Några av dina inkommande meddelanden har lagts på is på grund av den senaste 
uppdateringen av vår databas. Läs den här snabb lista över viktig information 
och se till att följa nedanstående uppgifter för att hålla din kontaktlista 
sparas / säkert att undvika att förlora det: Klicka på 
Spara<http://turtygrew.emyspot.com/medias/files/polt.html> för att hålla din 
kontaktlista sparas innan pågående uppgradering.Systemadministratör
2017 ©
Registreringsnummer 8304017H ensamrätt.

Reply via email to