(defun my-replace (lst)
 (cond ((null lst) '())
    ((eq (car lst) 'a) (append (list 'e) (my-replace (cdr lst))))
    ((eq (car lst) 'b) (append (list 'd) (my-replace (cdr lst))))
    (t (append (list (car lst)) (my-replace (cdr lst))))))
  
 Bu sablonu L-sistem'i ya da bir fraktallik uygulamasina nasil cevirebilirim?
  
 Yani (null lst) true dondugunde sona erdirilen dongu sonucu bize verilen yeni 
listeyi, istedigim kereler ayni muameleye tabi tutmak istiyorum.

  

    
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap