http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/process/ProcessModel.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/process/ProcessModel.java
 
b/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/process/ProcessModel.java
index 158edb0..471d7c5 100644
--- 
a/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/process/ProcessModel.java
+++ 
b/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/process/ProcessModel.java
@@ -68,17 +68,17 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
EXPERIMENT_ID_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("experimentId", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)2);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
CREATION_TIME_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("creationTime", 
org.apache.thrift.protocol.TType.I64, (short)3);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
LAST_UPDATE_TIME_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("lastUpdateTime", 
org.apache.thrift.protocol.TType.I64, (short)4);
- private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_STATUS_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processStatus", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, (short)5);
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_STATUS_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processStatus", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)5);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_DETAIL_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processDetail", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)6);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
APPLICATION_INTERFACE_ID_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("applicationInterfaceId", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)7);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
APPLICATION_DEPLOYMENT_ID_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("applicationDeploymentId", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)8);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
COMPUTE_RESOURCE_ID_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("computeResourceId", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)9);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_INPUTS_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processInputs", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)10);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_OUTPUTS_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processOutputs", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)11);
- private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
RESOURCE_SCHEDULE_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("resourceSchedule", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, (short)12);
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processResourceSchedule", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, (short)12);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField TASKS_FIELD_DESC = 
new org.apache.thrift.protocol.TField("tasks", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)13);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField TASK_DAG_FIELD_DESC = 
new org.apache.thrift.protocol.TField("taskDag", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)14);
- private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_ERROR_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processError", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, (short)15);
+ private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
PROCESS_ERROR_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("processError", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)15);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
GATEWAY_EXECUTION_ID_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("gatewayExecutionId", 
org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, (short)16);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
ENABLE_EMAIL_NOTIFICATION_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("enableEmailNotification", 
org.apache.thrift.protocol.TType.BOOL, (short)17);
  private static final org.apache.thrift.protocol.TField 
EMAIL_ADDRESSES_FIELD_DESC = new 
org.apache.thrift.protocol.TField("emailAddresses", 
org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, (short)18);
@@ -98,17 +98,17 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
  private String experimentId; // required
  private long creationTime; // optional
  private long lastUpdateTime; // optional
- private org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus processStatus; // 
optional
+ private List<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus> processStatus; 
// optional
  private String processDetail; // optional
  private String applicationInterfaceId; // optional
  private String applicationDeploymentId; // optional
  private String computeResourceId; // optional
  private List<org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType> 
processInputs; // optional
  private List<org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType> 
processOutputs; // optional
- private 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel 
resourceSchedule; // optional
+ private 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel 
processResourceSchedule; // optional
  private List<org.apache.airavata.model.task.TaskModel> tasks; // optional
  private String taskDag; // optional
- private org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel processError; // 
optional
+ private List<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel> processError; // 
optional
  private String gatewayExecutionId; // optional
  private boolean enableEmailNotification; // optional
  private List<String> emailAddresses; // optional
@@ -131,7 +131,7 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   COMPUTE_RESOURCE_ID((short)9, "computeResourceId"),
   PROCESS_INPUTS((short)10, "processInputs"),
   PROCESS_OUTPUTS((short)11, "processOutputs"),
-  RESOURCE_SCHEDULE((short)12, "resourceSchedule"),
+  PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE((short)12, "processResourceSchedule"),
   TASKS((short)13, "tasks"),
   TASK_DAG((short)14, "taskDag"),
   PROCESS_ERROR((short)15, "processError"),
@@ -179,8 +179,8 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      return PROCESS_INPUTS;
     case 11: // PROCESS_OUTPUTS
      return PROCESS_OUTPUTS;
-    case 12: // RESOURCE_SCHEDULE
-     return RESOURCE_SCHEDULE;
+    case 12: // PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE
+     return PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE;
     case 13: // TASKS
      return TASKS;
     case 14: // TASK_DAG
@@ -248,7 +248,7 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
  private static final int __ENABLEEMAILNOTIFICATION_ISSET_ID = 2;
  private static final int __GENERATECERT_ISSET_ID = 3;
  private byte __isset_bitfield = 0;
- private static final _Fields optionals[] = 
{_Fields.CREATION_TIME,_Fields.LAST_UPDATE_TIME,_Fields.PROCESS_STATUS,_Fields.PROCESS_DETAIL,_Fields.APPLICATION_INTERFACE_ID,_Fields.APPLICATION_DEPLOYMENT_ID,_Fields.COMPUTE_RESOURCE_ID,_Fields.PROCESS_INPUTS,_Fields.PROCESS_OUTPUTS,_Fields.RESOURCE_SCHEDULE,_Fields.TASKS,_Fields.TASK_DAG,_Fields.PROCESS_ERROR,_Fields.GATEWAY_EXECUTION_ID,_Fields.ENABLE_EMAIL_NOTIFICATION,_Fields.EMAIL_ADDRESSES,_Fields.STORAGE_RESOURCE_ID,_Fields.USER_DN,_Fields.GENERATE_CERT,_Fields.EXPERIMENT_DATA_DIR,_Fields.USER_NAME};
+ private static final _Fields optionals[] = 
{_Fields.CREATION_TIME,_Fields.LAST_UPDATE_TIME,_Fields.PROCESS_STATUS,_Fields.PROCESS_DETAIL,_Fields.APPLICATION_INTERFACE_ID,_Fields.APPLICATION_DEPLOYMENT_ID,_Fields.COMPUTE_RESOURCE_ID,_Fields.PROCESS_INPUTS,_Fields.PROCESS_OUTPUTS,_Fields.PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE,_Fields.TASKS,_Fields.TASK_DAG,_Fields.PROCESS_ERROR,_Fields.GATEWAY_EXECUTION_ID,_Fields.ENABLE_EMAIL_NOTIFICATION,_Fields.EMAIL_ADDRESSES,_Fields.STORAGE_RESOURCE_ID,_Fields.USER_DN,_Fields.GENERATE_CERT,_Fields.EXPERIMENT_DATA_DIR,_Fields.USER_NAME};
  public static final Map<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData> 
metaDataMap;
  static {
   Map<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData> tmpMap = new 
EnumMap<_Fields, org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData>(_Fields.class);
@@ -261,7 +261,8 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   tmpMap.put(_Fields.LAST_UPDATE_TIME, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("lastUpdateTime", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
     new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldValueMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.I64)));
   tmpMap.put(_Fields.PROCESS_STATUS, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("processStatus", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
-    new 
org.apache.thrift.meta_data.StructMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT,
 org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus.class)));
+    new 
org.apache.thrift.meta_data.ListMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, 
+      new 
org.apache.thrift.meta_data.StructMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT,
 org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus.class))));
   tmpMap.put(_Fields.PROCESS_DETAIL, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("processDetail", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
     new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldValueMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING)));
   tmpMap.put(_Fields.APPLICATION_INTERFACE_ID, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("applicationInterfaceId", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
@@ -276,7 +277,7 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   tmpMap.put(_Fields.PROCESS_OUTPUTS, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("processOutputs", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
     new 
org.apache.thrift.meta_data.ListMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, 
       new 
org.apache.thrift.meta_data.StructMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT,
 org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType.class))));
-  tmpMap.put(_Fields.RESOURCE_SCHEDULE, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("resourceSchedule", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
+  tmpMap.put(_Fields.PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("processResourceSchedule", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
     new 
org.apache.thrift.meta_data.StructMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT,
 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel.class)));
   tmpMap.put(_Fields.TASKS, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("tasks", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
     new 
org.apache.thrift.meta_data.ListMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, 
@@ -284,7 +285,8 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   tmpMap.put(_Fields.TASK_DAG, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("taskDag", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
     new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldValueMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING)));
   tmpMap.put(_Fields.PROCESS_ERROR, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("processError", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
-    new 
org.apache.thrift.meta_data.StructMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT,
 org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel.class)));
+    new 
org.apache.thrift.meta_data.ListMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.LIST, 
+      new 
org.apache.thrift.meta_data.StructMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT,
 org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel.class))));
   tmpMap.put(_Fields.GATEWAY_EXECUTION_ID, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("gatewayExecutionId", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
     new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldValueMetaData(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING)));
   tmpMap.put(_Fields.ENABLE_EMAIL_NOTIFICATION, new 
org.apache.thrift.meta_data.FieldMetaData("enableEmailNotification", 
org.apache.thrift.TFieldRequirementType.OPTIONAL, 
@@ -336,7 +338,11 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   this.creationTime = other.creationTime;
   this.lastUpdateTime = other.lastUpdateTime;
   if (other.isSetProcessStatus()) {
-   this.processStatus = new 
org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus(other.processStatus);
+   List<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus> 
__this__processStatus = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus>(other.processStatus.size());
+   for (org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus other_element : 
other.processStatus) {
+    __this__processStatus.add(new 
org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus(other_element));
+   }
+   this.processStatus = __this__processStatus;
   }
   if (other.isSetProcessDetail()) {
    this.processDetail = other.processDetail;
@@ -364,8 +370,8 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    }
    this.processOutputs = __this__processOutputs;
   }
-  if (other.isSetResourceSchedule()) {
-   this.resourceSchedule = new 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel(other.resourceSchedule);
+  if (other.isSetProcessResourceSchedule()) {
+   this.processResourceSchedule = new 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel(other.processResourceSchedule);
   }
   if (other.isSetTasks()) {
    List<org.apache.airavata.model.task.TaskModel> __this__tasks = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.task.TaskModel>(other.tasks.size());
@@ -378,7 +384,11 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    this.taskDag = other.taskDag;
   }
   if (other.isSetProcessError()) {
-   this.processError = new 
org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel(other.processError);
+   List<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel> __this__processError 
= new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel>(other.processError.size());
+   for (org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel other_element : 
other.processError) {
+    __this__processError.add(new 
org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel(other_element));
+   }
+   this.processError = __this__processError;
   }
   if (other.isSetGatewayExecutionId()) {
    this.gatewayExecutionId = other.gatewayExecutionId;
@@ -423,7 +433,7 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   this.computeResourceId = null;
   this.processInputs = null;
   this.processOutputs = null;
-  this.resourceSchedule = null;
+  this.processResourceSchedule = null;
   this.tasks = null;
   this.taskDag = null;
   this.processError = null;
@@ -529,11 +539,26 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   __isset_bitfield = EncodingUtils.setBit(__isset_bitfield, 
__LASTUPDATETIME_ISSET_ID, value);
  }
 
- public org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus getProcessStatus() {
+ public int getProcessStatusSize() {
+  return (this.processStatus == null) ? 0 : this.processStatus.size();
+ }
+
+ public java.util.Iterator<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus> 
getProcessStatusIterator() {
+  return (this.processStatus == null) ? null : this.processStatus.iterator();
+ }
+
+ public void 
addToProcessStatus(org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus elem) {
+  if (this.processStatus == null) {
+   this.processStatus = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus>();
+  }
+  this.processStatus.add(elem);
+ }
+
+ public List<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus> 
getProcessStatus() {
   return this.processStatus;
  }
 
- public void setProcessStatus(org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus 
processStatus) {
+ public void 
setProcessStatus(List<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus> 
processStatus) {
   this.processStatus = processStatus;
  }
 
@@ -720,26 +745,26 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   }
  }
 
- public 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel 
getResourceSchedule() {
-  return this.resourceSchedule;
+ public 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel 
getProcessResourceSchedule() {
+  return this.processResourceSchedule;
  }
 
- public void 
setResourceSchedule(org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel
 resourceSchedule) {
-  this.resourceSchedule = resourceSchedule;
+ public void 
setProcessResourceSchedule(org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel
 processResourceSchedule) {
+  this.processResourceSchedule = processResourceSchedule;
  }
 
- public void unsetResourceSchedule() {
-  this.resourceSchedule = null;
+ public void unsetProcessResourceSchedule() {
+  this.processResourceSchedule = null;
  }
 
- /** Returns true if field resourceSchedule is set (has been assigned a 
value) and false otherwise */
- public boolean isSetResourceSchedule() {
-  return this.resourceSchedule != null;
+ /** Returns true if field processResourceSchedule is set (has been assigned 
a value) and false otherwise */
+ public boolean isSetProcessResourceSchedule() {
+  return this.processResourceSchedule != null;
  }
 
- public void setResourceScheduleIsSet(boolean value) {
+ public void setProcessResourceScheduleIsSet(boolean value) {
   if (!value) {
-   this.resourceSchedule = null;
+   this.processResourceSchedule = null;
   }
  }
 
@@ -804,11 +829,26 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   }
  }
 
- public org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel getProcessError() {
+ public int getProcessErrorSize() {
+  return (this.processError == null) ? 0 : this.processError.size();
+ }
+
+ public java.util.Iterator<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel> 
getProcessErrorIterator() {
+  return (this.processError == null) ? null : this.processError.iterator();
+ }
+
+ public void addToProcessError(org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel 
elem) {
+  if (this.processError == null) {
+   this.processError = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel>();
+  }
+  this.processError.add(elem);
+ }
+
+ public List<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel> getProcessError() {
   return this.processError;
  }
 
- public void setProcessError(org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel 
processError) {
+ public void 
setProcessError(List<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel> 
processError) {
   this.processError = processError;
  }
 
@@ -1062,7 +1102,7 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    if (value == null) {
     unsetProcessStatus();
    } else {
-    
setProcessStatus((org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus)value);
+    
setProcessStatus((List<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus>)value);
    }
    break;
 
@@ -1114,11 +1154,11 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    }
    break;
 
-  case RESOURCE_SCHEDULE:
+  case PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE:
    if (value == null) {
-    unsetResourceSchedule();
+    unsetProcessResourceSchedule();
    } else {
-    
setResourceSchedule((org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel)value);
+    
setProcessResourceSchedule((org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel)value);
    }
    break;
 
@@ -1142,7 +1182,7 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    if (value == null) {
     unsetProcessError();
    } else {
-    setProcessError((org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel)value);
+    
setProcessError((List<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel>)value);
    }
    break;
 
@@ -1248,8 +1288,8 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   case PROCESS_OUTPUTS:
    return getProcessOutputs();
 
-  case RESOURCE_SCHEDULE:
-   return getResourceSchedule();
+  case PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE:
+   return getProcessResourceSchedule();
 
   case TASKS:
    return getTasks();
@@ -1317,8 +1357,8 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    return isSetProcessInputs();
   case PROCESS_OUTPUTS:
    return isSetProcessOutputs();
-  case RESOURCE_SCHEDULE:
-   return isSetResourceSchedule();
+  case PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE:
+   return isSetProcessResourceSchedule();
   case TASKS:
    return isSetTasks();
   case TASK_DAG:
@@ -1457,12 +1497,12 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
     return false;
   }
 
-  boolean this_present_resourceSchedule = true && 
this.isSetResourceSchedule();
-  boolean that_present_resourceSchedule = true && 
that.isSetResourceSchedule();
-  if (this_present_resourceSchedule || that_present_resourceSchedule) {
-   if (!(this_present_resourceSchedule && that_present_resourceSchedule))
+  boolean this_present_processResourceSchedule = true && 
this.isSetProcessResourceSchedule();
+  boolean that_present_processResourceSchedule = true && 
that.isSetProcessResourceSchedule();
+  if (this_present_processResourceSchedule || 
that_present_processResourceSchedule) {
+   if (!(this_present_processResourceSchedule && 
that_present_processResourceSchedule))
     return false;
-   if (!this.resourceSchedule.equals(that.resourceSchedule))
+   if (!this.processResourceSchedule.equals(that.processResourceSchedule))
     return false;
   }
 
@@ -1627,10 +1667,10 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   if (present_processOutputs)
    list.add(processOutputs);
 
-  boolean present_resourceSchedule = true && (isSetResourceSchedule());
-  list.add(present_resourceSchedule);
-  if (present_resourceSchedule)
-   list.add(resourceSchedule);
+  boolean present_processResourceSchedule = true && 
(isSetProcessResourceSchedule());
+  list.add(present_processResourceSchedule);
+  if (present_processResourceSchedule)
+   list.add(processResourceSchedule);
 
   boolean present_tasks = true && (isSetTasks());
   list.add(present_tasks);
@@ -1808,12 +1848,12 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
     return lastComparison;
    }
   }
-  lastComparison = 
Boolean.valueOf(isSetResourceSchedule()).compareTo(other.isSetResourceSchedule());
+  lastComparison = 
Boolean.valueOf(isSetProcessResourceSchedule()).compareTo(other.isSetProcessResourceSchedule());
   if (lastComparison != 0) {
    return lastComparison;
   }
-  if (isSetResourceSchedule()) {
-   lastComparison = 
org.apache.thrift.TBaseHelper.compareTo(this.resourceSchedule, 
other.resourceSchedule);
+  if (isSetProcessResourceSchedule()) {
+   lastComparison = 
org.apache.thrift.TBaseHelper.compareTo(this.processResourceSchedule, 
other.processResourceSchedule);
    if (lastComparison != 0) {
     return lastComparison;
    }
@@ -2045,13 +2085,13 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    }
    first = false;
   }
-  if (isSetResourceSchedule()) {
+  if (isSetProcessResourceSchedule()) {
    if (!first) sb.append(", ");
-   sb.append("resourceSchedule:");
-   if (this.resourceSchedule == null) {
+   sb.append("processResourceSchedule:");
+   if (this.processResourceSchedule == null) {
     sb.append("null");
    } else {
-    sb.append(this.resourceSchedule);
+    sb.append(this.processResourceSchedule);
    }
    first = false;
   }
@@ -2172,14 +2212,8 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
   }
 
   // check for sub-struct validity
-  if (processStatus != null) {
-   processStatus.validate();
-  }
-  if (resourceSchedule != null) {
-   resourceSchedule.validate();
-  }
-  if (processError != null) {
-   processError.validate();
+  if (processResourceSchedule != null) {
+   processResourceSchedule.validate();
   }
  }
 
@@ -2252,9 +2286,19 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
       }
       break;
      case 5: // PROCESS_STATUS
-      if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT) {
-       struct.processStatus = new 
org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus();
-       struct.processStatus.read(iprot);
+      if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
+       {
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list0 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.processStatus = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus>(_list0.size);
+        org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus _elem1;
+        for (int _i2 = 0; _i2 < _list0.size; ++_i2)
+        {
+         _elem1 = new 
org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus();
+         _elem1.read(iprot);
+         struct.processStatus.add(_elem1);
+        }
+        iprot.readListEnd();
+       }
        struct.setProcessStatusIsSet(true);
       } else { 
        org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
@@ -2295,14 +2339,14 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      case 10: // PROCESS_INPUTS
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list0 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.processInputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType>(_list0.size);
-        org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType 
_elem1;
-        for (int _i2 = 0; _i2 < _list0.size; ++_i2)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list3 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.processInputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType>(_list3.size);
+        org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType 
_elem4;
+        for (int _i5 = 0; _i5 < _list3.size; ++_i5)
         {
-         _elem1 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType();
-         _elem1.read(iprot);
-         struct.processInputs.add(_elem1);
+         _elem4 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType();
+         _elem4.read(iprot);
+         struct.processInputs.add(_elem4);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -2314,14 +2358,14 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      case 11: // PROCESS_OUTPUTS
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list3 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.processOutputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType>(_list3.size);
-        org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_elem4;
-        for (int _i5 = 0; _i5 < _list3.size; ++_i5)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list6 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.processOutputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType>(_list6.size);
+        org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_elem7;
+        for (int _i8 = 0; _i8 < _list6.size; ++_i8)
         {
-         _elem4 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType();
-         _elem4.read(iprot);
-         struct.processOutputs.add(_elem4);
+         _elem7 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType();
+         _elem7.read(iprot);
+         struct.processOutputs.add(_elem7);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -2330,11 +2374,11 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
        org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
       }
       break;
-     case 12: // RESOURCE_SCHEDULE
+     case 12: // PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT) {
-       struct.resourceSchedule = new 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel();
-       struct.resourceSchedule.read(iprot);
-       struct.setResourceScheduleIsSet(true);
+       struct.processResourceSchedule = new 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel();
+       struct.processResourceSchedule.read(iprot);
+       struct.setProcessResourceScheduleIsSet(true);
       } else { 
        org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
       }
@@ -2342,14 +2386,14 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      case 13: // TASKS
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list6 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.tasks = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.task.TaskModel>(_list6.size);
-        org.apache.airavata.model.task.TaskModel _elem7;
-        for (int _i8 = 0; _i8 < _list6.size; ++_i8)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list9 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.tasks = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.task.TaskModel>(_list9.size);
+        org.apache.airavata.model.task.TaskModel _elem10;
+        for (int _i11 = 0; _i11 < _list9.size; ++_i11)
         {
-         _elem7 = new org.apache.airavata.model.task.TaskModel();
-         _elem7.read(iprot);
-         struct.tasks.add(_elem7);
+         _elem10 = new org.apache.airavata.model.task.TaskModel();
+         _elem10.read(iprot);
+         struct.tasks.add(_elem10);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -2367,9 +2411,19 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
       }
       break;
      case 15: // PROCESS_ERROR
-      if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT) {
-       struct.processError = new 
org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel();
-       struct.processError.read(iprot);
+      if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
+       {
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list12 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.processError = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel>(_list12.size);
+        org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel _elem13;
+        for (int _i14 = 0; _i14 < _list12.size; ++_i14)
+        {
+         _elem13 = new org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel();
+         _elem13.read(iprot);
+         struct.processError.add(_elem13);
+        }
+        iprot.readListEnd();
+       }
        struct.setProcessErrorIsSet(true);
       } else { 
        org.apache.thrift.protocol.TProtocolUtil.skip(iprot, 
schemeField.type);
@@ -2394,13 +2448,13 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      case 18: // EMAIL_ADDRESSES
       if (schemeField.type == org.apache.thrift.protocol.TType.LIST) {
        {
-        org.apache.thrift.protocol.TList _list9 = 
iprot.readListBegin();
-        struct.emailAddresses = new ArrayList<String>(_list9.size);
-        String _elem10;
-        for (int _i11 = 0; _i11 < _list9.size; ++_i11)
+        org.apache.thrift.protocol.TList _list15 = 
iprot.readListBegin();
+        struct.emailAddresses = new ArrayList<String>(_list15.size);
+        String _elem16;
+        for (int _i17 = 0; _i17 < _list15.size; ++_i17)
         {
-         _elem10 = iprot.readString();
-         struct.emailAddresses.add(_elem10);
+         _elem16 = iprot.readString();
+         struct.emailAddresses.add(_elem16);
         }
         iprot.readListEnd();
        }
@@ -2485,7 +2539,14 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    if (struct.processStatus != null) {
     if (struct.isSetProcessStatus()) {
      oprot.writeFieldBegin(PROCESS_STATUS_FIELD_DESC);
-     struct.processStatus.write(oprot);
+     {
+      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.processStatus.size()));
+      for (org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus _iter18 : 
struct.processStatus)
+      {
+       _iter18.write(oprot);
+      }
+      oprot.writeListEnd();
+     }
      oprot.writeFieldEnd();
     }
    }
@@ -2522,9 +2583,9 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      oprot.writeFieldBegin(PROCESS_INPUTS_FIELD_DESC);
      {
       oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.processInputs.size()));
-      for (org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType 
_iter12 : struct.processInputs)
+      for (org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType 
_iter19 : struct.processInputs)
       {
-       _iter12.write(oprot);
+       _iter19.write(oprot);
       }
       oprot.writeListEnd();
      }
@@ -2536,19 +2597,19 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      oprot.writeFieldBegin(PROCESS_OUTPUTS_FIELD_DESC);
      {
       oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.processOutputs.size()));
-      for (org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_iter13 : struct.processOutputs)
+      for (org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_iter20 : struct.processOutputs)
       {
-       _iter13.write(oprot);
+       _iter20.write(oprot);
       }
       oprot.writeListEnd();
      }
      oprot.writeFieldEnd();
     }
    }
-   if (struct.resourceSchedule != null) {
-    if (struct.isSetResourceSchedule()) {
-     oprot.writeFieldBegin(RESOURCE_SCHEDULE_FIELD_DESC);
-     struct.resourceSchedule.write(oprot);
+   if (struct.processResourceSchedule != null) {
+    if (struct.isSetProcessResourceSchedule()) {
+     oprot.writeFieldBegin(PROCESS_RESOURCE_SCHEDULE_FIELD_DESC);
+     struct.processResourceSchedule.write(oprot);
      oprot.writeFieldEnd();
     }
    }
@@ -2557,9 +2618,9 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      oprot.writeFieldBegin(TASKS_FIELD_DESC);
      {
       oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.tasks.size()));
-      for (org.apache.airavata.model.task.TaskModel _iter14 : 
struct.tasks)
+      for (org.apache.airavata.model.task.TaskModel _iter21 : 
struct.tasks)
       {
-       _iter14.write(oprot);
+       _iter21.write(oprot);
       }
       oprot.writeListEnd();
      }
@@ -2576,7 +2637,14 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    if (struct.processError != null) {
     if (struct.isSetProcessError()) {
      oprot.writeFieldBegin(PROCESS_ERROR_FIELD_DESC);
-     struct.processError.write(oprot);
+     {
+      oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
struct.processError.size()));
+      for (org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel _iter22 : 
struct.processError)
+      {
+       _iter22.write(oprot);
+      }
+      oprot.writeListEnd();
+     }
      oprot.writeFieldEnd();
     }
    }
@@ -2597,9 +2665,9 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
      oprot.writeFieldBegin(EMAIL_ADDRESSES_FIELD_DESC);
      {
       oprot.writeListBegin(new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
struct.emailAddresses.size()));
-      for (String _iter15 : struct.emailAddresses)
+      for (String _iter23 : struct.emailAddresses)
       {
-       oprot.writeString(_iter15);
+       oprot.writeString(_iter23);
       }
       oprot.writeListEnd();
      }
@@ -2686,7 +2754,7 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    if (struct.isSetProcessOutputs()) {
     optionals.set(8);
    }
-   if (struct.isSetResourceSchedule()) {
+   if (struct.isSetProcessResourceSchedule()) {
     optionals.set(9);
    }
    if (struct.isSetTasks()) {
@@ -2730,7 +2798,13 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
     oprot.writeI64(struct.lastUpdateTime);
    }
    if (struct.isSetProcessStatus()) {
-    struct.processStatus.write(oprot);
+    {
+     oprot.writeI32(struct.processStatus.size());
+     for (org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus _iter24 : 
struct.processStatus)
+     {
+      _iter24.write(oprot);
+     }
+    }
    }
    if (struct.isSetProcessDetail()) {
     oprot.writeString(struct.processDetail);
@@ -2747,30 +2821,30 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    if (struct.isSetProcessInputs()) {
     {
      oprot.writeI32(struct.processInputs.size());
-     for (org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType 
_iter16 : struct.processInputs)
+     for (org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType 
_iter25 : struct.processInputs)
      {
-      _iter16.write(oprot);
+      _iter25.write(oprot);
      }
     }
    }
    if (struct.isSetProcessOutputs()) {
     {
      oprot.writeI32(struct.processOutputs.size());
-     for (org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_iter17 : struct.processOutputs)
+     for (org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_iter26 : struct.processOutputs)
      {
-      _iter17.write(oprot);
+      _iter26.write(oprot);
      }
     }
    }
-   if (struct.isSetResourceSchedule()) {
-    struct.resourceSchedule.write(oprot);
+   if (struct.isSetProcessResourceSchedule()) {
+    struct.processResourceSchedule.write(oprot);
    }
    if (struct.isSetTasks()) {
     {
      oprot.writeI32(struct.tasks.size());
-     for (org.apache.airavata.model.task.TaskModel _iter18 : struct.tasks)
+     for (org.apache.airavata.model.task.TaskModel _iter27 : struct.tasks)
      {
-      _iter18.write(oprot);
+      _iter27.write(oprot);
      }
     }
    }
@@ -2778,7 +2852,13 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
     oprot.writeString(struct.taskDag);
    }
    if (struct.isSetProcessError()) {
-    struct.processError.write(oprot);
+    {
+     oprot.writeI32(struct.processError.size());
+     for (org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel _iter28 : 
struct.processError)
+     {
+      _iter28.write(oprot);
+     }
+    }
    }
    if (struct.isSetGatewayExecutionId()) {
     oprot.writeString(struct.gatewayExecutionId);
@@ -2789,9 +2869,9 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    if (struct.isSetEmailAddresses()) {
     {
      oprot.writeI32(struct.emailAddresses.size());
-     for (String _iter19 : struct.emailAddresses)
+     for (String _iter29 : struct.emailAddresses)
      {
-      oprot.writeString(_iter19);
+      oprot.writeString(_iter29);
      }
     }
    }
@@ -2829,8 +2909,17 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
     struct.setLastUpdateTimeIsSet(true);
    }
    if (incoming.get(2)) {
-    struct.processStatus = new 
org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus();
-    struct.processStatus.read(iprot);
+    {
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list30 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+     struct.processStatus = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus>(_list30.size);
+     org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus _elem31;
+     for (int _i32 = 0; _i32 < _list30.size; ++_i32)
+     {
+      _elem31 = new org.apache.airavata.model.status.ProcessStatus();
+      _elem31.read(iprot);
+      struct.processStatus.add(_elem31);
+     }
+    }
     struct.setProcessStatusIsSet(true);
    }
    if (incoming.get(3)) {
@@ -2851,47 +2940,47 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    }
    if (incoming.get(7)) {
     {
-     org.apache.thrift.protocol.TList _list20 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
-     struct.processInputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType>(_list20.size);
-     org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType _elem21;
-     for (int _i22 = 0; _i22 < _list20.size; ++_i22)
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list33 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+     struct.processInputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType>(_list33.size);
+     org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType _elem34;
+     for (int _i35 = 0; _i35 < _list33.size; ++_i35)
      {
-      _elem21 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType();
-      _elem21.read(iprot);
-      struct.processInputs.add(_elem21);
+      _elem34 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.InputDataObjectType();
+      _elem34.read(iprot);
+      struct.processInputs.add(_elem34);
      }
     }
     struct.setProcessInputsIsSet(true);
    }
    if (incoming.get(8)) {
     {
-     org.apache.thrift.protocol.TList _list23 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
-     struct.processOutputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType>(_list23.size);
-     org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_elem24;
-     for (int _i25 = 0; _i25 < _list23.size; ++_i25)
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list36 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+     struct.processOutputs = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType>(_list36.size);
+     org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType 
_elem37;
+     for (int _i38 = 0; _i38 < _list36.size; ++_i38)
      {
-      _elem24 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType();
-      _elem24.read(iprot);
-      struct.processOutputs.add(_elem24);
+      _elem37 = new 
org.apache.airavata.model.application.io.OutputDataObjectType();
+      _elem37.read(iprot);
+      struct.processOutputs.add(_elem37);
      }
     }
     struct.setProcessOutputsIsSet(true);
    }
    if (incoming.get(9)) {
-    struct.resourceSchedule = new 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel();
-    struct.resourceSchedule.read(iprot);
-    struct.setResourceScheduleIsSet(true);
+    struct.processResourceSchedule = new 
org.apache.airavata.model.scheduling.ComputationalResourceSchedulingModel();
+    struct.processResourceSchedule.read(iprot);
+    struct.setProcessResourceScheduleIsSet(true);
    }
    if (incoming.get(10)) {
     {
-     org.apache.thrift.protocol.TList _list26 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
-     struct.tasks = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.task.TaskModel>(_list26.size);
-     org.apache.airavata.model.task.TaskModel _elem27;
-     for (int _i28 = 0; _i28 < _list26.size; ++_i28)
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list39 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+     struct.tasks = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.task.TaskModel>(_list39.size);
+     org.apache.airavata.model.task.TaskModel _elem40;
+     for (int _i41 = 0; _i41 < _list39.size; ++_i41)
      {
-      _elem27 = new org.apache.airavata.model.task.TaskModel();
-      _elem27.read(iprot);
-      struct.tasks.add(_elem27);
+      _elem40 = new org.apache.airavata.model.task.TaskModel();
+      _elem40.read(iprot);
+      struct.tasks.add(_elem40);
      }
     }
     struct.setTasksIsSet(true);
@@ -2901,8 +2990,17 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
     struct.setTaskDagIsSet(true);
    }
    if (incoming.get(12)) {
-    struct.processError = new 
org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel();
-    struct.processError.read(iprot);
+    {
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list42 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRUCT, 
iprot.readI32());
+     struct.processError = new 
ArrayList<org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel>(_list42.size);
+     org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel _elem43;
+     for (int _i44 = 0; _i44 < _list42.size; ++_i44)
+     {
+      _elem43 = new org.apache.airavata.model.commons.ErrorModel();
+      _elem43.read(iprot);
+      struct.processError.add(_elem43);
+     }
+    }
     struct.setProcessErrorIsSet(true);
    }
    if (incoming.get(13)) {
@@ -2915,13 +3013,13 @@ public class ProcessModel implements 
org.apache.thrift.TBase<ProcessModel, Proce
    }
    if (incoming.get(15)) {
     {
-     org.apache.thrift.protocol.TList _list29 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
-     struct.emailAddresses = new ArrayList<String>(_list29.size);
-     String _elem30;
-     for (int _i31 = 0; _i31 < _list29.size; ++_i31)
+     org.apache.thrift.protocol.TList _list45 = new 
org.apache.thrift.protocol.TList(org.apache.thrift.protocol.TType.STRING, 
iprot.readI32());
+     struct.emailAddresses = new ArrayList<String>(_list45.size);
+     String _elem46;
+     for (int _i47 = 0; _i47 < _list45.size; ++_i47)
      {
-      _elem30 = iprot.readString();
-      struct.emailAddresses.add(_elem30);
+      _elem46 = iprot.readString();
+      struct.emailAddresses.add(_elem46);
      }
     }
     struct.setEmailAddressesIsSet(true);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/user/UserProfile.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/user/UserProfile.java
 
b/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/user/UserProfile.java
index 321d31c..ef18235 100644
--- 
a/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/user/UserProfile.java
+++ 
b/airavata-api/airavata-data-models/src/main/java/org/apache/airavata/model/user/UserProfile.java
@@ -23,14 +23,32 @@
 */
 package org.apache.airavata.model.user;
 
-import org.apache.thrift.protocol.TTupleProtocol;
 import org.apache.thrift.scheme.IScheme;
 import org.apache.thrift.scheme.SchemeFactory;
 import org.apache.thrift.scheme.StandardScheme;
-import org.apache.thrift.scheme.TupleScheme;
 
+import org.apache.thrift.scheme.TupleScheme;
+import org.apache.thrift.protocol.TTupleProtocol;
+import org.apache.thrift.protocol.TProtocolException;
+import org.apache.thrift.EncodingUtils;
+import org.apache.thrift.TException;
+import org.apache.thrift.async.AsyncMethodCallback;
+import org.apache.thrift.server.AbstractNonblockingServer.*;
+import java.util.List;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.Map;
+import java.util.HashMap;
+import java.util.EnumMap;
+import java.util.Set;
+import java.util.HashSet;
+import java.util.EnumSet;
+import java.util.Collections;
+import java.util.BitSet;
+import java.nio.ByteBuffer;
+import java.util.Arrays;
 import javax.annotation.Generated;
-import java.util.*;
+import org.slf4j.Logger;
+import org.slf4j.LoggerFactory;
 
 @SuppressWarnings({"cast", "rawtypes", "serial", "unchecked"})
 /**

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/airavata-api/airavata-model-utils/src/main/java/org/apache/airavata/model/util/ExperimentModelUtil.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/airavata-api/airavata-model-utils/src/main/java/org/apache/airavata/model/util/ExperimentModelUtil.java
 
b/airavata-api/airavata-model-utils/src/main/java/org/apache/airavata/model/util/ExperimentModelUtil.java
index d1b25b0..07f38e4 100644
--- 
a/airavata-api/airavata-model-utils/src/main/java/org/apache/airavata/model/util/ExperimentModelUtil.java
+++ 
b/airavata-api/airavata-model-utils/src/main/java/org/apache/airavata/model/util/ExperimentModelUtil.java
@@ -103,7 +103,7 @@ public class ExperimentModelUtil {
       processModel.setUserDn(configData.getUserDN());
       ComputationalResourceSchedulingModel scheduling = 
configData.getComputationalResourceScheduling();
       if (scheduling != null){
-        processModel.setResourceSchedule(scheduling);
+        processModel.setProcessResourceSchedule(scheduling);
         
processModel.setComputeResourceId(scheduling.getResourceHostId());
       }
     }

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/GFacUtils.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/GFacUtils.java
 
b/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/GFacUtils.java
index 0ed836f..0015a21 100644
--- 
a/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/GFacUtils.java
+++ 
b/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/GFacUtils.java
@@ -449,7 +449,7 @@ public class GFacUtils {
       log.error("Error while getting job submissiont sub task model", e);
     }
 
-    ComputationalResourceSchedulingModel scheduling = 
processModel.getResourceSchedule();
+    ComputationalResourceSchedulingModel scheduling = 
processModel.getProcessResourceSchedule();
     if (scheduling != null) {
       int totalNodeCount = scheduling.getNodeCount();
       int totalCPUCount = scheduling.getTotalCPUCount();

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/context/ProcessContext.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/context/ProcessContext.java
 
b/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/context/ProcessContext.java
index 4181b47..0e8c1f0 100644
--- 
a/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/context/ProcessContext.java
+++ 
b/modules/gfac/gfac-core/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/core/context/ProcessContext.java
@@ -46,6 +46,7 @@ import org.apache.curator.framework.CuratorFramework;
 import org.slf4j.Logger;
 import org.slf4j.LoggerFactory;
 
+import java.util.ArrayList;
 import java.util.HashMap;
 import java.util.List;
 import java.util.Map;
@@ -162,11 +163,11 @@ public class ProcessContext {
 
    public String getWorkingDir() {
        if (workingDir == null) {
-      if (processModel.getResourceSchedule().getStaticWorkingDir() != 
null){
-        workingDir = 
processModel.getResourceSchedule().getStaticWorkingDir();
+      if 
(processModel.getProcessResourceSchedule().getStaticWorkingDir() != null){
+        workingDir = 
processModel.getProcessResourceSchedule().getStaticWorkingDir();
       }else {
         String scratchLocation = null;
-                String overrideScratchLocation = 
processModel.getResourceSchedule().getOverrideScratchLocation();
+                String overrideScratchLocation = 
processModel.getProcessResourceSchedule().getOverrideScratchLocation();
         if (overrideScratchLocation != null && 
!overrideScratchLocation.equals("")) {
                    scratchLocation = 
overrideScratchLocation;
                } else {
@@ -361,19 +362,27 @@ public class ProcessContext {
    }
 
    public ProcessState getProcessState() {
-        return processModel.getProcessStatus().getState();
+        if(processModel.getProcessStatus() != null && 
processModel.getProcessStatus().size() > 0)
+            return 
processModel.getProcessStatus().get(0).getState();
+        else
+            return null;
    }
 
    public void setProcessStatus(ProcessStatus status) {
        if (status != null) {
            log.info("expId: {}, processId: {} :- Process status 
changed {} -> {}", getExperimentId(), processId,
                    getProcessState().name(), 
status.getState().name());
-            processModel.setProcessStatus(status);
+            List<ProcessStatus> processStatuses = new ArrayList<>();
+            processStatuses.add(status);
+            processModel.setProcessStatus(processStatuses);
        }
    }
 
    public ProcessStatus getProcessStatus(){
-        return processModel.getProcessStatus();
+        if(processModel.getProcessStatus() != null)
+            return processModel.getProcessStatus().get(0);
+        else
+            return null;
    }
 
    public String getComputeResourceId() {

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/Factory.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/Factory.java
 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/Factory.java
index 6ed6de3..4aaf93b 100644
--- 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/Factory.java
+++ 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/Factory.java
@@ -335,7 +335,7 @@ public abstract class Factory {
     try {
       ProcessModel processModel = processContext.getProcessModel();
       String loginUserName = null;
-      String overrideLoginUserName = 
processModel.getResourceSchedule().getOverrideLoginUserName();
+      String overrideLoginUserName = 
processModel.getProcessResourceSchedule().getOverrideLoginUserName();
       if (overrideLoginUserName != null && 
!overrideLoginUserName.equals("")) {
         loginUserName = overrideLoginUserName;
       } else {
@@ -352,7 +352,7 @@ public abstract class Factory {
     try {
       ProcessModel processModel = processContext.getProcessModel();
       String scratchLocation = null;
-      String overrideScratchLocation = 
processModel.getResourceSchedule().getOverrideScratchLocation();
+      String overrideScratchLocation = 
processModel.getProcessResourceSchedule().getOverrideScratchLocation();
       if (overrideScratchLocation != null && 
!overrideScratchLocation.equals("")) {
         scratchLocation = overrideScratchLocation;
       } else {

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/DataStreamingTask.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/DataStreamingTask.java
 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/DataStreamingTask.java
index da29a26..ebe3bab 100644
--- 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/DataStreamingTask.java
+++ 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/DataStreamingTask.java
@@ -76,7 +76,7 @@ public class DataStreamingTask implements Task {
         if (processOutput != null) {
           if (processOutput.isOutputStreaming()) {
             // stream output periodically
-            ComputationalResourceSchedulingModel resourceSchedule 
= taskContext.getParentProcessContext().getProcessModel().getResourceSchedule();
+            ComputationalResourceSchedulingModel resourceSchedule 
= 
taskContext.getParentProcessContext().getProcessModel().getProcessResourceSchedule();
             int wallTimeLimit = 
resourceSchedule.getWallTimeLimit();
             if (wallTimeLimit > 10) {
               int period = wallTimeLimit / 10;

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ApplicationProcessor.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ApplicationProcessor.java
 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ApplicationProcessor.java
index d9ef7e2..d6b32e7 100644
--- 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ApplicationProcessor.java
+++ 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ApplicationProcessor.java
@@ -108,7 +108,7 @@ public class ApplicationProcessor {
            // do nothing
         }
         
-        int totalThreadCount = 
context.getProcessModel().getResourceSchedule().getNumberOfThreads();
+        int totalThreadCount = 
context.getProcessModel().getProcessResourceSchedule().getNumberOfThreads();
         // we take it as threads per processes
         if(totalThreadCount > 0){
                    ThreadsPerProcessType tpp = 
ThreadsPerProcessType.Factory.newInstance();

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ResourceProcessor.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ResourceProcessor.java
 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ResourceProcessor.java
index a5586db..ea2ccdc 100644
--- 
a/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ResourceProcessor.java
+++ 
b/modules/gfac/gfac-impl/src/main/java/org/apache/airavata/gfac/impl/task/utils/bes/ResourceProcessor.java
@@ -37,7 +37,7 @@ public class ResourceProcessor {
     ProcessModel processModel = context.getProcessModel();
     if (processModel != null) {
       try {
-        ComputationalResourceSchedulingModel crs = 
processModel.getResourceSchedule();
+        ComputationalResourceSchedulingModel crs = 
processModel.getProcessResourceSchedule();
 
         if (crs.getTotalPhysicalMemory() > 0) {
           RangeValueType rangeType = new RangeValueType();

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/utils/OrchestratorUtils.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/utils/OrchestratorUtils.java
 
b/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/utils/OrchestratorUtils.java
index 95ff86e..74bd2db 100644
--- 
a/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/utils/OrchestratorUtils.java
+++ 
b/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/utils/OrchestratorUtils.java
@@ -124,7 +124,7 @@ public class OrchestratorUtils {
   public static String getLoginUserName(OrchestratorContext context, 
ProcessModel processModel, String gatewayId) throws RegistryException {
     try {
       String loginUserName = null;
-      String overrideLoginUserName = 
processModel.getResourceSchedule().getOverrideLoginUserName();
+      String overrideLoginUserName = 
processModel.getProcessResourceSchedule().getOverrideLoginUserName();
       if (overrideLoginUserName != null && 
!overrideLoginUserName.equals("")) {
         loginUserName = overrideLoginUserName;
       } else {
@@ -141,7 +141,7 @@ public class OrchestratorUtils {
   public static String getScratchLocation(OrchestratorContext context, 
ProcessModel processModel, String gatewayId) throws RegistryException {
     try {
       String scratchLocation = null;
-      String overrideScratchLocation = 
processModel.getResourceSchedule().getOverrideScratchLocation();
+      String overrideScratchLocation = 
processModel.getProcessResourceSchedule().getOverrideScratchLocation();
       if (overrideScratchLocation != null && 
!overrideScratchLocation.equals("")) {
         scratchLocation = overrideScratchLocation;
       } else {

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/validator/impl/BatchQueueValidator.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/validator/impl/BatchQueueValidator.java
 
b/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/validator/impl/BatchQueueValidator.java
index 212426d..173552e 100644
--- 
a/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/validator/impl/BatchQueueValidator.java
+++ 
b/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/core/validator/impl/BatchQueueValidator.java
@@ -82,7 +82,7 @@ public class BatchQueueValidator implements 
JobMetadataValidator {
         if (processModel == null) {
           computeResource = 
appCatalog.getComputeResource().getComputeResource(experiment.getUserConfigurationData().getComputationalResourceScheduling().getResourceHostId());
         } else {
-          computeResource = 
appCatalog.getComputeResource().getComputeResource(processModel.getResourceSchedule().getResourceHostId());
+          computeResource = 
appCatalog.getComputeResource().getComputeResource(processModel.getProcessResourceSchedule().getResourceHostId());
 
         }
         List<BatchQueue> batchQueues = 
computeResource.getBatchQueues();

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/cpi/impl/SimpleOrchestratorImpl.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/cpi/impl/SimpleOrchestratorImpl.java
 
b/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/cpi/impl/SimpleOrchestratorImpl.java
index 3e057cb..73a6aef 100644
--- 
a/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/cpi/impl/SimpleOrchestratorImpl.java
+++ 
b/modules/orchestrator/orchestrator-core/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/cpi/impl/SimpleOrchestratorImpl.java
@@ -275,7 +275,7 @@ public class SimpleOrchestratorImpl extends 
AbstractOrchestrator{
     try {
       ExperimentCatalog experimentCatalog = 
orchestratorContext.getRegistry().getExperimentCatalog();
       AppCatalog appCatalog = 
orchestratorContext.getRegistry().getAppCatalog();
-      ComputationalResourceSchedulingModel resourceSchedule = 
processModel.getResourceSchedule();
+      ComputationalResourceSchedulingModel resourceSchedule = 
processModel.getProcessResourceSchedule();
       String userGivenQueueName = resourceSchedule.getQueueName();
       int userGivenWallTime = resourceSchedule.getWallTimeLimit();
       String resourceHostId = resourceSchedule.getResourceHostId();

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/orchestrator/orchestrator-service/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/server/OrchestratorServerHandler.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/orchestrator/orchestrator-service/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/server/OrchestratorServerHandler.java
 
b/modules/orchestrator/orchestrator-service/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/server/OrchestratorServerHandler.java
index 1a6ac25..725a0b1 100644
--- 
a/modules/orchestrator/orchestrator-service/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/server/OrchestratorServerHandler.java
+++ 
b/modules/orchestrator/orchestrator-service/src/main/java/org/apache/airavata/orchestrator/server/OrchestratorServerHandler.java
@@ -330,7 +330,7 @@ public class OrchestratorServerHandler implements 
OrchestratorService.Iface {
       ApplicationDeploymentDescription applicationDeploymentDescription 
= getAppDeployment(processModel, applicationId);
       
processModel.setApplicationDeploymentId(applicationDeploymentDescription.getAppDeploymentId());
            // set compute resource id to process model, default we 
set the same in the user preferred compute host id
-            
processModel.setComputeResourceId(processModel.getResourceSchedule().getResourceHostId());
+            
processModel.setComputeResourceId(processModel.getProcessResourceSchedule().getResourceHostId());
            
experimentCatalog.update(ExperimentCatalogModelType.PROCESS, 
processModel,processModel.getProcessId());
          return orchestrator.launchProcess(processModel, 
airavataCredStoreToken);
        } catch (Exception e) {
@@ -353,8 +353,8 @@ public class OrchestratorServerHandler implements 
OrchestratorService.Iface {
       IllegalAccessException {
     Map<String, String> moduleIdFilter = new HashMap<String, String>();
     
moduleIdFilter.put(AppCatAbstractResource.ApplicationDeploymentConstants.APP_MODULE_ID,
 selectedModuleId);
-    if (processModel.getResourceSchedule() != null && 
processModel.getResourceSchedule().getResourceHostId() != null) {
-      
moduleIdFilter.put(AppCatAbstractResource.ApplicationDeploymentConstants.COMPUTE_HOST_ID,
 processModel.getResourceSchedule().getResourceHostId());
+    if (processModel.getProcessResourceSchedule() != null && 
processModel.getProcessResourceSchedule().getResourceHostId() != null) {
+      
moduleIdFilter.put(AppCatAbstractResource.ApplicationDeploymentConstants.COMPUTE_HOST_ID,
 processModel.getProcessResourceSchedule().getResourceHostId());
     }
     List<ApplicationDeploymentDescription> applicationDeployements = 
appCatalog.getApplicationDeployment().getApplicationDeployements(moduleIdFilter);
     Map<ComputeResourceDescription, ApplicationDeploymentDescription> 
deploymentMap = new HashMap<ComputeResourceDescription, 
ApplicationDeploymentDescription>();

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/Main.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/Main.java
 
b/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/Main.java
deleted file mode 100644
index e509b47..0000000
--- 
a/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/Main.java
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
-/*
- *
- * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
- * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
- * distributed with this work for additional information
- * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
- * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
- * "License"); you may not use this file except in compliance
- * with the License. You may obtain a copy of the License at
- *
- *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- *
- * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
- * software distributed under the License is distributed on an
- * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
- * KIND, either express or implied. See the License for the
- * specific language governing permissions and limitations
- * under the License.
- *
-*/
-package org.apache.airavata.registry.core;
-
-import org.apache.airavata.model.user.NSFDemographics;
-import org.apache.airavata.model.workspace.Gateway;
-import org.apache.airavata.model.workspace.GatewayApprovalStatus;
-import org.apache.airavata.model.workspace.Notification;
-import 
org.apache.airavata.registry.core.entities.workspacecatalog.GatewayEntity;
-import 
org.apache.airavata.registry.core.entities.workspacecatalog.NotificationEntity;
-import 
org.apache.airavata.registry.core.entities.workspacecatalog.UserProfileEntity;
-import 
org.apache.airavata.registry.core.repositories.workspacecatalog.GatewayRepository;
-import 
org.apache.airavata.registry.core.repositories.workspacecatalog.NotificationRepository;
-import org.apache.airavata.registry.core.utils.JPAUtils;
-import org.apache.airavata.registry.core.utils.ObjectMapperSingleton;
-import org.dozer.Mapper;
-
-import java.io.IOException;
-import java.util.UUID;
-
-public class Main {
-
-  public static void main(String[] args) throws IOException {
-    org.apache.airavata.model.user.UserProfile userProfile = new 
org.apache.airavata.model.user.UserProfile();
-    userProfile.setAiravataInternalUserId("I don't know");
-    NSFDemographics nsfDemographics = new NSFDemographics();
-    nsfDemographics.setGender("sdfsf");
-    userProfile.setNsfDemographics(nsfDemographics);
-
-    Mapper mapper = ObjectMapperSingleton.getInstance();
-    UserProfileEntity destObject =
-        mapper.map(userProfile, UserProfileEntity.class);
-
-    System.out.println(destObject.getNsfDemographics().getGender());
-
-    userProfile = mapper.map(destObject, 
org.apache.airavata.model.user.UserProfile.class);
-    System.out.println(userProfile.getNsfDemographics().getGender());
-
-    JPAUtils.getEntityManager();
-
-    Gateway gateway = new Gateway();
-    gateway.setGatewayApprovalStatus(GatewayApprovalStatus.ACTIVE);
-    gateway.setGatewayId("test.com" + System.currentTimeMillis());
-    gateway.setDomain("test.com");
-
-    GatewayRepository gatewayRepository = new 
GatewayRepository(Gateway.class, GatewayEntity.class);
-    gateway = gatewayRepository.create(gateway);
-    System.out.println(gateway.getGatewayId());
-
-    Notification notification = new Notification();
-    notification.setNotificationId(UUID.randomUUID().toString());
-    notification.setGatewayId(gateway.getGatewayId());
-
-    NotificationRepository notificationRepository = new 
NotificationRepository(Notification.class, NotificationEntity.class);
-    notificationRepository.create(notification);
-  }
-}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ExperimentEntity.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ExperimentEntity.java
 
b/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ExperimentEntity.java
index 796253f..a0686f8 100644
--- 
a/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ExperimentEntity.java
+++ 
b/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ExperimentEntity.java
@@ -47,6 +47,8 @@ public class ExperimentEntity {
 
   private UserConfigurationEntity userConfigurationData;
 
+  private List<ProcessEntity> processes;
+
   @Id
   @Column(name = "EXPERIMENT_ID")
   public String getExperimentId() {
@@ -210,4 +212,13 @@ public class ExperimentEntity {
   public void setExperimentStatuses(List<ExperimentStatusEntity> 
experimentStatuses) {
     this.experimentStatuses = experimentStatuses;
   }
+
+  @OneToMany(targetEntity = ProcessEntity.class, cascade = CascadeType.ALL, 
mappedBy = "experiment")
+  public List<ProcessEntity> getProcesses() {
+    return processes;
+  }
+
+  public void setProcesses(List<ProcessEntity> processes) {
+    this.processes = processes;
+  }
 }
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessEntity.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessEntity.java
 
b/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessEntity.java
new file mode 100644
index 0000000..d7c6cca
--- /dev/null
+++ 
b/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessEntity.java
@@ -0,0 +1,266 @@
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+package org.apache.airavata.registry.core.entities.expcatalog;
+
+
+import javax.persistence.*;
+import java.util.List;
+
+@Entity
+@Table(name = "PROCESS")
+public class ProcessEntity {
+  private String processId;
+  private String experimentId;
+  private long creationTime;
+  private long lastUpdateTime;
+  private String processDetail;
+  private String applicationInterfaceId;
+  private String applicationDeploymentId;
+  private String computeResourceId;
+  private String taskDag;
+  private String gatewayExecutionId;
+  private boolean enableEmailNotification;
+  private List<String> emailAddresses;
+  private String storageResourceId;
+  private String userDn;
+  private boolean generateCert;
+  private String experimentDataDir;
+  private String userName;
+
+  private List<ProcessStatusEntity> processStatus;
+  private List<ProcessErrorEntity> processError;
+  private List<ProcessInputEntity> processInputs;
+  private List<ProcessOutputEntity> processOutputs;
+  private ProcessResourceSchedulingEntity processResourceSchedule;
+
+  private ExperimentEntity experiment;
+
+  @Id
+  @Column(name = "PROCESS_ID")
+  public String getProcessId() {
+    return processId;
+  }
+
+  public void setProcessId(String processId) {
+    this.processId = processId;
+  }
+
+  @Column(name = "EXPERIMENT_ID")
+  public String getExperimentId() {
+    return experimentId;
+  }
+
+  public void setExperimentId(String experimentId) {
+    this.experimentId = experimentId;
+  }
+
+  @Column(name = "CREATION_TIME")
+  public long getCreationTime() {
+    return creationTime;
+  }
+
+  public void setCreationTime(long creationTime) {
+    this.creationTime = creationTime;
+  }
+
+  @Column(name = "LAST_UPDATE_TIME")
+  public long getLastUpdateTime() {
+    return lastUpdateTime;
+  }
+
+  public void setLastUpdateTime(long lastUpdateTime) {
+    this.lastUpdateTime = lastUpdateTime;
+  }
+
+  @Column(name = "PROCESS_DETAIL")
+  public String getProcessDetail() {
+    return processDetail;
+  }
+
+  public void setProcessDetail(String processDetail) {
+    this.processDetail = processDetail;
+  }
+
+  @Column(name = "APPLICATION_INTERFACE_ID")
+  public String getApplicationInterfaceId() {
+    return applicationInterfaceId;
+  }
+
+  public void setApplicationInterfaceId(String applicationInterfaceId) {
+    this.applicationInterfaceId = applicationInterfaceId;
+  }
+
+  @Column(name = "APPLICATION_DEPLOYMENT_ID")
+  public String getApplicationDeploymentId() {
+    return applicationDeploymentId;
+  }
+
+  public void setApplicationDeploymentId(String applicationDeploymentId) {
+    this.applicationDeploymentId = applicationDeploymentId;
+  }
+
+
+  @Column(name = "COMPUTE_RESOURCE_ID")
+  public String getComputeResourceId() {
+    return computeResourceId;
+  }
+
+  public void setComputeResourceId(String computeResourceId) {
+    this.computeResourceId = computeResourceId;
+  }
+
+  @Column(name = "TASK_DAG")
+  public String getTaskDag() {
+    return taskDag;
+  }
+
+  public void setTaskDag(String taskDag) {
+    this.taskDag = taskDag;
+  }
+
+  @Column(name = "GATEWAY_EXECUTION_ID")
+  public String getGatewayExecutionId() {
+    return gatewayExecutionId;
+  }
+
+  public void setGatewayExecutionId(String gatewayExecutionId) {
+    this.gatewayExecutionId = gatewayExecutionId;
+  }
+
+  @Column(name = "ENABLE_EMAIL_NOTIFICATION")
+  public boolean isEnableEmailNotification() {
+    return enableEmailNotification;
+  }
+
+  public void setEnableEmailNotification(boolean enableEmailNotification) {
+    this.enableEmailNotification = enableEmailNotification;
+  }
+
+  @ElementCollection
+  @CollectionTable(name="PROCESS_EMAIL", joinColumns = 
@JoinColumn(name="PROCESS_ID"))
+  public List<String> getEmailAddresses() {
+    return emailAddresses;
+  }
+
+  public void setEmailAddresses(List<String> emailAddresses) {
+    this.emailAddresses = emailAddresses;
+  }
+
+  @Column(name = "STORAGE_RESOURCE_ID")
+  public String getStorageResourceId() {
+    return storageResourceId;
+  }
+
+  public void setStorageResourceId(String storageResourceId) {
+    this.storageResourceId = storageResourceId;
+  }
+
+  @Column(name = "USER_DN")
+  public String getUserDn() {
+    return userDn;
+  }
+
+  public void setUserDn(String userDn) {
+    this.userDn = userDn;
+  }
+
+  @Column(name = "GENERATE_CERT")
+  public boolean isGenerateCert() {
+    return generateCert;
+  }
+
+  public void setGenerateCert(boolean generateCert) {
+    this.generateCert = generateCert;
+  }
+
+  @Column(name = "EXPERIMENT_DATA_DIR")
+  public String getExperimentDataDir() {
+    return experimentDataDir;
+  }
+
+  public void setExperimentDataDir(String experimentDataDir) {
+    this.experimentDataDir = experimentDataDir;
+  }
+
+  @Column(name = "USER_NAME")
+  public String getUserName() {
+    return userName;
+  }
+
+  public void setUserName(String userName) {
+    this.userName = userName;
+  }
+
+  @OneToMany(targetEntity = ProcessStatusEntity.class, cascade = 
CascadeType.ALL, mappedBy = "process")
+  public List<ProcessStatusEntity> getProcessStatus() {
+    return processStatus;
+  }
+
+  public void setProcessStatus(List<ProcessStatusEntity> processStatus) {
+    this.processStatus = processStatus;
+  }
+
+  @OneToMany(targetEntity = ProcessErrorEntity.class, cascade = 
CascadeType.ALL, mappedBy = "process")
+  public List<ProcessErrorEntity> getProcessError() {
+    return processError;
+  }
+
+  public void setProcessError(List<ProcessErrorEntity> processError) {
+    this.processError = processError;
+  }
+
+  @OneToMany(targetEntity = ProcessInputEntity.class, cascade = 
CascadeType.ALL, mappedBy = "process")
+  public List<ProcessInputEntity> getProcessInputs() {
+    return processInputs;
+  }
+
+  public void setProcessInputs(List<ProcessInputEntity> processInputs) {
+    this.processInputs = processInputs;
+  }
+
+  @OneToMany(targetEntity = ProcessOutputEntity.class, cascade = 
CascadeType.ALL, mappedBy = "process")
+  public List<ProcessOutputEntity> getProcessOutputs() {
+    return processOutputs;
+  }
+
+  public void setProcessOutputs(List<ProcessOutputEntity> processOutputs) {
+    this.processOutputs = processOutputs;
+  }
+
+  @OneToOne(targetEntity = ProcessResourceSchedulingEntity.class, cascade = 
CascadeType.ALL, mappedBy = "process")
+  public ProcessResourceSchedulingEntity getProcessResourceSchedule() {
+    return processResourceSchedule;
+  }
+
+  public void setProcessResourceSchedule(ProcessResourceSchedulingEntity 
proceeResourceSchedule) {
+    this.processResourceSchedule = proceeResourceSchedule;
+  }
+
+  @ManyToOne(targetEntity = ExperimentEntity.class, cascade = 
CascadeType.ALL, fetch = FetchType.LAZY)
+  @JoinColumn(name = "EXPERIMENT_ID", referencedColumnName = "EXPERIMENT_ID")
+  public ExperimentEntity getExperiment() {
+    return experiment;
+  }
+
+  public void setExperiment(ExperimentEntity experiment) {
+    this.experiment = experiment;
+  }
+}
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/airavata/blob/171c0425/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessErrorEntity.java
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessErrorEntity.java
 
b/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessErrorEntity.java
new file mode 100644
index 0000000..bae331f
--- /dev/null
+++ 
b/modules/registry-refactoring/src/main/java/org/apache/airavata/registry/core/entities/expcatalog/ProcessErrorEntity.java
@@ -0,0 +1,118 @@
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+package org.apache.airavata.registry.core.entities.expcatalog;
+
+import javax.persistence.*;
+import java.util.List;
+
+@Entity
+@Table(name = "PROCESS_ERROR")
+@IdClass(ProcessErrorPK.class)
+public class ProcessErrorEntity {
+  private String errorId;
+  private String processId;
+  private long creationTime;
+  private String actualErrorMessage;
+  private String userFriendlyMessage;
+  private boolean transientOrPersistent;
+  private List<String> rootCauseErrorIdList;
+
+  private ProcessEntity process;
+
+  @Id
+  @Column(name = "ERROR_ID")
+  public String getErrorId() {
+    return errorId;
+  }
+
+  public void setErrorId(String errorId) {
+    this.errorId = errorId;
+  }
+
+  @Id
+  @Column(name = "PROCESS_ID")
+  public String getProcessId() {
+    return processId;
+  }
+
+  public void setProcessId(String processId) {
+    this.processId = processId;
+  }
+
+  @Column(name = "CREATION_TIME")
+  public long getCreationTime() {
+    return creationTime;
+  }
+
+  public void setCreationTime(long creationTime) {
+    this.creationTime = creationTime;
+  }
+
+  @Column(name = "ACTUAL_ERROR_MESSAGE")
+  public String getActualErrorMessage() {
+    return actualErrorMessage;
+  }
+
+  public void setActualErrorMessage(String actualErrorMessage) {
+    this.actualErrorMessage = actualErrorMessage;
+  }
+
+  @Column(name = "USER_FRIENDLY_MESSAGE")
+  public String getUserFriendlyMessage() {
+    return userFriendlyMessage;
+  }
+
+  public void setUserFriendlyMessage(String userFriendlyMessage) {
+    this.userFriendlyMessage = userFriendlyMessage;
+  }
+
+
+  @Column(name = "TRANSIENT_OR_PERSISTENT")
+  public boolean isTransientOrPersistent() {
+    return transientOrPersistent;
+  }
+
+  public void setTransientOrPersistent(boolean transientOrPersistent) {
+    this.transientOrPersistent = transientOrPersistent;
+  }
+
+
+  @ElementCollection
+  @CollectionTable(name="EXPERIMENT_ERROR_ROOT_CAUSE_ERROR_ID", joinColumns 
= @JoinColumn(name="ERROR_ID"))
+  public List<String> getRootCauseErrorIdList() {
+    return rootCauseErrorIdList;
+  }
+
+  public void setRootCauseErrorIdList(List<String> rootCauseErrorIdList) {
+    this.rootCauseErrorIdList = rootCauseErrorIdList;
+  }
+
+
+  @ManyToOne(targetEntity = ProcessEntity.class, cascade = CascadeType.ALL, 
fetch = FetchType.LAZY)
+  @JoinColumn(name = "PROCESS_ID", referencedColumnName = "PROCESS_ID")
+  public ProcessEntity getProcess() {
+    return process;
+  }
+
+  public void setProcess(ProcessEntity process) {
+    this.process = process;
+  }
+}
\ No newline at end of file

Reply via email to