Bende sorunsuz çalıştı aşağıdaki programlarınız:

([EMAIL PROTECTED]:~$clisp --version
GNU CLISP 2.41 (2006-10-13) (built 3380454718) (memory 3380454923)
Software: GNU C 4.1.2 20060928 (prerelease) (Ubuntu 4.1.1-13ubuntu5))[5]>(defun karistir (lst)
   (sort lst
      #'>
      :key (lambda (item)
       (declare (ignore item))
       (random 1.0))))
KARISTIR

[6](defun luup (kere)
   (loop for i from 0 to kere collect (nth (mod i 7) (karistir '(a b c d e f 
g)))))
LUUP

[11]> (luup 10)
(B D B A B E E A C B F)


On Wed, 30 Apr 2008 03:36:50 -0700 (PDT), Aykut Caglayan <[EMAIL PROTECTED]> 
wrote:
> Selamlar, Chris'in cevabini scheme sentaksinda yazildigi icin kullanamadim.
> VolkanYazici'nin asagidaki onerisini kullandim.
> 
> (defun karistir (lst)
>    (sort lst
>      #'>
>      :key (lambda (item)
>        (declare (ignore item))
>        (random 1.0))))
> 
> Ancak bu kodu 'loop'a oturttugumda
> 
> CM> (defun luup (kere)
>    (loop for i from 0 to kere collect (nth (mod i 7) (karistir '(a b c
> d e f g)))))
> 
> CM> (luup 10)
> (A B NIL NIL NIL NIL NIL A NIL NIL NIL)
> 
> bu cevabi aliyorum. Dolayisyla isime yarayamiyor__
> 
> Onerisi olan..?
> 
> 
>   
> ____________________________________________________________________________________
> Be a better friend, newshound, and
> know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now. 
> http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
> 
> 
> _______________________________________________
> cs-lisp mailing list
> cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
> http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
> http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp


_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap