Author: mattiase
Date: Mon Mar 12 16:23:33 2018
New Revision: 1826566

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1826566&view=rev
Log:
* subversion/po/sv.po: Paragraph missing in translation.

Modified:
  subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po

Modified: subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po
URL: 
http://svn.apache.org/viewvc/subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po?rev=1826566&r1=1826565&r2=1826566&view=diff
==============================================================================
--- subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po [UTF-8] (original)
+++ subversion/branches/1.10.x/subversion/po/sv.po [UTF-8] Mon Mar 12 16:23:33 
2018
@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: subversion 1.9\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: d...@subversion.apache.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-03-06 10:56+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-10 21:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-12 17:22+0100\n"
 "Last-Translator: Subversion Developers <d...@subversion.apache.org>\n"
 "Language-Team: Swedish <d...@subversion.apache.org>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -15743,6 +15743,10 @@ msgstr ""
 "   \"banan\". Det står nu klart att \"banan\" borde kombineras med grenen\n"
 "   \"apelsin\" för vidare utveckling före återförening.\n"
 "\n"
+"   Trots att båda funktionsgrenarna har sitt ursprung i trunk så är de\n"
+"   inte direkt besläktade -- den ena är inte en direkt kopia av den 
andra.\n"
+"   En sammanslagning med 2 URL:er krävs.\n"
+"\n"
 "   Grenen \"banan\" har synkroniserats med \"trunk\" upp till revision\n"
 "   500. (Om revisionsnumret inte är känt kan det hittas med hjälp av\n"
 "   kommandona \"svn log\" och/eller \"svn mergeinfo\".)\n"


Reply via email to