http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-media-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-media-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-media-bundle/pom.xml
index 635858a..dd1c589 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-media-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-media-bundle/pom.xml
@@ -19,11 +19,11 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-media-bundle</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>pom</packaging>
 
   <modules>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api-nar/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api-nar/pom.xml
index 55d6774..006cb02 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api-nar/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <artifactId>nifi-metrics-reporting-bundle</artifactId>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <packaging>nar</packaging>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
@@ -27,13 +27,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-metrics-reporter-service-api</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 </project>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api/pom.xml
index b0e02fd..4ba0022 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporter-service-api/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <artifactId>nifi-metrics-reporting-bundle</artifactId>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-nar/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-nar/pom.xml
index dab450b..82665c5 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-nar/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <artifactId>nifi-metrics-reporting-bundle</artifactId>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <packaging>nar</packaging>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
@@ -28,12 +28,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-metrics-reporting-task</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-metrics-reporter-service-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-task/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-task/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-task/pom.xml
index 64672e2..87d0335 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-task/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/nifi-metrics-reporting-task/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <artifactId>nifi-metrics-reporting-bundle</artifactId>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
@@ -27,12 +27,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-metrics-reporter-service-api</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>provided</scope>
     </dependency>
     <dependency>
@@ -48,7 +48,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/pom.xml
index 604f1ed..1c3a10a 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-metrics-reporting-bundle/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
@@ -35,7 +35,7 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-metrics-reporting-task</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
     </dependencies>
   </dependencyManagement>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api-nar/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api-nar/pom.xml
index aa55a42..2814c11 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api-nar/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api-nar/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mongodb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-mongodb-client-service-api-nar</artifactId>
@@ -29,13 +29,13 @@
      <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
        <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mongodb-client-service-api</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       <scope>compile</scope>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api/pom.xml
index d7fd8d1..1b05f3f 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-client-service-api/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mongodb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-mongodb-client-service-api</artifactId>
@@ -34,7 +34,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.mongodb</groupId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-nar/pom.xml
index cd98c35..300aecc 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-nar/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mongodb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-mongodb-nar</artifactId>
@@ -33,7 +33,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mongodb-client-service-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-processors/pom.xml
index 993a7c6..b8442d5 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-processors/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mongodb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-mongodb-processors</artifactId>
@@ -38,7 +38,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-processor-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -60,13 +60,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
@@ -88,13 +88,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-json-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>compile</scope>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-avro-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
@@ -105,7 +105,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-record-serialization-services</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services-nar/pom.xml
index 2e5ceaf..ea28da7 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mongodb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-mongodb-services-nar</artifactId>
   <packaging>nar</packaging>
@@ -25,13 +25,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mongodb-client-service-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mongodb-services</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 </project>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services/pom.xml
index 923bdf2..3638d7b 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/nifi-mongodb-services/pom.xml
@@ -13,7 +13,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mongodb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-mongodb-services</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
@@ -26,7 +26,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-processor-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -46,7 +46,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -65,7 +65,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/pom.xml
index c6c34a0..d008901 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mongodb-bundle/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-mongodb-bundle</artifactId>
@@ -43,7 +43,7 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-mongodb-processors</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
     </dependencies>
   </dependencyManagement>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-nar/pom.xml
index 1d6649b..e98b6c4 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mqtt-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-mqtt-nar</artifactId>
   <packaging>nar</packaging>
@@ -30,7 +30,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-processors/pom.xml
index caf6f73..7ccbb04 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/nifi-mqtt-processors/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-mqtt-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
@@ -34,7 +34,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-processor-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -68,7 +68,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/pom.xml
index 563184b..e0c5a76 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-mqtt-bundle/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-mqtt-bundle</artifactId>
   <packaging>pom</packaging>
@@ -30,7 +30,7 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-mqtt-processors</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
     </dependencies>
   </dependencyManagement>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-nar/pom.xml
index 37ced14..54e6e14 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-nar/pom.xml
@@ -19,11 +19,11 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-parquet-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-parquet-nar</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>nar</packaging>
   <properties>
     <maven.javadoc.skip>true</maven.javadoc.skip>
@@ -34,12 +34,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-parquet-processors</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-hadoop-libraries-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-processors/pom.xml
index dd0da60..407c2d5 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/nifi-parquet-processors/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-parquet-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-parquet-processors</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
@@ -34,7 +34,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
@@ -54,7 +54,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-hadoop-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -72,13 +72,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/pom.xml
index 505c03b..27b0af1 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-parquet-bundle/pom.xml
@@ -19,12 +19,12 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <groupId>org.apache.nifi</groupId>
   <artifactId>nifi-parquet-bundle</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>pom</packaging>
 
   <modules>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-nar/pom.xml
index a886e48..ef451b2 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-nar/pom.xml
@@ -19,11 +19,11 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-poi-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-poi-nar</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>nar</packaging>
   <properties>
     <maven.javadoc.skip>true</maven.javadoc.skip>
@@ -34,7 +34,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-poi-processors</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-processors/pom.xml
index 02f93db..15b74dd 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/nifi-poi-processors/pom.xml
@@ -23,7 +23,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-poi-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-poi-processors</artifactId>
@@ -73,17 +73,17 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-processor-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/pom.xml
index 28ef25a..591ff6d 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-poi-bundle/pom.xml
@@ -19,12 +19,12 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <groupId>org.apache.nifi</groupId>
   <artifactId>nifi-poi-bundle</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>pom</packaging>
 
   <modules>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-persistent-provenance-repository/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-persistent-provenance-repository/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-persistent-provenance-repository/pom.xml
index 72e23e9..39956a5 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-persistent-provenance-repository/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-persistent-provenance-repository/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-provenance-repository-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-persistent-provenance-repository</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
@@ -33,22 +33,22 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-data-provenance-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-schema-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-properties</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.lucene</groupId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-provenance-repository-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-provenance-repository-nar/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-provenance-repository-nar/pom.xml
index 9a7c8a3..23d21ee 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-provenance-repository-nar/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-provenance-repository-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-provenance-repository-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-provenance-repository-nar</artifactId>
   <packaging>nar</packaging>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-volatile-provenance-repository/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-volatile-provenance-repository/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-volatile-provenance-repository/pom.xml
index d18e12c..545e20c 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-volatile-provenance-repository/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/nifi-volatile-provenance-repository/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-provenance-repository-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-volatile-provenance-repository</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
@@ -33,12 +33,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-data-provenance-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/pom.xml
index 77aba5f..103a39a 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-provenance-repository-bundle/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-provenance-repository-bundle</artifactId>
   <packaging>pom</packaging>
@@ -34,12 +34,12 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-persistent-provenance-repository</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-volatile-provenance-repository</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
       <dependency>
         <groupId>org.apache.lucene</groupId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-nar/pom.xml
index da96432..dafd6bb 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-nar/pom.xml
@@ -19,11 +19,11 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-ranger-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-ranger-nar</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>nar</packaging>
   <properties>
     <maven.javadoc.skip>true</maven.javadoc.skip>
@@ -34,7 +34,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-ranger-plugin</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-plugin/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-plugin/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-plugin/pom.xml
index 4860786..04be48e 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-plugin/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-plugin/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-ranger-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-ranger-plugin</artifactId>
@@ -99,7 +99,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-resources/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-resources/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-resources/pom.xml
index fc1b4b0..3197454 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-resources/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/nifi-ranger-resources/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-ranger-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-ranger-resources</artifactId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/pom.xml
index 6e501d9..923868b 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-ranger-bundle/pom.xml
@@ -19,12 +19,12 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <groupId>org.apache.nifi</groupId>
   <artifactId>nifi-ranger-bundle</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>pom</packaging>
 
   <properties>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-extensions/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-extensions/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-extensions/pom.xml
index 598c95c..09e7642 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-extensions/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-extensions/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-redis-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-redis-extensions</artifactId>
@@ -35,7 +35,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-redis-service-api</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>provided</scope>
     </dependency>
     <dependency>
@@ -63,13 +63,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <!-- Test dependencies -->
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-nar/pom.xml
index 238c940..54b34a7 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-nar/pom.xml
@@ -19,11 +19,11 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-redis-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-redis-nar</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>nar</packaging>
   <properties>
     <maven.javadoc.skip>true</maven.javadoc.skip>
@@ -34,12 +34,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-redis-extensions</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-redis-service-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api-nar/pom.xml
index 6cd565b..d840711 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api-nar/pom.xml
@@ -19,11 +19,11 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-redis-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-redis-service-api-nar</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>nar</packaging>
   <properties>
     <maven.javadoc.skip>true</maven.javadoc.skip>
@@ -34,13 +34,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-redis-service-api</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api/pom.xml
index ff458d1..ba87319 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/nifi-redis-service-api/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-redis-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-redis-service-api</artifactId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/pom.xml
index 58cc1a2..d8a6bdb 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-redis-bundle/pom.xml
@@ -19,12 +19,12 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <groupId>org.apache.nifi</groupId>
   <artifactId>nifi-redis-bundle</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>pom</packaging>
 
   <properties>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-nar/pom.xml
index 277843c..ac00cd1 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-nar/pom.xml
@@ -14,7 +14,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-registry-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-registry-nar</artifactId>
   <packaging>nar</packaging>
@@ -22,13 +22,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-registry-service</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 </project>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-service/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-service/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-service/pom.xml
index ea7ec14..07f2798 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-service/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/nifi-registry-service/pom.xml
@@ -14,7 +14,7 @@ language governing permissions and limitations under the 
License. -->
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-registry-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-registry-service</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
@@ -34,7 +34,7 @@ language governing permissions and limitations under the 
License. -->
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-avro-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -43,7 +43,7 @@ language governing permissions and limitations under the 
License. -->
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.commons</groupId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/pom.xml
index cb45c81..f9f9c2b 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-registry-bundle/pom.xml
@@ -14,7 +14,7 @@
    <parent>
        <groupId>org.apache.nifi</groupId>
        <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
    </parent>
    <artifactId>nifi-registry-bundle</artifactId>
    <packaging>pom</packaging>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-nar/pom.xml
index ecd4365..de1a1b6 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-nar/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-rethinkdb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-rethinkdb-nar</artifactId>
@@ -33,7 +33,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-processors/pom.xml
index dd046db..2a78464 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/nifi-rethinkdb-processors/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-rethinkdb-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-rethinkdb-processors</artifactId>
@@ -34,12 +34,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-api</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>commons-io</groupId>
@@ -59,7 +59,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/pom.xml
index 4e64b39..00fd9cd 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-rethinkdb-bundle/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-rethinkdb-bundle</artifactId>
@@ -35,7 +35,7 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-rethinkdb-processors</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
     </dependencies>
   </dependencyManagement>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-nar/pom.xml
index 8af0a3b..99fc3c5 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-nar/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <artifactId>nifi-riemann-bundle</artifactId>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <properties>
     <maven.javadoc.skip>true</maven.javadoc.skip>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-processors/pom.xml
index fa46cc4..14d8c6f 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/nifi-riemann-processors/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-riemann-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-riemann-processors</artifactId>
@@ -35,7 +35,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -49,7 +49,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/pom.xml
index ad8fb0d..03c8ec4 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-riemann-bundle/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-riemann-bundle</artifactId>
   <packaging>pom</packaging>
@@ -42,7 +42,7 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-riemann-processors</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
     </dependencies>
   </dependencyManagement>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-nar/pom.xml
index 5c510a5..e607714 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-nar/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-scripting-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-scripting-nar</artifactId>
@@ -37,7 +37,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-processors/pom.xml
index 54d5924..3b362b8 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/nifi-scripting-processors/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-scripting-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-scripting-processors</artifactId>
@@ -37,7 +37,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -103,7 +103,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/pom.xml
index fd848a5..8e3b669 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-scripting-bundle/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-scripting-bundle</artifactId>
@@ -35,30 +35,30 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-scripting-processors</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         
<artifactId>nifi-distributed-cache-client-service-api</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
         <scope>provided</scope>
       </dependency>
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-ssl-context-service-api</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
         <scope>provided</scope>
       </dependency>
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-http-context-map-api</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
         <scope>provided</scope>
       </dependency>
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-dbcp-service-api</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
         <scope>provided</scope>
       </dependency>
       <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-nar/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-nar/pom.xml
index 9e98c77..5f5a7b4 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-nar/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-site-to-site-reporting-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-site-to-site-reporting-nar</artifactId>
@@ -34,7 +34,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-task/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-task/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-task/pom.xml
index f05e911..9d77367 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-task/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/nifi-site-to-site-reporting-task/pom.xml
@@ -18,12 +18,12 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-site-to-site-reporting-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-site-to-site-reporting-task</artifactId>
   <description>Publishes NiFi metrics and provenance events via 
S2S</description>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
 
   <dependencies>
     <dependency>
@@ -33,17 +33,17 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-processor-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-reporting-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -52,7 +52,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-site-to-site-client</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -69,7 +69,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-avro-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.glassfish</groupId>
@@ -90,19 +90,19 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-data-provenance-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/pom.xml
index 1cf4fdc..b7e47d9 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-site-to-site-reporting-bundle/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-site-to-site-reporting-bundle</artifactId>
@@ -34,7 +34,7 @@
      <dependency>
        <groupId>org.apache.nifi</groupId>
        <artifactId>nifi-site-to-site-reporting-task</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version> 
+        <version>1.7.1</version> 
          </dependency>
       <dependency>
         <groupId>org.glassfish.jersey.core</groupId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-nar/pom.xml
index 7a92860..45238f1 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-nar/pom.xml
@@ -19,11 +19,11 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-slack-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-slack-nar</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>nar</packaging>
   <properties>
     <maven.javadoc.skip>true</maven.javadoc.skip>
@@ -34,7 +34,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-slack-processors</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-processors/pom.xml
index 6cb7fba..bb2ac08 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/nifi-slack-processors/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-slack-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-slack-processors</artifactId>
@@ -43,12 +43,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
@@ -90,7 +90,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-web-test-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/pom.xml
index ee26948..9646633 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-slack-bundle/pom.xml
@@ -19,12 +19,12 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <groupId>org.apache.nifi</groupId>
   <artifactId>nifi-slack-bundle</artifactId>
-  <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+  <version>1.7.1</version>
   <packaging>pom</packaging>
 
   <modules>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-nar/pom.xml
index 93d4084..3841d99 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-nar/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-snmp-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-snmp-nar</artifactId>
   <packaging>nar</packaging>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-processors/pom.xml
index d3d5294..e6b4667 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/nifi-snmp-processors/pom.xml
@@ -14,7 +14,7 @@ language governing permissions and limitations under the 
License. -->
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-snmp-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-snmp-processors</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
@@ -44,12 +44,12 @@ language governing permissions and limitations under the 
License. -->
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/pom.xml
index 7f45eac..1d940b9 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-snmp-bundle/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-snmp-bundle</artifactId>
   <packaging>pom</packaging>
@@ -32,7 +32,7 @@
       <dependency>
         <groupId>org.apache.nifi</groupId>
         <artifactId>nifi-snmp-processors</artifactId>
-        <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+        <version>1.7.1</version>
       </dependency>
     </dependencies>
   </dependencyManagement>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-social-media-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-social-media-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-social-media-nar/pom.xml
index 66be773..c8f4a01 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-social-media-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-social-media-nar/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-social-media-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-social-media-nar</artifactId>
@@ -33,7 +33,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-twitter-processors</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 </project>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-twitter-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-twitter-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-twitter-processors/pom.xml
index d09edae..027f36a 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-twitter-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/nifi-twitter-processors/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-social-media-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-twitter-processors</artifactId>
@@ -33,7 +33,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>com.twitter</groupId>
@@ -58,7 +58,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/pom.xml
index 7924fda..162bf50 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-social-media-bundle/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-social-media-bundle</artifactId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-nar/pom.xml
index dd5e611..a2fb5e7 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-nar/pom.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-solr-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-solr-nar</artifactId>
@@ -33,12 +33,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-solr-processors</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
   </dependencies>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-processors/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-processors/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-processors/pom.xml
index 2d6d76e..9d1e778 100755
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-processors/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/nifi-solr-processors/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-solr-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-solr-processors</artifactId>
   <packaging>jar</packaging>
@@ -29,7 +29,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-record-path</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -68,7 +68,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-processor-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -89,19 +89,19 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-record-serialization-services</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-mock-record-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <scope>test</scope>
     </dependency>
     <dependency>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/pom.xml
index 843b9f6..19a5634 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-solr-bundle/pom.xml
@@ -18,7 +18,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-nar-bundles</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
   <artifactId>nifi-solr-bundle</artifactId>
   <packaging>pom</packaging>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api-nar/pom.xml
 
b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api-nar/pom.xml
index 6ecdfd6..6e0ed00 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api-nar/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-spark-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-livy-controller-service-api-nar</artifactId>
@@ -27,13 +27,13 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-standard-services-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-livy-controller-service-api</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
   </dependencies>
 </project>
\ No newline at end of file

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api/pom.xml
index aaac3a3..00e47e5 100644
--- 
a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api/pom.xml
+++ 
b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service-api/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-spark-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-livy-controller-service-api</artifactId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git 
a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service/pom.xml
index 555ce0b..9c9108e 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-controller-service/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-spark-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-livy-controller-service</artifactId>
@@ -32,12 +32,12 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-processor-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
@@ -46,7 +46,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-livy-controller-service-api</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.codehaus.jettison</groupId>
@@ -67,7 +67,7 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-hadoop-utils</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.hadoop</groupId>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/nifi/blob/241e5411/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-nar/pom.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-nar/pom.xml 
b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-nar/pom.xml
index 9c0f4bf..e6517ba 100644
--- a/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-nar/pom.xml
+++ b/nifi-nar-bundles/nifi-spark-bundle/nifi-livy-nar/pom.xml
@@ -17,7 +17,7 @@
   <parent>
     <groupId>org.apache.nifi</groupId>
     <artifactId>nifi-spark-bundle</artifactId>
-    <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+    <version>1.7.1</version>
   </parent>
 
   <artifactId>nifi-livy-nar</artifactId>
@@ -27,18 +27,18 @@
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-livy-controller-service-api-nar</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
       <type>nar</type>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-livy-controller-service</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>
       <artifactId>nifi-livy-processors</artifactId>
-      <version>1.7.1-SNAPSHOT</version>
+      <version>1.7.1</version>
     </dependency>
     <dependency>
       <groupId>org.apache.nifi</groupId>

Reply via email to