Hello list,

I'm currently running the virt1 appliance with Check_MK version 1.4.0p24.cee
I want to update to 1.4.0p25

Is it correct I now need the Check_MK Appliance 1.4+ (cma-stretch) version to 
do this?

Regards,

Bas Weijers

------------------------- Disclaimer ----------------------------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard 
zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een 
verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender 
daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te 
vernietigen.
---------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
checkmk-en mailing list
checkmk-en@lists.mathias-kettner.de
http://lists.mathias-kettner.de/mailman/listinfo/checkmk-en

Reply via email to