnati si promovati.
  http://www.petitieonline.ro/petitie-p24466051.html
  <http://www.petitieonline.ro/petitie-p24466051.html>


     ONG controlat de partidul de guvernare -- infiltrat printre
     reprezentant,ii societăt,ii civile în CESE

  Organizat,iile semnatare iau act cu deosebită îngrijorare de
  numirea reprezentantului Asociat,iei Nat,ionale pentru Protect,ia
  Consumatorilor s,i Promovarea Programelor s,i Strategiilor din
  România (ANPCPPSR) în Consiliul Economic s,i Social European (CESE).

  Dacă în anul 2006, numirea reprezentant,ilor societăt,ii civile în
  Comitetul Economic s,i Social s-a făcut după alegeri interne ale
  sectorului neguvernamental ulterior aces,tia desemnându-s,i
  reprezentat,ii în CESE, în 2010 Guvernul României a ales să ignore
  eforturile de ment,inere a unui process democratic s,i a numit
  reprezentat,ii după criterii lipsite total de transparent,ă.

  În ciuda solicitărilor Coalit,iei de Mediu s,i a altor ONG-uri,
  Guvernul României nu a prezentat niciodată public criteriile după
  care a făcut nominalizările în CESE, în cazul în care presupunem
  că ele ar fi existat. Acest fapt a creat distorisiuni la nivelul
  reprezentativităt,ii s,i legitimităt,ii persoanelor desemnate să
  reprezinte societatea civilă în CESE.

  În acest sens, am constatat că una dintre numirile realizate de
  către Guvernul României infiltrează reprezentantul unui ONG
  controlat de membri ai partidului de guvernare, prin persoana
  consilierului pe probleme de securitate al Pres,edintelui Traian
  Băsescu, dl. Daniel Andrei Moldoveanu. În acelas,i timp, dl
  Moldoveanu, fost candidat al PD la Camera Deputat,ilor in 2004,
  este unul dintre cei trei membri fondatori ai ANPCPPSR s,i membru
  în consiliul de conducere al aceleias,i Asociat,ii, care se
  remarcă în special prin strânse legături cu membri marcant,i ai
  partidului de gurvernare.

  Victima acestei decizii este România, care în acest moment nu mai
  are reprezentant în domeniul strategic european al protect,iei
  mediului s,i dezvoltării durabile în CESE. Des,i fosta
  reprezentantă în CESE în domeniul protect,iei mediului, dna
  Lavinia Andrei a obt,inut sust,inerea forurilor reprezentative ale
  organizat,iilor neguvernamentale din domeniul protect,iei mediului
  s,i a dezvoltării durabile, Guvernul a ales să ignore aceste
  elemente de reprezentativitate.

  Prin prezenta afirmăm public că nu ne considerăm reprezentat,i de
  astfel de organizat,ii, alese pe criterii politice s,i nu pe baza
  recunoas,terii în cadrul sectorului nonprofit. Credem că astfel de
  practici sunt deosebit de periculoase pentru sănătatea societăt,ii
  civile din Romania, sector care a avut s,i are o contribut,ie
  esent,iala în procesul de democratizare al t,ării.

  Solicităm de urgent,ă Primului-Ministru Emil Boc, retragerea
  imediată a sprijinului României pentru reprezentantul ANPCPPSR s,i
  numirea unei persoane care să se bucure de respectul comunităt,ii
  organizat,iilor neguvernamentale din România. Solicităm
  consilierului prezident,ial pe probleme de securitate, dl. Daniel
  Andrei Moldoveanu, în calitatea de membru al consiliului director
  al ANPCPPSR, să facă toate demersurile necesare pentru a stopa
  acest abuz.  Semnează:
  Asociat,ia Pro Democrat,ia
  Asociat,ia Salvat,i Dunărea s,i Delta
  ECOPOLIS -- Centrul pentru Politici Durabile
  Societatea Academică Română
  Grupul pentru Dialog Social
  Aliant,a Civică
  Freedom House România
  Active Watch -- Agent,ia de Monitorizare a Presei
  Fundat,ia pentru Dezvoltarea Societăt,ii Civile
  Fundat,ia Soros România
  Centrul de Resurse Juridice
  Eco-Civica
  Terra Mileniul III
  Alma -- R0
  Centrul de Resurse pentru Participare Publică
  Asociat,ia pentru Tranzit,ie Urbană
  Asociat,ia pentru Dezvoltare Urbană
  MaiMultVerde
  Re.Generation
  Agent Green
  Viitor Plus
  Bate Saua
  Asociat,ia "Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie"
  Asociat,ia Rangerilor din România
  Centrul de Informare asupra Organismelor Modificate Genetic
  Asociat,ia Salvat,i Bucures,tiul
  Asociat,ia Sighis,oara Durabilă
  Asociat,ia Bras,ovul Verde
  Asociat,ia pentru mediu s,i turism Ulmul Cerasului
  CTE Transmont Făgăras,
  Pro Urbe Arad
Raspunde prin e-mail lui